Op zondag 22 augustus nemen we afscheid van ds. Bindert de Jong, dat wil zeggen we nemen afscheid van elkaar. Na bijna vier jaar predikant van onze gemeente te zijn geweest gaat Bindert verhuizen naar de Protestantse Gemeente te Heerenveen.

Natuurlijk gaat dit afscheid niet ongemerkt voorbij. In de ochtenddienstdienst van 22 augustus nemen we afscheid van elkaar in een dienst waarin Bindert zelf voorgaat.
Tijdens deze dienst zal er ook een aantal genodigden zijn, die na de dienst mogelijk nog iets willen zeggen.
Na afloop van de dienst kunt u Bindert bedanken en afscheid nemen. Bij mooi weer doen we dit op het kerkplein. Handen schudden zal waarschijnlijk niet mogelijk zijn, maar u weet vast wel een manier om uw dank te uiten.

Eerder is u al de mogelijkheid geboden bij te dragen aan een afscheids-/bedankcadeau. Dit kan nog steeds via Ibannummer NL75RABO0373735146, ten name van CVK Protestantse Gem. Stadskanaal o.v.v. cadeau ds. De Jong.
Ook is er de gelegendheid Bindert een persoonlijke boodschap mee te geven in de vorm van een kaart, tekening of bericht. Dit kan gemaild worden naar pastoraat@pknstadskanaal.nl of langsbrengen bij de familie Alserda, Louis Pasteurstraat 5. Wij hopen op veel reacties!
Deze zullen gebundeld worden en op het afscheid overhandigd worden.
We willen nu alvast Bindert bedanken voor het werk in en zijn positieve inbreng in onze gemeente.