intranet | contact
Kerkenraad
Scriba dhr. J. Deuring,
scribapknstadskanaal@gmail.com

Voorgangers:
ds. B. de Jong, 0599-213264, bindert.jong@kpnmail.nl
mw. M. Swart-Andela, 0595-572605, majaswart@pknstadskanaal.nl
ds. D.A. Wams, 0599-324326, dirk.wams@gmail.com

Wijkraden
Hoeksteen: scriba mw. L. Beuker-Kruit, lammiebeuker@gmail.com
Poststraatkerk: scriba mw. T. Alserda-Spiekhout, scribapoststraatkerk@gmail.com
Semsstraatkerk: scriba mw. S. Datema-Fledderus

Diaconie
PGSdiaconie@gmail.com
rek nr. NL 43 RABO 1312.05.943 t.n.v Diaconie PKN Stadskanaal.

ZWO
Diny Eggens, dinyjaap@gmail.com

Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@pknstadskanaal.nl

Kosters
Gerbrig v.d. Wal, tel 0599 650408

Kindernevendienst
De Hoeksteen: Folga Zomer (mailadres: cfzomer@home.nl)
Posstraatkerk: Mirjam Middelkamp (0599-638629)
Semsstraatkerk: Antina Ottens

Kerkblad
Kopij voor het kerkblad: opweg@pknstadskanaal.nl
Bezorging: mw. A. Roskamp-de Boer, r.roskamp3@kpnplanet.nl

Ledenadministratie
Marcel Wubs, ledenadministratie@pknstadskanaal.nl

Kerkwebradio
Jan Hospers, kerkwebradio@pknstadskanaal.nl

Website
info@pknstadskanaal.nl
Clara Broesder,
Henk Bakker,
Gert Smith,
Op de website worden regelmatig foto's geplaatst van activiteiten binnen de PKN kerk van Stadskanaal. Mocht u, om welke reden dan ook een foto van uzelf verwijderd willen hebben, dan kunt u contact opnemen met info@pknstadskanaal.nl en uw foto zal van de site verwijderd worden.


Visie en missie

• Geïnspireerd in de samenleving
• Wij willen geïnspireerd door Gods Woord en Geest, als volgelingen van Jezus Christus, een liefdevolle, betrokken gemeente zijn, die, actief ondersteunend en eigentijds in de samenleving staat.   lees meer...

ZWO Project 2017/2018:
Geen kinderarbeid in de textielindustrie’ in India


De grote textielstad Tirupur in het zuiden van India, telt meer dan 10.000 kinderen in de knel. De meesten zijn samen met hun ouders naar de stad gemigreerd in de hoop op een beter leven. De realiteit is dat de kinderen, in het bijzonder de meisjes, moeten werken in de textielsector en niet meer naar school kunnen. Ze lopen het risico slachtoffer te worden van geweld of andere vormen van uitbuiting.

De organisatie SAVE doet er alles aan om deze kwetsbare kinderen op school te krijgen. Samen met de gezinnen werken de bevlogen medewerkers van SAVE aan onderwijs voor alle kinderen om zo de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. SAVE is een stevige organisatie met een groot netwerk van vrijwilligers. Veldwerkers sporen werkende kinderen en straatkinderen op. Zij begeleiden hen naar school en bieden zo nodig tijdelijk onderdak. Ook zorgen de medewerkers dat de thuissituatie verbetert. Wat kan SAVE met uw bijdrage doen?

• Per jaar zorgen dat 500 kinderen in Tirupur naar school gaan en niet hoeven werken.
• Per jaar 125 kinderen overbruggingsonderwijs bieden.
• Per jaar 200 leerkrachten bereid vinden om mee te werken aan de afschaffing van kinderarbeid.
• In Tirupur kinderarbeidvrije zones opzetten, buurten waar het niet meer wordt geaccepteerd als een kind niet op school zit.
• Kinderen opsporen kost 2.100 euro per jaar (500 kinderen, 4,25 euro per kind).
• Een jaar overbruggingsonderwijs voor 25 kinderen kost 3.000 euro per jaar (120 euro per kind).
• Tijdelijke opvang voor 50 kinderen die niet bij hun familie kunnen zijn kost 11.000 euro per jaar (650 euro per kind).
• Beleidsbeïnvloeding kost 4.000 euro per jaar.

