intranet | contact
Kerkenraad
Scriba dhr. J. Deuring,
scribapknstadskanaal@gmail.com

Voorgangers:
ds. B. de Jong, 0599-213264, bindert.jong@kpnmail.nl
mw. M. Swart-Andela, 0595-572605, majaswart@pknstadskanaal.nl
ds. D.A. Wams, 0599-324326, dirk.wams@gmail.com

Wijkraden
Hoeksteen: scriba mw. L. Beuker-Kruit, lammiebeuker@gmail.com
Poststraatkerk: scriba dhr. A. Kroeze, scribapoststraatkerk@ziggo.nl
Semsstraatkerk: scriba mw. S. Datema-Fledderus

Diaconie
Voorzitter: Mw R. Warris-Hoff,
Scriba: mw K. Geertsema-Korte
Penningmeester: Dhr. G. Noeverman
PGSdiaconie@gmail.com
rek nr. NL 43 RABO 1312.05.943 t.n.v Diaconie PKN Stadskanaal.

ZWO
Diny Eggens, dinyjaap@gmail.com

Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@pknstadskanaal.nl

Kosters
Gerbrig v.d. Wal, tel 0599 650408

Kindernevendienst
De Hoeksteen: Folga Zomer (mailadres: cfzomer@home.nl)
Posstraatkerk: Mirjam Middelkamp (0599-638629)
Semsstraatkerk: Antina Ottens

Kerkblad
Kopij voor het kerkblad: opweg@pknstadskanaal.nl
Bezorging: mw. A. Roskamp-de Boer, r.roskamp3@kpnplanet.nl

Ledenadministratie
Marcel Wubs, ledenadministratie@pknstadskanaal.nl

Kerkwebradio
Jan Hospers, kerkwebradio@pknstadskanaal.nl

Website
info@pknstadskanaal.nl
Clara Broesder,
Henk Bakker,
Op de website worden regelmatig foto's geplaatst van activiteiten binnen de PKN kerk van Stadskanaal. Mocht u, om welke reden dan ook een foto van uzelf verwijderd willen hebben, dan kunt u contact opnemen met info@pknstadskanaal.nl en uw foto zal van de site verwijderd worden.

 Predikanten

Ds Bindert de Jong

Sinds september 2017 ben ik een van de predikanten van deze gemeente, hiervoor ben ik dik 9 jaar predikant geweest in Kapelle in Zeeland.
Waarom wordt iemand predikant? Goede vraag. Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Voor mij heeft dat met verschillende dingen te maken: ik hou er van om met mensen over hun levensverhaal te praten, om samen te ontdekken wat werkelijk waardevol is in het leven, om zo de sporen die God in onze levens trekt te ontdekken. Ik hou er van om met de verhalen van de bijbel bezig te zijn, en de vraag hoe geloven vandaag voor mensen van betekenis kan zijn houdt me altijd weer bezig . En ik hou tenslotte van de creativiteit die dit werk van me vraagt.

Drie woorden zijn voor mij onlosmakkelijk met geloven verbonden: verwondering, vertrouwen en verlangen. Verwondering over het feit dat we bestaan en dat we deel uitmaken van het grote mysterie dat het leven is. Soms kunnen we er geen touw aan vastknopen en dan weer is het overweldigend. Ons leven is een geschenk zo geloof ik, een geschenk dat voortkomt uit de liefdeswil van God. Vertrouwen dat hoe dan ook, ook al kunnen wij er niet altijd woorden aan geven, ook al weten wij het soms helemaal niet meer, dat we in goede handen zijn. Wij en onze wereld. En als we uit dat vertrouwen proberen te leven, dan kunnen we ook zonder angst zorg voor elkaar dragen. Tenslotte verlangen: wie de bijbel leest en op zich in laat werken, kan volgens mij niet anders dan constateren dat de bijbel en boek is dat een groot verlangen ademt. Een verlangen naar barmhartigheid, naar vrede, naar een wereld recht gezet. Lees de profeten er maar op na. En lees de verhalen van Jezus er maar op na. Geloven is je door dat verlangen van profeten en Jezus aan laten steken. Vertrouwend dat het maar niet het verlangen van dat ene groepje is geweest, maar dat in hun verlangen het verlangen van de Eeuwige zelf meeklinkt.

