intranet | contact
Kerkenraad
Scriba dhr. J. Deuring,
scribapknstadskanaal@gmail.com

Voorgangers:
ds. B. de Jong, 0599-213264, bindert.jong@kpnmail.nl
mw. M. Swart-Andela, 0595-572605, majaswart@pknstadskanaal.nl
ds. D.A. Wams, 0599-324326, dirk.wams@gmail.com

Wijkraden
Hoeksteen: scriba mw. L. Beuker-Kruit, lammiebeuker@gmail.com
Poststraatkerk: scriba dhr. A. Kroeze, scribapoststraatkerk@ziggo.nl
Semsstraatkerk: scriba mw. S. Datema-Fledderus

Diaconie
Voorzitter: Mw R. Warris-Hoff,
Scriba: mw K. Geertsema-Korte
Penningmeester: Dhr. G. Noeverman
PGSdiaconie@gmail.com
rek nr. NL 43 RABO 1312.05.943 t.n.v Diaconie PKN Stadskanaal.

ZWO
Diny Eggens, dinyjaap@gmail.com

Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@pknstadskanaal.nl

Kosters
Gerbrig v.d. Wal, tel 0599 650408

Kindernevendienst
De Hoeksteen: Folga Zomer (mailadres: cfzomer@home.nl)
Posstraatkerk: Mirjam Middelkamp (0599-638629)
Semsstraatkerk: Antina Ottens

Kerkblad
Kopij voor het kerkblad: opweg@pknstadskanaal.nl
Bezorging: mw. A. Roskamp-de Boer, r.roskamp3@kpnplanet.nl

Ledenadministratie
Marcel Wubs, ledenadministratie@pknstadskanaal.nl

Kerkwebradio
Jan Hospers, kerkwebradio@pknstadskanaal.nl

Website
info@pknstadskanaal.nl
Clara Broesder,
Henk Bakker,
Op de website worden regelmatig foto's geplaatst van activiteiten binnen de PKN kerk van Stadskanaal. Mocht u, om welke reden dan ook een foto van uzelf verwijderd willen hebben, dan kunt u contact opnemen met info@pknstadskanaal.nl en uw foto zal van de site verwijderd worden.

Kapel in Poststraatkerk

Sinds 28 augustus 2016 is de kapel van de Poststraatkerk iedere dag open en te bereiken via de hoofdingang onder de toren, In de hal ziet u de kapel aan de linkerkant, achter de glazen deur, die altijd te openen is.
Het is een kleine ruimte, waar altijd een serene rust heerst en waar men in retraite kan verkeren om los van de waan van de dag in rust kan verkeren.
Het is een ideale plek voor bezinning, meditatie, gebed, samengevat: contemplatie.
Dat daar in deze jachtige, rumoerige tijd van ontkerkelijking behoefte aan is, blijkt wel uit het feit dat er wekelijks veel gebruik van gemaakt wordt.
Men kan er een kaarsje ontsteken voor een intentie, ter nagedachtenis aan iemand of uit dankbaarheid. Ook kan men in een boekje een gedachte, een wens of een zorg noteren. De Bijbel ligt er om in te lezen en ook kan men uit het Nieuwe Liedboek een bemoedigend of troostend lied lezen/zingen.
In de kapel bevindt zich ook een bord, met kruisjes waarop de namen staan van degenen die in het huidige kerkelijk jaar zijn overleden. In de wintertijd is de buitendeur onder de toren dicht, maar niet op slot. Op een bord staat te lezen dat de kapel open is tussen 09:00 en 17:00 uur.
In de zomertijd staat de buitendeur uitnodigend open tussen 09:00 en 18:00 uur.