Via Kerk In actie organiseren we als ZWO-groepen binnen onze PKN-gemeente het komend seizoen alle activiteiten ten bate van dit project. Het project valt binnen het thema Kinderen in de knel. We hopen dat veel gemeenteleden het komend seizoen weer hun steentje willen bijdragen aan de verschillende ZWO-activiteiten met hun hulp, belangstelling en natuurlijk hun financiële bijdragen. Meer informatie over het project kunt u vinden op:
Kerk in Actie: Geen Kinderarbeid

Passionviering Hoeksteen

Op zondag 18 maart houden we weer onze Passionviering in de Hoeksteen. We kijken naar het lijdensverhaal, een beetje door de ogen van Maria en Johannes de Doper. Het belooft weer een spektakelstuk te gaan worden, met medewerking van heel veel vrijwilligers.
Een groot projectkoor zal haar muzikale medewerking verlenen, door het zingen van bekende Nederlandstalige hits. Half januari is dat koor begonnen met het instuderen van de nummers. Net als vorig jaar, worden er scenes in de kerk gespeeld en kunt u via de beamer kijken naar opgenomen scenes uit het lijdensverhaal. En natuurlijk kunt u lekker meezingen met de liederen, die het koor zal zingen.
Wil je meedoen in het koor? Op zondagavond repeteren we in de Hoeksteen. Noteer de datum alvast: 18 maart, 09.30 uur.
Dirk, Ernst Paul en Gert

Nieuws van de week (actueel)

Passage 20 nov 17

Actie voedselbank 2018

Jeugdwerkkalender 2017-2018

Basiscatechisatie 2017-2018

ZWO-deeldoosjes

  Eerstvolgende erediensten op  21-01-2018
Hoeksteen
aanvang:   09.30 uur
ds. D.A. Wams

Poststraatkerk
aanvang:   09.30 uur
ds. B. de Jong
Kinderdienst
Semsstraatkerk
aanvang:   09.30 uur
mevr. J.G.E.T. van Beveren

  Eerstvolgende erediensten op  28-01-2018
Hoeksteen
aanvang:   09.30 uur
ds. G.C. Hovingh

Poststraatkerk
aanvang:   09.30 uur
ds. D.A. Wams

Semsstraatkerk
aanvang:   09.30 uur
Mw. M.F.S. Swart-Andela

 

 

 

Agenda

ANBI    

De agenda

Bijeenkomst Passage

STADSKANAAL - Op uitnodiging van de christelijk- maatschappelijke vrouwenbeweging Passage zal Johan Winter, huisarts, op maandag 20 november 2017 een inleiding verzorgen over dementie.

Hij zal vertellen over oorzaken, diagnostiek, behandelmogelijkheden en – onmogelijkheden en ook over eventuele euthanasie bij dementie. Ook zal er ruimte zijn om ervaringen onderling te delen en van elkaar te leren. De avond zal dan ook een interactief karakter kennen.

De bijeenkomst vindt plaats in ``Eendracht``, Poststraat 30, Stadskanaal en begint om 19.30 uur.

Niet-leden van Passage zijn eveneens welkom om langs te komen.

Voor de koffie wordt € 2,50 gevraagd.

Kerkdiensten beluisteren

Alle diensten die in onze drie kerken worden gehouden, zijn te beluisteren via www.kerkomroep.nl. Klik op bovenstaande link om een dienst beluisteren.

Daarna vult u aan de rechterkant van het scherm bij plaatsnaam Stadskanaal in en vervolgens kunt u een kerk aanklikken. Kies tot slot welke dienst u wilt beluisteren.

Tekst in de rechterhelft

Deze tekst is bedoeld om gelezen te worden.
Op zondag 02 april j.l. was er in de Hoeksteen een gezamenlijke dienst met als onderwerp "the Passion".

Een prachtige, drukbezochte dienst met medewerking van het gelegenheidskoor, samengesteld uit enthousiaste gemeenteleden uit alle drie de wijken, o.l.v. Gert Vissering. Er werden diverse hedendaagse liederen ten gehore gebracht waarbij de gemeente mee kon zingen met de teksten op de beamer. Het lijdensverhaal werd verteld en uitgebeeld door ds. Wams die samen met een aantal gemeenteleden het verhaal op een eigentijdse wijze uitbeelden. Dit alles versterkt met een film, opgenomen door Shay Faber met een crew van gemeenteleden onder regie van Ernst Paul Faber.

Een zeer bijzondere ervaring om op zo'n manier het lijdensverhaal te mogen beleven!