Een goed en eerlijk gesprek over wat je raakt en inspireert, over waar je mee rondloopt of tobt, over het leven, over geloven, dat doet ieder mens goed, en daar ben ik altijd voor te porren. Er kunnen allerlei redenen zijn om eens zo’n gesprek te hebben: gewoon om je hart te luchten, om een goed gesprek te hebben van mens tot mens. Misschien zijn er dingen die in uw leven spelen waar u graag eens met iemand anders over zou willen praten. Misschien zijn er keuzes waarvoor u staat. Misschien zijn er zorgen. Misschien wilt u eens over bepaalde geloofsvragen praten. Of misschien vind u het gewoon leuk om een keer bezoek van mij te krijgen.


Neem gerust even contact met me op.
Dat kan via de telefoon 0599-213264,

via de mail: bindert.jong@kpnmail.nl

of een berichtje via Facebook: https://www.facebook.com/bindert.dejong
 

Ds. D.A. Wams

Ik ben geboren in de pastorie van Nieuw-Dordrecht. Toen ik 8 jaar was verwisselden we deze voor de pastorie van Gendringen en toen ik 17 was nog eens voor Woudenberg. Door al dat verhuizen wist ik 1 ding zeker: ik word nooit dominee. Maar ja, wat dan wel?
Op mijn 18de ging die vraag wel knellen. Ik was toen met een vriend op vakantie in Ameland. Hij wist al vanaf de tijd dat hij zindelijk was dat dominee worden zijn roeping was. "Waarom word jij ook geen dominee?" vroeg hij me op een avond. Toen merkte ik dat ik geen argumenten had om iets anders te worden.

Tegen het einde van mijn studie in Utrecht had ik het gevoel dat ik van alles kon gaan doen. Maar net toen ik eens goed na wilde gaan denken over wat dan allemaal stonden er 4 hoorcommissies bij mij op de stoep. Op de universiteit hadden ze me kennelijk verraden als bijna afgestudeerde predikant. Door deze "roeping" werd ik in mijn bewegingsvrijheid beperkt tot de keuze tussen de 4 gemeenten van de hoorcommissies. Het werd het Friese Jubbega-Hoornsterzwaag.

Terug in de pastorie, die aanvankelijk veel te groot voor ons was, werden daar onze twee kinderen geboren. Het was een mooie tijd maar ik meende na 4,5 jaar toch dat het goed was om te kijken of er echt ook nog andere dingen met mijn studie mogelijk waren.
En zo kwam ik op het bureau van de Hervormde Kerkvergadering van Groningen en Drenthe terecht, dat later het bureau van de Protestantse kerk in die regio is geworden. Ik ben daar 20 jaar blijven hangen, waarvan het eerste decennium als Consulent voor Maatschappelijke activering en het tweede als Consulent voor Gemeenteopbouw.

tel. 0599324326

E-mail: dirk.wams@gmail.com

Jenny Louissen

Ik ben in 1958 geboren in Emmen, getrouwd en we hebben twee kinderen en drie kleinkinderen.
Aan Windesheim in Zwolle heb ik vanaf 1996 Theologie gestudeerd en in 2000 daar mijn diploma gehaald.
Vanaf mijn diplomering tot nu heb ik in diverse kerken als Kerkelijk Werker gewerkt. Ook heb ik als Geestelijk Verzorger zes jaar in het Verpleeghuis in Ter Apel, onderdeel van de zorggroep Meander, mijn werk gedaan.

Per 1 februari j.l. heb ik een aanstelling bij de Protestantse Kerk van Stadskanaal voor 12 uur in de week. Uren die ik in zal zetten in sectie 8.

Email: jennylouissen@gmail.com
Telefoon: 06-10312036
Protestantse Gemeente te Stadskanaal
Postbus 49
9500 AA Stadskanaal
-----------------------------------------
 • Intranet - inloggen
 • Waar vind ik de kerken?
 • Kerkdiensten via Internet
 • Wat zijn sacramenten?
 • Link naar de twee Bijbelcolleges
 • Hoe bestel ik collectebonnen?
 • QR-code website pknstadskanaal.nl
 • Adressen van de kerken

  De Hoeksteen,
  Velingspad 1,
  9502 RA Stadskanaal
  Tel. 0599 616240

  Koster:
  Mw. Gerbrig van der Wal
  Tel. 0599 650408

  Poststraatkerk,
  Poststraat 30,
  9501 ER Stadskanaal
  Tel. 0599 613541

  Koster:
  Mw. Gerbrig van der Wal
  Tel. 0599 650408

  Semsstraatkerk,
  Semsstraat 2,
  9501 GA Stadskanaal
  Aanvang van de diensten

  De aanvang van de diensten is in de regel in alle kerken gelijk, namelijk elke zondag 09.30 uur
  Voor verdere informatie over de diensten, bijzondere diensten en bijzondere aanvangstijden, zie Kerkdiensten
  Kerkenraad
  Scriba dhr. J. Deuring,
  scribapknstadskanaal@gmail.com