Hieronder vindt u links naar de verslagen en columns van de sponsortocht:

Column 1)
Column 2)
Film zingen in kerk Bremen
Film Centrale plein Bremen
Film bij pont Travemünde
Film kerk in Zurow
Column 3)
Een krantenartikel in Duitsland!
Column 4)

Column 1)

Regelmatig vragen mensen me deze dagen hoeveel geld er eigenlijk al binnen is voor de kapel. Zelfs op straat beginnen mensen me nu aan te spreken, die blijkbaar wat in de krant gelezen en gezien hebben. Vandaag staan we in het Dagblad van het Noorden, als ik het goed heb. Maar helaas weet ik niet hoeveel geld er al op de rekening is gestort. Ik heb als dominee geen zicht op de rekeningen van de kerk. En dat hou ik ook graag zo. Ik weet alleen dat ik moet fietsen. Véél fietsen. Gewoon, trappen. Met die tropische temperaturen heb ik me al een paar keer afgevraagd waar ik eigenlijk aan begin. Enfin, een beetje uitdaging en ontbering op z'n tijd is helemaal niet erg.
En het is natuurlijk voor een Goed Doel: de kapel... Tsjongejonge... In m'n beleving wordt 'ie al mooier... Vannacht droomde ik dat er mensen voor de kerk naar de kerk stonden te kijken. En toen voorzichtig aan die zware houten mooie voordeuren voelden, of ze ook even naar binnen konden. In het halletje binnen gekomen, zakten ze even door de knieën, om onder de galerij door te kijken en dat mooie orgelfront te zien...! En warempel, daar begon Anne Klaas, of een andere organist die wilde oefenen, op het orgel een zachte melodie te spelen - het was schitterend!
Buiten op straat fietsen mensen op het fietspad. Vanuit de verte zien zij mensen de kerkdeur binnengaan, en voor de kerk gekomen besluiten ze even af te stappen. De deur staat nog half open. Half twijfelend bekijken ze het mooie nieuwe informatiebord van de PGS wat in de bloembak langs het fietspad staat.
Juist op dat moment komen de mannen van het groen-onderhoud rondom de kerk aanlopen om wat te klussen. Al snel ontspint zich een geanimeerd gesprek tussen hen. Vanuit Beune komen een paar gemeenteleden aanlopen die even op het kerkelijk bureau moesten zijn. Als ze pratende en lachende mensen zien staan, voegen ze zich bij hen.
Eén van de fietsers, blijkbaar niet zo goed ter been, besluit te gaan zitten op het nieuwe bankje van de kerk, en al snel gaan de anderen ook zitten.

 

 

 

 

Samen genieten ze van de zon, en zet de kennismaking zich voort, met op de achtergrond de mooie kerk. Binnen, in de stilte, zitten twee mensen in het kapelletje. Zij mijmeren, kijken naar het oude glazen Bützow-kruis, denken en bidden.
Na een paar minuutjes staan de mensen op, en in een staat van 'volledige onthaasting' worden in het halletje nog wat nieuwe folders bekeken. Van onze PGS. Van de diensten. Van de kennismakingscursus Christelijk Geloof. Van de gespreksgroep voor rouwenden. Van het kinderwerk. Weer buiten lichten de gemeenteleden op het bankje het hartelijk en uitnodigend toe. Inmiddels heeft ook Harm de koster, die in de Eendracht bezig was, lucht gekregen van wat zich voor en bij de kapel afspeelt en besluit dat hij ook wel even toe is aan een pauze. Ongevraagd komt hij aanzetten met een dienblaadje koffie.
Met een ontroerd gemoed werd ik wakker.

De kerk niet alleen maar als kerkzaal waar 's zondags diensten voor ingewijden zijn, maar als open huis. Voor gasten, voor doorgewinterde kerkgangers, voor passanten, als huis van gebed. Als plaats van ontmoeting. Als plaats waar je graag komt, alleen of samen. Door de weeks of op zondag. Een kleine, toegankelijke hoek, om stil te worden, je tot God te richten. Om je te laten inspireren door een mooie, oude kerk, waar de historie tot de verbeelding spreekt. Om te beginnen zijn daar een paar glazen deuren en aanpassingen voor nodig. En daar gaan Henk en ik daar graag voor fietsen! Bützow, here we come!

