Hulp aan voedselbank Stadskanaal e.o.

Met de start van het nieuwe seizoen roept de diaconie u weer op om te helpen goederen in de zamelen voor de voedsel bank.

In overleg met de voedselbank Stadskanaal is een lijst met in te zamelen artikelen vastgesteld.
U kunt de artikelen betreffende zondagen ’s ochtends voor de kerkdienst voor in de kerk inleveren.
De diakenen danken u alvast hartelijk voor uw medewerking.
Hieronder vindt u de zondagen dat er voorafgaande aan de dienst artikelen ingeleverd kunnen worden.
NB: Het is niet mogelijk om in plaats van voedsel, geld te geven.

Wilt u toch liever rechtstreeks doneren? Dat kan op IBAN: NL35 RABO 0152873171 ten name van: stichting Voedselbank Zuidoost Groningen

Zondagen waarop artikelen ingeleverd kunnen worden: