Digitale collecte

333Iedere zondag wordt er een digitale dienst vanuit een van onze kerken uitgezonden. Via onze website en kerkdienstgemist.nl kunt u de kerkdienst volgen.

Omdat daar nog veel gebruik van wordt gemaakt blijft, naast de fysieke collecte tijdens de dienst, de mogelijkheid uw gave via de bank te doneren gehandhaafd. U kunt uw collectegeld storten op onderstaande rekeningen van de diaconie en de kerk.
Binnenkort kunt u ook tijdens de collecte in de kerkdienst uw gift digitaal overmaken met behulp van de app Givt. Voor meer informatie klik op deze link.

 

De diaconale collecte van zondag 21 juli 2024 is bestemd voor:

De eigen diaconie voor plaatselijke activiteiten

Met de opbrengst kunnen diakenen een helpende hand bieden en een luisterend oor zijn in onze gemeente.

U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal o.v.v. eigen diaconie

—–

De diaconale collecte van zondag 28 juli 2024 is bestemd voor:

De Voedselbank StadsWolde “Oog voor voedsel, hart voor mensen”

Naast voedsel is er ook geld nodig. Er worden kosten gemaakt om het voedsel op te halen, op te slaan en te distribueren.

U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal o.v.v. Voedselbank StadsWolde

—–

De diaconale collecte van zondag 4 augustus 2024 is bestemd voor:

Hoop voor Albanië 

De stichting werkt vanuit een christelijke levensvisie en draagt dat ook uit in haar werk.

U kunt u uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal o.v.v. Hoop voor Albanië.

—–

De diaconale collecte van zondag 11 augustus 2024 is bestemd voor:

Zending Pakistan – Christenen staan sterker in hun geloof

Christenen krijgen kritische vragen over hun geloof.
Kerk in Actie steunt een bijbelschool die Pakistaanse christenen door middel van trainingen meer over de Bijbel leert.

U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal o.v.v. Zending Pakistan

 

2e collecte is voor de kerk
Uw bijdrage voor de collecte voor de kerk kunt u overmaken op het rekening: NL 97 RABO 0373 7351 38  t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Stadskanaal

 

Giften

De diaconie van onze gemeente werkt met het thema: Gift van de Maand. We willen kleinschalige projecten en liefst projecten die een link hebben met onze kerkelijke gemeente in Stadskanaal, met een kleine gift stimuleren. Ook regionale projecten kunnen rekenen op onze steun. Natuurlijk zullen we onze afdracht verplichtingen nakomen (zowel missionair als diaconaal). Elke maand kiezen we een project/organisatie/ persoon uit die € 100.- ontvangt.

Gift geven

Giften voor de diaconie kunnen worden overgemaakt naar:
Bankrekening IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal.

In september hebben veel gemeenteleden van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een spaardoosje mee te nemen.
Thuis kan er op deze manier eenvoudig gespaard worden voor het ZWO project (zie Werelddiaconaat)