Theo Pieter de Jong

p.s. Weet iemand trouwens waar je poncho's koopt? Niet dat ik ze nodig hoop te hebben... :-)
p.s. komende zondag hebt u nog de gelegenheid na de dienst om voor €5,- even een rondje achter op de tandem mee te fietsen!
p.s. bent u of jij een vroege vogel? Welkom om ons aanstaande maandag om 7.00 uur uit te zwaaien bij de Kapel!

Maandag, 16 juni 2014, Camping Zum Sande te Dötlingen

* Naamdag van St.Hincius Muinckerius *

Jawel, we zijn er!
Uitgezwaaid bij de kerk (respect voor de vroege vogels onder ons!) bezoeken we volgens afspraak één van onze sponsoren; fruithandel Lubbers aan de Europalaan. De tassen worden enthousiast volgeladen met de nodige vitaminen en koolhydraten voor de komende week en opnieuw worden we uitgezwaaid. Flink trappen we op de pedalen, en al snel passeren we dan ook de Duitse grens. Opnieuw onder de indruk van de grote windmolens maak ik, achterop de tandem, wat foto's. Dicht bij die joekels zijn we pas écht in Duitsland. Na een poosje begin ik van die imposante energie-giganten te balen, want het lijkt wel of we niet opschieten, nog steeds zien we ze. Pas dan besef ik hoe algemeen Noord-Duits ze zijn, want natuurlijk zijn het al lang niet meer de molens van vlak over de grens, maar steeds weer nieuwe. We vorderen wel zéker...!
Even later fietsen we een dorp in, en al op afstand horen we een plechtig, bijna dreigend tromgeroffel. De bocht omgefietst zien we tot onze verbazing een indrukwekkend groot gezelschap staan, midden op de weg. Op het moment dat het grote muziekkorps ons aan ziet komen fietsen barst de muziek los en vrolijk worden wij het dorp binnengehaald. De muziekmeester knikt ons vrolijk toe en alsof we de graaf en hertog in hoogst eigen persoon zijn worden we uitgeleide gedaan. Gelooft u het niet? Zien? Bekijk ons filmpje...! Daar ziet u of het echt zo ging, of toch net iets anders...
Hoe dan ook, na deze vrolijke onderbreking koersen we weer verder.

 

  Klik hier voor de video

 

 

Donkere wolken pakken zich samen – en met een heerlijk verkoelend windje in de rug voelen we een paar spetters. Het zullen gelukkig de enige van de dag zijn. Wij hebben geen klagen.
Samen met onze grote vriend, 'Carmin' – vinden we moeiteloos de weg – ideaal, zo'n fiets tom-tom…! De tassen zijn goed gevuld – en om de paar uur houden we een stop.
Natuurlijk heeft een predikant niet zulke fiets-benen nodig als een organist (immers, bij Henks vak komt vaak nogal wat meer voetenwerk kijken). Helaas merk ik dan ook zo bij de 90 kilometer dat ik niet meer fluitend kan doen alsof ik elke dag van Stadskanaal naar Dötlingen fiets. Warempel, nu begint dan iets van die 'ontbering' waarvan ik de afgelopen weken zo vaak zei dat de Kapel me dat met alle liefde waard is. Goed. Het zal blijken de komende dagen.
Om half vijf fietsen Henk en ik de camping op. Na een 'rondje camping' vinden we ze dan...: Diny, Wim en Mina zitten al klaar naast de vrolijk met vlaggetjes versierde caravan. De twee tentjes staan al keurig opgezet... Geweldig! Het biertje smaakt heerlijk. Zojuist hebben we gegeten… Vroeg naar bed vanavond, vandaag hebben we de eerste 140 kilometer gefietst, morgen volgt een etappe van 164...
Bedankt voor alle meeleven, kaartjes, berichtjes en aanmoedigende woorden van de afgelopen dagen…!

