Kaart niet beschikbaar

Datum/Tijd
Date(s) - dinsdag 24 november
19:30 - 21:30

Locatie
Poststraatkerk

Categorieën


Dinsdagavond, 24 november, leidt professor dr. Martien Brinkman het tweede hoofdstuk over God uit zijn boek Grote woorden in.
Onder invloed van tal van factoren heeft het westerse godsbeeld de laatste twee eeuwen een verschuiving ondergaan. Langzaam maar zeker heeft het beeld van de ver boven ons verheven almachtige God afgedaan. Het beeld van een alziende en alles beschikkende God, vaak verbonden met dat van een oude man met een grijze baard hoog in de wolken, is het godsbeeld geworden van vervlogen tijden.
God is voor velen nu primair een in ons werkende kracht van elders. Dit meer nabije spreken over God zal ongetwijfeld mede een reactie zijn op een theologie die zich vooral ten doel stelde God uit de grijpgrage handen van mensen te houden. Dat is een nobel streven maar de wal kan het schip keren. Als God té ver weg wordt gehouden, loop je de kans dat hij definitief achter de horizon verdwijnt. Dat hebben we in de twintigste eeuw in het Westen op grote schaal zien gebeuren.
God of het goddelijke treedt nu eerder als een krachtenveld naar voren. Hij wordt gezien als inspiratiebron, als bron van leven. Het gaat dan om een kracht die heilzaam in ons werkt, zonder dat aan het geheim van die krachtbron, het mysterie, afbreuk wordt gedaan.
God wordt eerder ‘van onderop’ gezocht dan ‘van bovenaf’ gedropt. Hij heeft dan niet zozeer te maken met een bovenwereld, ver boven de onze verheven, maar eerder met onze eigen, aardse werkelijkheid die ontdekt dat ze zichzelf niet genoeg is, dat ze ‘zichzelf niet bevatten kan’.

Martien Brinkman (1950) groeide op in Stadskanaal. Hij werd in de Poststraatkerk gedoopt en deed daar ook belijdenis.
Hij studeerde theologie, was godsdienstleraar en predikant en werd later hoogleraar oecumenische theologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam.

Inleider:          Prof. Dr. Martien Brinkman
Kosten:           € 6,– incl. koffie/thee