We hebben inmiddels geïnventariseerd wat de wensen in de nieuwe opzet pastoraat zijn van de huidige bezoekmedewerkers. De reacties zijn in grote mate positief en daar zijn we heel blij mee. We zijn drukdoende om de nieuwe teams op grond hiervan te “bemensen”. Toch kunnen we nog steeds versterking gebruiken, want pastoraat is de basis van het gemeentezijn en zeer dankbaar werk. Ook is er binnen de taakgroep pastoraat nog steeds een (ouderling) vacature. Dus bij deze nogmaals een oproep als het u wat lijkt. Alstublieft meldt u bij één van de leden van de taakgroep pastoraat.

Verder willen we een oproep doen om bekend lief en leed altijd (ook) via de taakgroep pastoraat te laten lopen. Alleen dan kunnen we waar dat nodig is er aandacht aan besteden zoals bijvoorbeeld een bezoekje.

Evenals vorig jaar wordt er ook dit jaar weer een kerstkaart naar de gemeenteleden verstuurd. We willen op deze manier een stukje licht in deze letterlijk en figuurlijk donkere dagen bij de mensen brengen.

Binnenkort wijzigt het verlenen van pastoraat vanuit verschillende secties en gaat dit op een andere wijze (via nieuw te vormen teams) inrichten. In de nog te houden gemeenteavonden zullen we de plannen nog eens toelichten en is er gelegenheid vragen te stellen.
Het “bemensen” van de nieuwe teams is in volle gang. Alle huidige bezoekmedewerkers zijn gevraagd of en zo ja in welk team men in de nieuwe situatie wil gaan deelnemen. Gelukkig zijn er veel positieve reacties ontvangen, maar we zijn nog niet compleet en kunnen nog best wat extra hulp gebruiken. Wat opvalt, maar dat wisten we natuurlijk ook wel, is dat de gemiddelde leeftijd aan de hoge kant is. Wat zou het fijn zijn als ook het jongere deel van onze gemeente in één van de teams wil gaan meedoen. Als we over het jongere deel spreken denken we aan gemeenteleden onder de zestig jaar. Dus bij deze nogmaals een dringende oproep aan dezen om te reageren en zich op te geven. Overigens voor alle duidelijkheid ook boven de zestig bent u van harte welkom in een team. Wellicht ten overvloede maar het gaat om de volgende teams:
• Bezoekwerk 80+ (de 80+ gemeenteleden worden met de verjaardag bezocht en daarnaast krijgen zij nog een regulier bezoek elk jaar)
• Bezoekwerk 80 – (Dit is op aanvraag van gemeenteleden)
• Welkomstteam (Nieuw ingekomen mensen worden door dit team welkom geheten in onze gemeente)
• Felicitatieteam. (Bezoek aan gemeenteleden tot 80 jaar bij bijzondere gelegenheden)
• Activiteitenteam
U kunt zich opgeven bij de taakgroep pastoraat (email: pastoraat@pknstadskanaal.nl) en aangeven waar de voorkeur naar uitgaat. We zijn met elkaar gemeente en omzien naar elkaar is een taak voor ons allen.
Zodra de bemensing van de nieuwe teams op orde is gaan we over op het nieuwe systeem.