Protestantse Gemeente te Stadskanaal
Postbus 49
9500 AA Stadskanaal
-----------------------------------------
 • Intranet - inloggen
 • Waar vind ik de kerken?
 • Kerkdiensten via Internet
 • Wat zijn sacramenten?
 • Link naar de twee Bijbelcolleges
 • Hoe bestel ik collectebonnen?
 • QR-code website pknstadskanaal.nl
 • Adressen van de kerken

  De Hoeksteen,
  Velingspad 1,
  9502 RA Stadskanaal
  Tel. 0599 616240

  Koster:
  Mw. Gerbrig van der Wal
  Tel. 0599 650408

  Poststraatkerk,
  Poststraat 30,
  9501 ER Stadskanaal
  Tel. 0599 613541

  Koster:
  Dhr. Harm Beekman
  Tel. 0599 650408

  Semsstraatkerk,
  Semsstraat 2,
  9501 GA Stadskanaal
  Aanvang van de diensten

  De aanvang van de diensten is in de regel in alle kerken gelijk, namelijk elke zondag 09.30 uur
  Voor verdere informatie over de diensten, bijzondere diensten en bijzondere aanvangstijden, zie Kerkdiensten
  Kerkenraad
  Scriba dhr. J. Deuring,
  scribapknstadskanaal@gmail.com

  Voorgangers:
  ds. B. de Jong, bindert.jong@kpnmail.nl
  tel. 0599213264
  mw. M. Swart-Andela, majaswart@pknstadskanaal.nl
  tel. 0599612181
  ds. D.A. Wams, dirk.wams@gmail.com
  tel. 0599324326

  Wijkraden
  Hoeksteen: scriba mw.L.Beuker-Kruit,email: lammiebeuker@gmail.com
  Poststraatkerk: scriba mw. T. Alserda
  scribapoststraatkerk@gmail.com
  Semsstraatkerk: scriba mw. S. Datema-Fledderus

  Diaconie
  PGSdiaconie@gmail.com
  Bankrekening IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Stadskanaal..

  ZWO
  Diny Eggens, dinyjaap@gmail.com

  Kerkrentmeesters
  kerkrentmeesters@pknstadskanaal.nl
  of: kerkelijkburo@pknstadskanaal.nl. Deze mail komt terecht bij Geert Pronk, kerkrentmeester
  en bij Gert Smith, ledenadministratie

  Kosters
  Gerbrig v.d. Wal, tel. 0599 650408
  Harm Beekman, tel. 0599 650408

  Kindernevendienst
  De Hoeksteen: Folga Zomer (mailadres: cfzomer@home.nl)
  Posstraatkerk: Karin Brandsema (0599-621217)
  Semsstraatkerk: Antina Ottens

  Kerkblad
  Kopij voor het kerkblad: opweg@pknstadskanaal.nl
  Bezorging: mw. A. Roskamp-de Boer, r.roskamp3@kpnplanet.nl

  Ledenadministratie
  Marcel Wubs, ledenadministratie@pknstadskanaal.nl

  Kerkwebradio
  Jan Hospers, kerkwebradio@pknstadskanaal.nl

  Website
  info@pknstadskanaal.nl
  Deze mail komt dan bij de webteamleden:
  Henk Bakker
  Clara Broesder
  Gert Smith

  Op de website worden regelmatig foto's geplaatst van activiteiten binnen de PKN kerk van Stadskanaal. Mocht u, om welke reden dan ook een foto van uzelf verwijderd willen hebben, dan kunt u contact opnemen met info@pknstadskanaal.nl en uw foto zal van de site verwijderd worden.
  Contactpersonen van de wijk Poststraatkerk

  Hiernaast ziet u de QR-code van de website van de pknstadskanaal.nl. U kunt de QR-code plaatsen in publicatiemateriaal. En iedereen die met een QR-reader op de mobiel deze code leest, wordt direct geleid naar de website.
  Wat zijn 'sacramenten'?

  Een sacrament is een gewijde handeling waardoor God tot de mens komt. Dat is tegenovergesteld aan bijvoorbeeld het gebed, of het geven van gaven, waarin de mens juist naar God komt. Het woord 'sacrament' is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent.

  De Rooms Katholieke Kerk kent in totaal zeven sacramenten: het Doopsel, de Heilige Communie, het vormsel, de biecht (of 'het sacrament van de verzoening'), de ziekenzalving, de priesterwijding, en het huwelijk. In de Protestantse Kerk kennen we veel verschillende soorten 'gewijde handelingen', maar slechts twéé sacramenten waarvan we zeggen dat die door Jezus Christus zelf zijn ingesteld. Namelijk, de doop en het Heilig Avondmaal (dat wat in de Katholieke kerk de 'communie' of 'Eucharistie' genoemd wordt).

  --------->

  • Bij het Heilig Avondmaal wordt gedacht aan Jezus sterven en opstaan. Het wordt 'Avondmaal' genoemd omdat het verwijst naar de Pesach-maaltijd die Jezus hield op de avond voordat Hij gevangen genomen werd. De Pesach-maaltijd is de symbolische herinneringsmaaltijd die de Joden vieren om de bevrijding uit Egypte te gedenken.