Henk en Theo Pieter

Column drie

Ik geloof dat wij u een verantwoording schuldig zijn… Hadden we beloofd u elke dag op de hoogte te houden, inmiddels zijn we al 'gewoon' gearriveerd… Nouja, gewoon… we hebben er dan wel ruim 550 kilometer zwoegend op de tandem opzitten…! Een tocht die we nooit hadden willen missen!
Ongelooflijk… maandagochtend om 07.00 uur stonden we nog te zingen voor de Poststraatkerk, en zojuist, donderdagmiddag om vijf uur, hebben we het vijfde vers van dat zelfde schitterende lied van Paul Gerhardt staan zingen in die oude en adembenemend mooie Stifskirche van Bützow…
Gewoon… alsof het niets is… Maar dat het niet gewoon is, daar herinneren mijn knieën mij wel onophoudelijk aan. Ze stellen zich aan, de linker is wat dikker dan de rechter maar beiden doen heel beurs, alsof ik de trappen van de Sint Pieter in Rome 33 keer op blote kniën beklommen heb ofzo… En dat allemaal voor ons kapelletje, nouja - het is ook wel weer mooi dat juist knieën gebogen werden met betrekking tot een kapel, zullen we maar zeggen.
Hoe dan ook, ons vorige bericht was van maandag, en vandaag is het dus al donderdag…, maar die vertraging heeft een legitieme reden. Als excuus zouden we kunnen aanvoeren dat de internetverbinding op de campings van dag 2 en dag 3 gewoon niet goed waren, en dan hebben we geen woord gelogen. De waarheid gebied echter te zeggen dat we gisteren en eergisteren pas om 22.00 uur en 22.30 aankwamen. En dat was niet omdat we zo sloom gefietst hadden, nee, dat kwam door de lange afstanden, de vele klimstukjes, verdwaalpech en gepijnigde zitvlakken die af en toe een rust nodig hadden (als amateur fietser opeens 14, 15 uur per dag op een zadel zitten is natuurlijk ook… ehm, ongewoon).
Gelukkig is het wel gelukt om u door middel van wat filmpjes toch een indruk te geven. U, als gulle gever, kunt gerust zijn. We hebben ze allemaal gefietst… 550 lange kilometers, tussen de Poststraatkerk en Bützow. Het is hartverwarmend om te zien hoe Henk en Diny hier als oude huisvrienden door diversen onthaald worden, terwijl Wim, Mina en ik wat glimlachend toekijken. Straks gaan we naar een bbq en hopen we nog meer mensen te leren kennen.

Daar zullen we vertellen over het hert wat ons onderweg een stukje begeleidde, door langs de weg mee te rennen, over die diverse kapelletjes langs de weg, waar we even stopten om stil te worden en te zingen (werkelijk waar; mensen hier zijn niet zo huiverig voor 'kerkroof' – alles is gewoon open: zalig de naïeven, hun ontspannenheid in het openstellen van hun Godshuizen zal beloond worden!). En meer nog valt er te vertellen; over de schitterende Oostzee, de mooie steden Bremen, Lübeck en Wismar (Bremen blijft mijn favoriet) en hoe wij ons soms zwijgend door een dip heen trapten. Soms was de één even stiller en dan de ander, soms beiden, en trapten we zwijgend door, tot zich soms zo maar weer een geanimeerd gesprek ontspon… En nu opeens, nu is het voorbij.
Voor de kerk werden we feestelijk onthaald met flitsende camera's en glaasjes champagne. We've made it…!
Maar niet zonder hulp, niet zonder Diny, Wim en Mina, en zoveel mensen thuis… Zoveel mensen die meeleefden en gedoneerd hebben, zodat we hopelijk ook over niet al te lange tijd het geld bij elkaar hebben om onze kerk ook open te kunnen doen… Een plaats van gebed, een plaats van bezinning, even weg uit het rumoer, voor onszelf, of voor wie dan ook die zomaar langs komt. 'May the road, rise to meet you, may the wind be always at your back, and until we meet again, may God hold you, in the palm of His hands…'

Tot gauw weerziens!

Henk en Theo Pieter

Column 4
Terug!

Inmiddels zijn Henk en ik, en het hele 'team' al weer even terug, en heb ik hier in Nederland ook al weer even voorzichtig op de fiets gezeten. En waarachtig, dat ging al weer aardig.

