De kerkenraad heeft zowel de begroting van de kerk als die van de diaconie voor 2023 voorlopig goedgekeurd.
Gemeenteleden die de begroting graag willen inzien kunnen vanaf maandag 21 november t/m maandag 28 november op het kerkelijk bureau terecht. U dient wel van tevoren een afspraak te maken met dhr. Thies Jansen (penningmeester) of een van de andere kerkrentmeesters. Graag  lichten zij de gemaakte begroting toe.
U kunt een afspraak maken d.m.v. onderstaande link:

Aanvraag inzage begroting