intranet | contact
Kerkenraad
Scriba dhr. J. Deuring,
scribapknstadskanaal@gmail.com

Voorgangers:
ds. B. de Jong, 0599-213264, bindert.jong@kpnmail.nl
mw. M. Swart-Andela, 0595-572605, majaswart@pknstadskanaal.nl
ds. D.A. Wams, 0599-324326, dirk.wams@gmail.com

Wijkraden
Hoeksteen: scriba mw. L. Beuker-Kruit, lammiebeuker@gmail.com
Poststraatkerk: scriba dhr. A. Kroeze, scribapoststraatkerk@ziggo.nl
Semsstraatkerk: scriba mw. S. Datema-Fledderus

Diaconie
Voorzitter: Mw R. Warris-Hoff,
Scriba: mw K. Geertsema-Korte
Penningmeester: Dhr. G. Noeverman
PGSdiaconie@gmail.com
rek nr. NL 43 RABO 1312.05.943 t.n.v Diaconie PKN Stadskanaal.

ZWO
Diny Eggens, dinyjaap@gmail.com

Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@pknstadskanaal.nl

Kosters
Gerbrig v.d. Wal, tel 0599 650408

Kindernevendienst
De Hoeksteen: Folga Zomer (mailadres: cfzomer@home.nl)
Posstraatkerk: Mirjam Middelkamp (0599-638629)
Semsstraatkerk: Antina Ottens

Kerkblad
Kopij voor het kerkblad: opweg@pknstadskanaal.nl
Bezorging: mw. A. Roskamp-de Boer, r.roskamp3@kpnplanet.nl

Ledenadministratie
Marcel Wubs, ledenadministratie@pknstadskanaal.nl

Kerkwebradio
Jan Hospers, kerkwebradio@pknstadskanaal.nl

Website
info@pknstadskanaal.nl
Clara Broesder,
Henk Bakker,
Op de website worden regelmatig foto's geplaatst van activiteiten binnen de PKN kerk van Stadskanaal. Mocht u, om welke reden dan ook een foto van uzelf verwijderd willen hebben, dan kunt u contact opnemen met info@pknstadskanaal.nl en uw foto zal van de site verwijderd worden.

Hoeksteen


Poststraatkerk


Semsstraatkerk


28-04-2019
aanvang:   09.30 uur
pastor W.P. Kulk05-05-2019
aanvang:   09.30 uur
ds. G.C. Hovingh12-05-2019
aanvang:   09.30 uur
ds D. Wams19-05-2019
aanvang:   10.00 uur
ds D. Wams26-05-2019
aanvang:   11.00 uur
ds D. Wams
Op Weg dienst


30-05-2019
aanvang:   09.30 uur
ds. L. van den Burg02-06-2019
aanvang:   09.30 uur
dhr. L. Broekman09-06-2019
aanvang:   

Gez. dienst Poststraatkerk


16-06-2019
aanvang:   09.30 uur
ds. J. Brouwer23-06-2019
aanvang:   09.30 uur
ds D. Wams
Kinderdienst


30-06-2019
aanvang:   09.30 uur
ds. L. van der Weide07-07-2019
aanvang:   09.30 uur
ds D. Wams
Overstapdienst


14-07-2019
aanvang:   09.30 uur
ds D. Wams21-07-2019
aanvang:   

Gez. dienst Poststraatkerk


28-07-2019
aanvang:   

gez. dienst Semsstraatkerk


 
aanvang:   09.30 uur
drs. K. Oosterhuis 
aanvang:   09.30 uur
ds. F. de Boer Knegt 
aanvang:   09.30 uur
ds. B. de Jong 
aanvang:   09.30 uur
ds. J. van den Berg 
aanvang:   09.30 uur
ds. B. de Jong Hemelvaartsdag
aanvang:   

gez. dienst, zie Hoeksteen


 
aanvang:   09.30 uur
mw. J. Louissen 1e Pinksterdag
aanvang:   09.30 uur
ds. B. de Jong / ds. D. Wams 
aanvang:   09.30 uur
ds. B. de Jong 
aanvang:   09.30 uur
drs. K. Oosterhuis 
aanvang:   09.30 uur
ds. D. Wams 
aanvang:   09.30 uur
ds. B. de Jong
Overstapdienst


 
aanvang:   09.30 uur
da. J. Middeljans - vd Weide 
aanvang:   09.30 uur
ds. B. de Jong 
aanvang:   

gez. dienst Semsstraatkerk


 
aanvang:   09.30 uur
ds. J. Katerberg 
aanvang:   09.30 uur
ds. V.T. Thurkow 
aanvang:   09.30 uur
drs. K. Oosterhuis 
aanvang:   09.30 uur
ds. B. de Jong 
aanvang:   09.30 uur
ds. H.A. de Boer 
aanvang:   

gez. dienst, zie Hoeksteen


 
aanvang:   09.30 uur
mw. S.A. Grit 
aanvang:   

gez. dienst Poststraatkerk


 
aanvang:   09.30 uur
mw. J.G.E.T. van Beveren 
aanvang:   09.30 uur
ds. F.S. Karelse 
aanvang:   11.00 uur
ds. B. de Jong
OpWeg-dienst


 
aanvang:   09.30 uur
mw. M.F.S. Swart - Andela
Overstapdienst


 
aanvang:   09.30 uur
ds. B. de Jong 
aanvang:   

gez. dienst Poststraatkerk


 
aanvang:   09.30 uur
mw. M.F.S. Swart - AndelaTerug naar meest actuele diensten

Orgel Posstraatkerk

Kerkdiensten volgen

De diensten die in onze kerken worden gehouden zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkomroep.nl.