Op straat worden Henk en ik nu regelmatig aangesproken, we blijken door onze barre tocht opeens lokale bekendheden geworden, wellicht mede dankzij de artikelen in de krant. Leuk om te merken hoe zeer mensen meeleven en achter de plannen van het Poststraat kapelletje staan. Natuurlijk vragen veel mensen aan ons hoeveel we met deze hele actie ingezameld hebben. Of eigenlijk; hoeveel er ingezameld is. Want uiteindelijk komt het allemaal bij u, als gemeenschap vandaan.

Zelf waren we natuurlijk ook benieuwd, en na wat gepuzzel met de kerkrentmeesters kan ik u de voorlopige uitslag bekend maken; de teller staat op €3.000,-

Dat is een heel mooi bedrag (ik had dat nog nooit eerder bij elkaar gefietst!) – maar… er is natuurlijk meer nodig. Er zijn veel mensen die helaas bij hun gift niet de vermelding 'kapel Poststraatkerk' genoemd hadden.

En er zijn nóg meer die hun toegezegde gift tot nu toe nog niet hebben overgemaakt. Daarom hierbij nog maar even de gegevens:

De gift voor de kapel, mag u overmaken op rek.nr. PGS, NL46FVLB0635817020 o.v.v. Kapel Poststraatkerk.

Een wat meer persoonlijke terugblik heb ik op mijn persoonlijke blog geschreven, zie www.tpdejong.nl Voor nu hou ik het hier even bij. Ongetwijfeld gaan Henk en ik nog een avond onze foto's laten zien. Misschien kan dan ook het boekje verkocht worden met daarin de drie diensten over de Drie-eenheid die we vorig jaar als gemeente gehouden hebben. Ook hoop ik binnenkort met een aantal andere mensen een landelijk fonds aan te schrijven wat missionaire initiatieven wil ondersteunen, en wie weet – kunnen we dan dit jaar nog tijdens een dienst de Kapel inwijden. Onze TandemTocht is voorbij, maar er zijn nog ideeën genoeg. Maar tot zover iedereen enorm bedankt!

Theo Pieter


   
Protestantse Gemeente te Stadskanaal
Postbus 49
9500 AA Stadskanaal
-----------------------------------------
 • Intranet - inloggen
 • Waar vind ik de kerken?
 • Kerkdiensten via Internet
 • Wat zijn sacramenten?
 • Link naar de twee Bijbelcolleges
 • Hoe bestel ik collectebonnen?
 • QR-code website pknstadskanaal.nl
 • Adressen van de kerken

  De Hoeksteen,
  Velingspad 1,
  9502 RA Stadskanaal
  Tel. 0599 616240

  Koster:
  Mw. Gerbrig van der Wal
  Tel. 0599 650408

  Poststraatkerk,
  Poststraat 30,
  9501 ER Stadskanaal
  Tel. 0599 613541

  Koster:
  Mw. Gerbrig van der Wal
  Tel. 0599 650408

  Semsstraatkerk,
  Semsstraat 2,
  9501 GA Stadskanaal
  Aanvang van de diensten

  De aanvang van de diensten is in de regel in alle kerken gelijk, namelijk elke zondag 09.30 uur
  Voor verdere informatie over de diensten, bijzondere diensten en bijzondere aanvangstijden, zie Kerkdiensten
  Kerkenraad
  Scriba dhr. J. Deuring,
  scribapknstadskanaal@gmail.com

  Voorgangers:
  ds. B. de Jong, bindert.jong@kpnmail.nl
  tel. 0599213264
  mw. M. Swart-Andela, majaswart@pknstadskanaal.nl
  tel. 0599612181
  ds. D.A. Wams, dirk.wams@gmail.com
  tel. 0599324326

  Wijkraden
  Hoeksteen: scriba mw.L.Beuker-Kruit,email: lammiebeuker@gmail.com
  Poststraatkerk: scriba mw. T. Alserda
  scribapoststraatkerk@gmail.com
  Semsstraatkerk: scriba mw. S. Datema-Fledderus

  Diaconie
  PGSdiaconie@gmail.com
  Bankrekening IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Prot. Gemeente te Stadskanaal..

