Privacy verklaring van de Protestantse Gemeente te Stadskanaal

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de AVG van kracht en dat heeft ook voor onze kerkelijke gemeente consequenties voor het omgaan met persoonsgegevens.

Vastleggen van persoonsgegevens

Wij leggen persoonsgegevens vast die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van ons werk. Dat betekent dat wij van iedereen die een abonnement heeft op één van onze bladen de adresgegevens hebben vastgelegd.
Naast de adresgegevens hebben wij, indien die gegevens bij ons bekend zijn, ook de bankgegevens vastgelegd.

Wij leggen geen zgn. bijzondere kenmerken vast. Wel hebben wij uw gegevens opgenomen – indien van toepassing – in het doopregister en het register van belijdende leven. We realiseren ons dat we op deze wijze gegevens hebben vastgelegd die gezien mogen worden als een indirect bijzonder kenmerk.

Wij leggen de persoonsgegevens vast van onze debiteuren en crediteuren, deze gegevens zijn vastgelegd in onze financiele administratie en alleen die gegevens die voor de uitvoering van de werkzaamheden noodzakelijk zijn. Verder hebben wij de persoonsgegevens vastgelegd in onze database van mensen die lid zijn van onze gemeente en/of ons financieel steunen (giftgevers), van mensen die ons een machtiging hebben verstrekt (dit overeenkomstig de SEPA richtlijnen), van mensen die een Overeenkomst periodieke gift in geld met ons hebben gesloten.
Wij verklaren nadrukkelijk dat wij geen gegevens vastleggen die niet direct noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de betreffende werk.

Stadskanaal | 23 mei 2018
De Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Stadskanaal.

Privacyrechten

Onder de AVG zijn een aantal rechten beschreven, waarbij het ‘recht op vergeten’ en het ‘recht op dataportabiliteit’ feitelijk nieuwe rechten zijn. Indien iemand op basis van de rechten die binnen AVG van toepassing zijn, hiervan gebruik wil maken dan kan hij of zij dit kenbaar maken via de scriba van de Kerkenraad.