  Voorgangers:
  ds. B. de Jong, bindert.jong@kpnmail.nl
  tel. 0599213264
  mw. M. Swart-Andela, majaswart@pknstadskanaal.nl
  tel. 0599612181
  ds. D.A. Wams, dirk.wams@gmail.com
  tel. 0599324326

  Wijkraden
  Hoeksteen: scriba mw.L.Beuker-Kruit,email: lammiebeuker@gmail.com
  Poststraatkerk: scriba mw. T. Alserda
  scribapoststraatkerk@gmail.com
  Semsstraatkerk: scriba mw. S. Datema-Fledderus

  Diaconie
  PGSdiaconie@gmail.com
  Bankrekening IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Stadskanaal..

  ZWO
  Diny Eggens, dinyjaap@gmail.com

  Kerkrentmeesters
  kerkrentmeesters@pknstadskanaal.nl
  of: kerkelijkburo@pknstadskanaal.nl. Deze mail komt terecht bij Geert Pronk, kerkrentmeester
  en bij Gert Smith, ledenadministratie

  Kosters
  Gerbrig v.d. Wal, tel. 0599 650408

  Kindernevendienst
  De Hoeksteen: Folga Zomer (mailadres: cfzomer@home.nl)
  Posstraatkerk: Karin Brandsema (0599-621217)
  Semsstraatkerk: Antina Ottens

  Kerkblad
  Kopij voor het kerkblad: opweg@pknstadskanaal.nl
  Bezorging: mw. A. Roskamp-de Boer, r.roskamp3@kpnplanet.nl

  Ledenadministratie
  Marcel Wubs, ledenadministratie@pknstadskanaal.nl

  Kerkwebradio
  Jan Hospers, kerkwebradio@pknstadskanaal.nl

  Website
  info@pknstadskanaal.nl
  Deze mail komt dan bij de webteamleden:
  Henk Bakker
  Clara Broesder

  Op de website worden regelmatig foto's geplaatst van activiteiten binnen de PKN kerk van Stadskanaal. Mocht u, om welke reden dan ook een foto van uzelf verwijderd willen hebben, dan kunt u contact opnemen met info@pknstadskanaal.nl en uw foto zal van de site verwijderd worden.
  Contactpersonen van de wijk Poststraatkerk

  Hiernaast ziet u de QR-code van de website van de pknstadskanaal.nl. U kunt de QR-code plaatsen in publicatiemateriaal. En iedereen die met een QR-reader op de mobiel deze code leest, wordt direct geleid naar de website.
  Wat zijn 'sacramenten'?

  Een sacrament is een gewijde handeling waardoor God tot de mens komt. Dat is tegenovergesteld aan bijvoorbeeld het gebed, of het geven van gaven, waarin de mens juist naar God komt. Het woord 'sacrament' is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent.

  De Rooms Katholieke Kerk kent in totaal zeven sacramenten: het Doopsel, de Heilige Communie, het vormsel, de biecht (of 'het sacrament van de verzoening'), de ziekenzalving, de priesterwijding, en het huwelijk. In de Protestantse Kerk kennen we veel verschillende soorten 'gewijde handelingen', maar slechts twéé sacramenten waarvan we zeggen dat die door Jezus Christus zelf zijn ingesteld. Namelijk, de doop en het Heilig Avondmaal (dat wat in de Katholieke kerk de 'communie' of 'Eucharistie' genoemd wordt).

  --------->

  • Bij het Heilig Avondmaal wordt gedacht aan Jezus sterven en opstaan. Het wordt 'Avondmaal' genoemd omdat het verwijst naar de Pesach-maaltijd die Jezus hield op de avond voordat Hij gevangen genomen werd. De Pesach-maaltijd is de symbolische herinneringsmaaltijd die de Joden vieren om de bevrijding uit Egypte te gedenken.

  Jezus gaf deze Pesach-viering een tweede betekenis. Het brood en de wijn verwijzen naar Mijn lichaam en bloed, zo zei Hij. Het tot zich nemen van brood en de wijn, symboliseert daarmee de eenheid tussen de gelovige en Christus. Zoals brood en wijn een mens versterken, versterkt het Avondmaal de mens op een geestelijke manier, het is 'voeding voor het geloof'.