  ZWO
  Diny Eggens, dinyjaap@gmail.com

  Kerkrentmeesters
  kerkrentmeesters@pknstadskanaal.nl
  of: kerkelijkburo@pknstadskanaal.nl. Deze mail komt terecht bij Geert Pronk, kerkrentmeester
  en bij Gert Smith, ledenadministratie

  Kosters
  Gerbrig v.d. Wal, tel. 0599 650408

  Kindernevendienst
  De Hoeksteen: Folga Zomer (mailadres: cfzomer@home.nl)
  Posstraatkerk: Karin Brandsema (0599-621217)
  Semsstraatkerk: Antina Ottens

  Kerkblad
  Kopij voor het kerkblad: opweg@pknstadskanaal.nl
  Bezorging: mw. A. Roskamp-de Boer, r.roskamp3@kpnplanet.nl

  Ledenadministratie
  Marcel Wubs, ledenadministratie@pknstadskanaal.nl

  Kerkwebradio
  Jan Hospers, kerkwebradio@pknstadskanaal.nl

  Website
  info@pknstadskanaal.nl
  Deze mail komt dan bij de webteamleden:
  Henk Bakker
  Clara Broesder

  Op de website worden regelmatig foto's geplaatst van activiteiten binnen de PKN kerk van Stadskanaal. Mocht u, om welke reden dan ook een foto van uzelf verwijderd willen hebben, dan kunt u contact opnemen met info@pknstadskanaal.nl en uw foto zal van de site verwijderd worden.
  Contactpersonen van de wijk Poststraatkerk

  Hiernaast ziet u de QR-code van de website van de pknstadskanaal.nl. U kunt de QR-code plaatsen in publicatiemateriaal. En iedereen die met een QR-reader op de mobiel deze code leest, wordt direct geleid naar de website.
  Wat zijn 'sacramenten'?

  Een sacrament is een gewijde handeling waardoor God tot de mens komt. Dat is tegenovergesteld aan bijvoorbeeld het gebed, of het geven van gaven, waarin de mens juist naar God komt. Het woord 'sacrament' is afgeleid van het Latijnse sacramentum, dat (geloofs)geheim betekent.

  De Rooms Katholieke Kerk kent in totaal zeven sacramenten: het Doopsel, de Heilige Communie, het vormsel, de biecht (of 'het sacrament van de verzoening'), de ziekenzalving, de priesterwijding, en het huwelijk. In de Protestantse Kerk kennen we veel verschillende soorten 'gewijde handelingen', maar slechts twéé sacramenten waarvan we zeggen dat die door Jezus Christus zelf zijn ingesteld. Namelijk, de doop en het Heilig Avondmaal (dat wat in de Katholieke kerk de 'communie' of 'Eucharistie' genoemd wordt).

  --------->

  • Bij het Heilig Avondmaal wordt gedacht aan Jezus sterven en opstaan. Het wordt 'Avondmaal' genoemd omdat het verwijst naar de Pesach-maaltijd die Jezus hield op de avond voordat Hij gevangen genomen werd. De Pesach-maaltijd is de symbolische herinneringsmaaltijd die de Joden vieren om de bevrijding uit Egypte te gedenken.

  Jezus gaf deze Pesach-viering een tweede betekenis. Het brood en de wijn verwijzen naar Mijn lichaam en bloed, zo zei Hij. Het tot zich nemen van brood en de wijn, symboliseert daarmee de eenheid tussen de gelovige en Christus. Zoals brood en wijn een mens versterken, versterkt het Avondmaal de mens op een geestelijke manier, het is 'voeding voor het geloof'.

  Het avondmaal wordt verzorgd door de 'diakenen'. Diakenen zijn leiders in de gemeente, die zorg dragen voor 'dienstbaarheid'. Zij leren de gemeente dienstbaar te leven, net als Christus.

  Iedere kerkdienst is er een collecte. De diakenen verdelen de gaven over hen die dat nodig hebben (dichtbij en ver weg). Het Heilig Avondmaal is door het samen delen van het brood ook een 'geestelijke oefening in samen delen'.

