Financiën

door | 4 december 2021 | Geen categorie, Kerkenraad | 0 Reacties

De kerkrentmeesters en de diaconie hebben de begroting 2022 opgesteld. De begroting van de kerkrentmeesters laat over 2022 een verwacht overschot zien van € 1.300.
De begroting van de diaconie sluit zonder saldo hetgeen wil zeggen dat alle binnenkomende gelden ook weer besteed zullen worden. De begrotingen zijn in de kerkenraad besproken en vervolgens goedgekeurd. Gemeenteleden kunnen de begrotingen inzien door contact op te nemen met de scriba.

De kerkenraad heeft de nieuw opgestelde “regeling verwerking financiële middelen” vastgesteld. Deze regeling regelt de te hanteren procedures en de controle daarop van inkomende en uitgaande geldmiddelen in onze gemeente.