Als taakgroep Diaconie willen wij, net als eerdere jaren, weer kerstpakketten inzamelen voor onze medemens die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. De pakketten zullen door de taakgroep Diaconie worden samengesteld, hierbij zullen wij ook kijken voor wie het pakket bedoeld is, een gezin met jonge kinderen zal een iets andere inhoud kunnen verwachten dan iemand die alleen is. De persoon, het gezin/huishouden die u/jij wilt aandragen voor een kerstpakket hoeft GEEN lid te zijn van de PGS of een kerkelijke gemeente. Deze actie is bedoeld voor de personen die het financieel minder breed hebben en op deze manier voor de kerstdagen een extraatje goed kunnen gebruiken.

Om de kerstpakketten te kunnen maken en uitdelen, zou u/jij ons met het volgende kunnen helpen:

  • Stuur een mail naar diaconie@pknstadskanaal.nl of laat via de telefoon weten (contactgegevens staan achterin de Op Weg) wie u wilt aandragen voor een kerstpakket of benader een diaken persoonlijk.
  • Een financiële bijdrage voor het samenstellen van de kerstpakketten.

Dit kan worden overgemaakt op het rekeningnummer van de taakgroep Diaconie, o.v.v. kerstpakketten actie 2021 (Bankrek.nr: NL43 RABO 0131 2059 43)