Rommelmarkt

Elk jaar organiseert de Activiteitencommissie Rommelmarkt een grote rommelmarkt in en rond Eendracht bij de Poststraatkerk.

De opbrengst die jaarlijks rond de € 4.000,- bedraagt, is bestemd voor een ZWO project. Dit jaar is het voor kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië.
Al sinds 1999 is Youth for Christ in Moldavië actief om kinderen op te vangen. Sinds 2004 doet Youth For Christ dat in samenwerking met de plaatselijke kerken, verspreid over heel het land. De kerken leveren de ruimte en de vrijwilligers. Youth for Christ zorgt ervoor dat vrijwilligers getraind worden en dat er een goed educatief programma ligt om mee te werken.
Steeds vaker ontplooien de kerken, met steun van Youth for Christ, ook initiatieven voor andere groepen zoals mensen met een handicap of ziekte, alleenstaande moeders, ouderen en minderheden.

Youth for Christ stimuleert de kerken op veel manieren om licht en zout te zijn in de samenleving van Moldavië en de zwakken te helpen waar ze kunnen.

In verband met het coronavirus kunnen er in april en mei geen goederen worden ingezameld.

Elke eerste zaterdag van de maand kunt u verkoopbare spullen voor de rommelmarkt brengen naar de loods aan de Kniggestraat 110.

De loods is open van 10.00 tot 12.00 uur.

Ook metalen zoals oud ijzer, lood, koper en aluminium zijn welkom.

Geen Evenementen