intranet | contact
Kerkenraad
Scriba dhr. J. Deuring,
scribapknstadskanaal@gmail.com

Voorgangers:
ds. B. de Jong, 0599-213264, bindert.jong@kpnmail.nl
mw. M. Swart-Andela, 0595-572605, majaswart@pknstadskanaal.nl
ds. D.A. Wams, 0599-324326, dirk.wams@gmail.com

Wijkraden
Hoeksteen: scriba mw. L. Beuker-Kruit, lammiebeuker@gmail.com
Poststraatkerk: scriba dhr. A. Kroeze, scribapoststraatkerk@ziggo.nl
Semsstraatkerk: scriba mw. S. Datema-Fledderus

Diaconie
Voorzitter: Mw R. Warris-Hoff,
Scriba: mw K. Geertsema-Korte
Penningmeester: Dhr. G. Noeverman
PGSdiaconie@gmail.com
rek nr. NL 43 RABO 1312.05.943 t.n.v Diaconie PKN Stadskanaal.

ZWO
Diny Eggens, dinyjaap@gmail.com

Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@pknstadskanaal.nl

Kosters
Gerbrig v.d. Wal, tel 0599 650408

Kindernevendienst
De Hoeksteen: Folga Zomer (mailadres: cfzomer@home.nl)
Posstraatkerk: Mirjam Middelkamp (0599-638629)
Semsstraatkerk: Antina Ottens

Kerkblad
Kopij voor het kerkblad: opweg@pknstadskanaal.nl
Bezorging: mw. A. Roskamp-de Boer, r.roskamp3@kpnplanet.nl

Ledenadministratie
Marcel Wubs, ledenadministratie@pknstadskanaal.nl

Kerkwebradio
Jan Hospers, kerkwebradio@pknstadskanaal.nl

Website
info@pknstadskanaal.nl
Clara Broesder,
Henk Bakker,
Op de website worden regelmatig foto's geplaatst van activiteiten binnen de PKN kerk van Stadskanaal. Mocht u, om welke reden dan ook een foto van uzelf verwijderd willen hebben, dan kunt u contact opnemen met info@pknstadskanaal.nl en uw foto zal van de site verwijderd worden.

Hoeksteen


Poststraatkerk


Semsstraatkerk


10-03-2019
aanvang:   09.30 uur
ds. D.A. Wams17-03-2019
aanvang:   09.30 uur
ds. D.A. Wams24-03-2019
aanvang:   09.30 uur
ds. D.A. Wams31-03-2019
aanvang:   09.30 uur
ds. D.A. Wams07-04-2019
aanvang:   09.30 uur
ds D. Wams
Passiondienst, extra Passion-
dienst om 15.00 en 19.00 uur

14-04-2019
aanvang:   09.30 uur
ds D. Wams15-04-2019
aanvang:   19.00 uur
ds D. Wams
avondgebed


16-04-2019
aanvang:   

gez. dienst, Poststraatkerk


17-04-2019
aanvang:   

gez. dienst, Semsstraatkerk


18-04-2019
aanvang:   

gez. dienst, Poststraatkerk


19-04-2019
aanvang:   19.30 uur
ds D. Wams20-04-2019
aanvang:   

gez. dienst, Semstraatkerk


21-04-2019
aanvang:   09.30 uur
ds D. Wams28-04-2019
aanvang:   09.30 uur
pastor W.P. Kulk05-05-2019
aanvang:   09.30 uur
ds. G.C. Hovingh12-05-2019
aanvang:   09.30 uur
ds D. Wams19-05-2019
aanvang:   10.00 uur
ds D. Wams26-05-2019
aanvang:   11.00 uur
ds D. Wams
Op Weg dienst


30-05-2019
aanvang:   09.30 uur
ds. L. van den Burg 1e zondag 40-dagentijd
aanvang:   09.30 uur
ds. B. de Jong
Maaltijd v/d Heer


 2e zondag 40-dagentijd
aanvang:   09.30 uur
ds. B. de Jong
aanstelling kerkelijk werker J


 3e zondag 40-dagentijd
aanvang:   10.00 uur
ds. B. de Jong
Dnst voor verst beperkten
mmv De Woldsteeband

 4e zondag 40-dagentijd
aanvang:   09.30 uur
ds. B. de Jong 
aanvang:   09.30 uur
da. J. Greving Palmpasen
aanvang:   09.30 uur
ds. B. de Jong 
aanvang:   

gez. dienst, zie Hoeksteen


 
aanvang:   19.00 uur
ds. B. de Jong
Avondgebed


 
aanvang:   

gez. dienst, Semsstraatkerk


 Witte Donderdag
aanvang:   19.30 uur
ds. B. de Jong
Maaltijd van de Heer


 Goede Vrijdag
aanvang:   

gez. dienst, zie Hoeksteen


 Stille Zaterdag
aanvang:   

gez. dienst, Semsstraatkerk


 1e Paasdag
aanvang:   09.30 uur
ds. B. de Jong 
aanvang:   09.30 uur
drs. K. Oosterhuis 
aanvang:   09.30 uur
ds. F. de Boer Knegt 
aanvang:   09.30 uur
ds. B. de Jong 
aanvang:   09.30 uur
ds. J. van den Berg 
aanvang:   09.30 uur
ds. B. de Jong Hemelvaartsdag
aanvang:   

gez. dienst, zie Hoeksteen


 
aanvang:   09.30 uur
Mw. M.F.S. Swart-Andela 
aanvang:   14.30 uur
Mw. M.F.S. Swart-Andela
afscheidsdienst


 
aanvang:   09.30 uur
da. V.T. Thurkow
avondmaalsdienst


 
aanvang:   09.30 uur
ds. H. Jonker 
aanvang:   09.30 uur
mw. A.P. de Kruijf 
aanvang:   09.30 uur
mw. M. Swart-Andela 
aanvang:   

gez. dienst, zie Hoeksteen


 
aanvang:   

gez. dienst, Poststraatkerk


 
aanvang:   19.00 uur
ds. B. de Jong
Avondgebed


 
aanvang:   

gez. dienst, Poststraatkerk


 
aanvang:   

gez. dienst, zie Hoeksteen


 
aanvang:   22.00 uur
ds. B. de Jong / ds. D. Wams 
aanvang:   09.30 uur
mw. M. Swart-Andela 
aanvang:   09.30 uur
ds. J. Katerberg 
aanvang:   09.30 uur
ds. V.T. Thurkow 
aanvang:   09.30 uur
drs. K. Oosterhuis 
aanvang:   09.30 uur
ds. B. de Jong 
aanvang:   09.30 uur
ds. H.A. de Boer 
aanvang:   

gez. dienst, zie Hoeksteen


Terug naar meest actuele diensten

Orgel Posstraatkerk

Kerkdiensten volgen

De diensten die in onze kerken worden gehouden zijn te beluisteren en te bekijken via www.kerkomroep.nl.