  Het avondmaal wordt verzorgd door de 'diakenen'. Diakenen zijn leiders in de gemeente, die zorg dragen voor 'dienstbaarheid'. Zij leren de gemeente dienstbaar te leven, net als Christus.

  Iedere kerkdienst is er een collecte. De diakenen verdelen de gaven over hen die dat nodig hebben (dichtbij en ver weg). Het Heilig Avondmaal is door het samen delen van het brood ook een 'geestelijke oefening in samen delen'.

  Het Avondmaal wordt op verschillende manieren gevierd: soms lopen mensen naar voren, soms wordt het brood en de wijn in de bank doorgegeven.

  --------->

  • De doop ontvangt een mens als 'startpunt' van de geloofsweg. Gelovige ouders die verlangen dat hun kind ook bij Christus en Zijn gemeente zal horen mogen hun kind laten dopen. Er wordt dus niet zomaar gedoopt, maar alleen vanuit het geloof. Maar dat kleine kind kan toch nog niet zeggen of het wel of niet gelovig is?

  Nee, en toch mag ook dat kleine kind van gelovige ouders die doop ontvangen, vanuit het principe dat de ouders en de gemeente 'plaatsvervangend' voor dat kind geloven, totdat het zijn of haar doop voor eigen rekening wil nemen. Daarnaast worden in de Protestantse Kerk ook volwassenen gedoopt die willen toetreden tot de gemeente. Na hun geloofsbelijdenis worden dus ook zij gedoopt.

  <---------

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Als gast of nieuwkomer kunt u meedoen, als u zich geraakt voelt door het evangelie en deel wilt uitmaken van de gemeenschap van mensen die Jezus volgen. Als het voor u vreemd is, kunt u gerust blijven zitten of brood en wijn doorgeven.
  Kerkdiensten via Internet

  De kerkdiensten van de diensten die in onze drie kerken worden gehouden te beluisteren, en in de Poststraatkerk en Hoeksteen ook te bekijken via www.kerkomroep.nl.

  Klik op het logo hiernaast om een dienst beluisteren. Daarna vult u aan de rechterkant van het scherm bij plaatsnaam Stadskanaal in en vervolgens kunt u een kerk aanklikken. Kies tot slot welke dienst u wilt beluisteren en/of bekijken.

  SKG collect

  Ook binnen de kerk hebben we ( krijgen we) te maken met de vernieuwingen van deze tijd. SKG is een financiële instelling waarbij vrijwel alle kerken in Nederland zijn aangesloten.
  Met deze financiële instelling doen we al jaren naar alle tevredenheid zaken. Die berekent lage kosten en de service is goed. SKG is nu begonnen met het aanbieden van SKGcollect.
  Met behulp van SKGcollect, kunt u via Internet financiële handelingen verrichten naar de kerk. Wij( kerkrentmeesters) hebben besloten hieraan mee te doen, temeer daar we dit jaar gratis service krijgen, we fungeren met een aantal andere kerken in Nederland als pilot.

  Wat betekent het voor u:
  Als u dit aanspreekt en u werkt regelmatig met internet dan kunt u hiernaast inloggen op de site SKGcollect voor onze kerkgemeente.

  Wat kunt u er mee:
  Met SKGcollect kunnen we u vragen een aantal betalingen te doen, aangezien alles nieuw is zullen we zeer langzaam beginnen ( eerst mee leren werken).
  Nu bieden we u de mogelijkheid collectebonnen te bestellen en te betalen via SKGcollect.
  Alle betalingen gaan via iDEAL, het voordeel voor u en ons is dat alle betalingen direct via uw en onze bank verwerkt worden. U hebt altijd een bankafschrift van uw betaling.


  Als u hier klikt komt u op een site van onze gemeente, waar u voorlopig eerst collectebonnen kunt bestellen en betalen. Later zullen we de webwinkel uitbreiden met de mogelijkheid om voor een aantal doelen te kunnen bijdragen, en ook om de vrijwillige bijdrage digitaal te kunnen toezeggen en te voldoen.

  Wilt u meer weten over SKG, Stichting Kerkelijk Geldbeheer, dan kunt u kijken op de website
  http://www.skggouda.nl/

  Voor vragen kunt u terecht bij:
  Geert Pronk geert.pronk@gmail.com
  en
  Jan Hospers j.hospers@agroweb.nl
  De website wordt beheerd, voor wat SKGcollect betreft, door Gert Smith