  Het Avondmaal wordt op verschillende manieren gevierd: soms lopen mensen naar voren, soms wordt het brood en de wijn in de bank doorgegeven.

  --------->

  • De doop ontvangt een mens als 'startpunt' van de geloofsweg. Gelovige ouders die verlangen dat hun kind ook bij Christus en Zijn gemeente zal horen mogen hun kind laten dopen. Er wordt dus niet zomaar gedoopt, maar alleen vanuit het geloof. Maar dat kleine kind kan toch nog niet zeggen of het wel of niet gelovig is?

  Nee, en toch mag ook dat kleine kind van gelovige ouders die doop ontvangen, vanuit het principe dat de ouders en de gemeente 'plaatsvervangend' voor dat kind geloven, totdat het zijn of haar doop voor eigen rekening wil nemen. Daarnaast worden in de Protestantse Kerk ook volwassenen gedoopt die willen toetreden tot de gemeente. Na hun geloofsbelijdenis worden dus ook zij gedoopt.

  <---------

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Als gast of nieuwkomer kunt u meedoen, als u zich geraakt voelt door het evangelie en deel wilt uitmaken van de gemeenschap van mensen die Jezus volgen. Als het voor u vreemd is, kunt u gerust blijven zitten of brood en wijn doorgeven.
  Kerkdiensten via Internet

  De kerkdiensten van de diensten die in onze drie kerken worden gehouden te beluisteren, en in de Poststraatkerk en Hoeksteen ook te bekijken via www.kerkomroep.nl.

  Klik op het logo hiernaast om een dienst beluisteren. Daarna vult u aan de rechterkant van het scherm bij plaatsnaam Stadskanaal in en vervolgens kunt u een kerk aanklikken. Kies tot slot welke dienst u wilt beluisteren en/of bekijken.

  SKG collect

  Ook binnen de kerk hebben we ( krijgen we) te maken met de vernieuwingen van deze tijd. SKG is een financiële instelling waarbij vrijwel alle kerken in Nederland zijn aangesloten.
  Met deze financiële instelling doen we al jaren naar alle tevredenheid zaken. Die berekent lage kosten en de service is goed. SKG is nu begonnen met het aanbieden van SKGcollect.
  Met behulp van SKGcollect, kunt u via Internet financiële handelingen verrichten naar de kerk. Wij( kerkrentmeesters) hebben besloten hieraan mee te doen, temeer daar we dit jaar gratis service krijgen, we fungeren met een aantal andere kerken in Nederland als pilot.

  Wat betekent het voor u:
  Als u dit aanspreekt en u werkt regelmatig met internet dan kunt u hiernaast inloggen op de site SKGcollect voor onze kerkgemeente.

  Wat kunt u er mee:
  Met SKGcollect kunnen we u vragen een aantal betalingen te doen, aangezien alles nieuw is zullen we zeer langzaam beginnen ( eerst mee leren werken).
  Nu bieden we u de mogelijkheid collectebonnen te bestellen en te betalen via SKGcollect.
  Alle betalingen gaan via iDEAL, het voordeel voor u en ons is dat alle betalingen direct via uw en onze bank verwerkt worden. U hebt altijd een bankafschrift van uw betaling.


  Als u hier klikt komt u op een site van onze gemeente, waar u voorlopig eerst collectebonnen kunt bestellen en betalen. Later zullen we de webwinkel uitbreiden met de mogelijkheid om voor een aantal doelen te kunnen bijdragen, en ook om de vrijwillige bijdrage digitaal te kunnen toezeggen en te voldoen.

  Wilt u meer weten over SKG, Stichting Kerkelijk Geldbeheer, dan kunt u kijken op de website
  http://www.skggouda.nl/

  Voor vragen kunt u terecht bij:
  Geert Pronk geert.pronk@gmail.com
  en
  Jan Hospers j.hospers@agroweb.nl
  De website wordt beheerd, voor wat SKGcollect betreft, door Gert Smith