Deze zondag heet de vierde van Pasen. In deze dienst besteden we bijzondere aandacht aan het pastoraat in de gemeente. Hiermee markeren we de overgang van de oude opzet van het bezoekwerk in de gemeente naar een andere organisatie van het werk, onder leiding van de taakgroep pastoraat.

Toevallig stelt het leesrooster Bijbellezingen voor die juist gaan over de leiding van het volk van God in de woestijn en over Jezus als de Goede Herder, de Pastor bij uitstek. Wanneer is iets pastoraat? Waarom is dat belangrijk? Wie brengt wie bij een goed contact eigenlijk ‘op verhaal’?

De dienst wordt geleid door ds. Harmen Jansen en is voorbereid samen de taakgroep pastoraat.