  Jezus gaf deze Pesach-viering een tweede betekenis. Het brood en de wijn verwijzen naar Mijn lichaam en bloed, zo zei Hij. Het tot zich nemen van brood en de wijn, symboliseert daarmee de eenheid tussen de gelovige en Christus. Zoals brood en wijn een mens versterken, versterkt het Avondmaal de mens op een geestelijke manier, het is 'voeding voor het geloof'.

  Het avondmaal wordt verzorgd door de 'diakenen'. Diakenen zijn leiders in de gemeente, die zorg dragen voor 'dienstbaarheid'. Zij leren de gemeente dienstbaar te leven, net als Christus.

  Iedere kerkdienst is er een collecte. De diakenen verdelen de gaven over hen die dat nodig hebben (dichtbij en ver weg). Het Heilig Avondmaal is door het samen delen van het brood ook een 'geestelijke oefening in samen delen'.

  Het Avondmaal wordt op verschillende manieren gevierd: soms lopen mensen naar voren, soms wordt het brood en de wijn in de bank doorgegeven.

  --------->

  • De doop ontvangt een mens als 'startpunt' van de geloofsweg. Gelovige ouders die verlangen dat hun kind ook bij Christus en Zijn gemeente zal horen mogen hun kind laten dopen. Er wordt dus niet zomaar gedoopt, maar alleen vanuit het geloof. Maar dat kleine kind kan toch nog niet zeggen of het wel of niet gelovig is?

  Nee, en toch mag ook dat kleine kind van gelovige ouders die doop ontvangen, vanuit het principe dat de ouders en de gemeente 'plaatsvervangend' voor dat kind geloven, totdat het zijn of haar doop voor eigen rekening wil nemen. Daarnaast worden in de Protestantse Kerk ook volwassenen gedoopt die willen toetreden tot de gemeente. Na hun geloofsbelijdenis worden dus ook zij gedoopt.

  <---------

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Als gast of nieuwkomer kunt u meedoen, als u zich geraakt voelt door het evangelie en deel wilt uitmaken van de gemeenschap van mensen die Jezus volgen. Als het voor u vreemd is, kunt u gerust blijven zitten of brood en wijn doorgeven.
  Kerkdiensten via Internet

  Vanaf 1 september zijn de kerkdiensten van de diensten die in onze drie kerken worden gehouden te beluisteren, en in de Hoeksteen ook te bekijken via www.kerkomroep.nl.

  Klik op het logo hiernaast om een dienst beluisteren. Daarna vult u aan de rechterkant van het scherm bij plaatsnaam Stadskanaal in en vervolgens kunt u een kerk aanklikken. Kies tot slot welke dienst u wilt beluisteren en/of bekijken.

  SKG collect

  Ook binnen de kerk hebben we ( krijgen we) te maken met de vernieuwingen van deze tijd. SKG is een financiële instelling waarbij vrijwel alle kerken in Nederland zijn aangesloten.
  Met deze financiële instelling doen we al jaren naar alle tevredenheid zaken. Die berekent lage kosten en de service is goed. SKG is nu begonnen met het aanbieden van SKGcollect.
  Met behulp van SKGcollect, kunt u via Internet financiële handelingen verrichten naar de kerk. Wij( kerkrentmeesters) hebben besloten hieraan mee te doen, temeer daar we dit jaar gratis service krijgen, we fungeren met een aantal andere kerken in Nederland als pilot.

  Wat betekent het voor u:
  Als u dit aanspreekt en u werkt regelmatig met internet dan kunt u hiernaast inloggen op de site SKGcollect voor onze kerkgemeente.

  Wat kunt u er mee:
  Met SKGcollect kunnen we u vragen een aantal betalingen te doen, aangezien alles nieuw is zullen we zeer langzaam beginnen ( eerst mee leren werken).
  Nu bieden we u de mogelijkheid collectebonnen te bestellen en te betalen via SKGcollect.
  Alle betalingen gaan via iDEAL, het voordeel voor u en ons is dat alle betalingen direct via uw en onze bank verwerkt worden. U hebt altijd een bankafschrift van uw betaling.


  Als u hier klikt komt u op een site van onze gemeente, waar u voorlopig eerst collectebonnen kunt bestellen en betalen. Later zullen we de webwinkel uitbreiden met de mogelijkheid om voor een aantal doelen te kunnen bijdragen, en ook om de vrijwillige bijdrage digitaal te kunnen toezeggen en te voldoen.

  Wilt u meer weten over SKG, Stichting Kerkelijk Geldbeheer, dan kunt u kijken op de website
  http://www.skggouda.nl/

  Voor vragen kunt u terecht bij:
  Geert Pronk geert.pronk@gmail.com
  en
  Jan Hospers j.hospers@agroweb.nl
  De website wordt beheerd, voor wat SKGcollect betreft, door Gert Smith