Ds. Harmen Jansen benoemd tot interim predikant

Evaluatie aanpassing organisatie PKN Stadskanaal

Zoals al eerder gemeld is de kerkenraad van plan een evaluatie te doen op de eerder aangebrachte aanpassingen van de organisatie van onze kerk. We willen hiermee starten in het najaar 2021. Hiertoe wordt een stuurgroep opgericht die dit proces aanstuurt. We hebben als kerkenraad gezocht naar een externe begeleider van dit proces en die gevonden in de persoon van Harmen Jansen. Onderstaand introduceert ds. Harmen Jansen zichzelf. Over de personele invulling van de stuurgroep, de opdracht, de werkwijze en de planning zult u zodra daar meer over bekend is nader worden geïnformeerd.

 

Even voorstellen: interimpredikant ds. Harmen Jansen

De kerkenraad heeft ingestemd met mijn benoeming als interimpredikant voor 30 procent werktijd, met ingang van 15 september.
Sinds 2009 ben ik in deeltijd predikant van de protestantse gemeente Winsum-Halfambt. Daarvoor was ik werkzaam in Drachten. Daar woon ik, met mijn vrouw, die een functie in Friesland vervult. Onze vier kinderen zijn de deur uit. Vóór Drachten was ik predikant in Heukelum (toen ZH) en Hoofddorp. In de loop der jaren heb ik verschillende processen van federatie, fusie en reorganisatie meegemaakt en ook bovenplaatselijke taken verricht. Daarnaast ben ik altijd met vreugde studerend en schrijvend theoloog gebleven. Bijbeluitleg, spiritualiteit en kerkgeschiedenis blijven interessant. De afgelopen twee jaar heb ik de opleiding van interimpredikant van de PTHU gevolgd. Het leek me mooi om de opgebouwde ervaring in deze vorm ten dienste van meerdere kerkenraden en gemeenten te kunnen gaan stellen.  
Veel gemeenten staan voor de opgave om antwoord geven op de uitdagingen die de krimp van mensen en middelen met zich meebrengt. Die uitdaging is er vooral als je het Evangelie waardevol vindt en de eigen protestantse manier van kerkzijn ook niet zomaar wilt opgeven. Dan moet je de krachten bundelen wil het schip niet stranden. Uw gemeente heeft een belangrijke stap gezet naar meer eenheid en gezamenlijkheid. Mijn opdracht is om u als gemeente te begeleiden bij het maken van vervolgkeuzes. Ik proefde in de kerkenraad een groot verlangen om ook echt verder te komen, maar wel zorgvuldig en met respect voor de diversiteit en veelkleurigheid die er is.
Mijn aanstelling is vooralsnog voor een jaar. En mijn werk zal in nauwe samenspraak met een stuurgroep gestalte krijgen. Ik hoop zoveel mogelijk een keer per week in Stadskanaal te vinden te zijn voor ontmoeting en overleg. Ik laat me graag uitnodigen voor gedachtewisselingen over de toekomst van uw gemeente. De gebruikelijke vertrouwelijkheid van het ambt geldt ook voor een interimpredikant.
Het startzondag- of jaarthema van de Protestantse Kerk is in 2021/ ’22 ‘Van U is de toekomst’.  Naast onze onmogelijkheden staan Gods mogelijkheden. We zijn niet als de mensen die geen hoop hebben. Maar als ‘interimmer’ moet ik ook het nuchtere besef van het omgekeerde bewaken. Wij moeten soms ook wat! Ik ben benieuwd welke mogelijkheden wij gaan ontdekken om de PG Stadskanaal een goede toekomst te bieden.   

 

Ds. Harmen Jansen

 

 

 

 

Ds. Harmen Jansen

e-mail: dhjansen@gmail.com 
telefoon: 06 49618985