PKN Stadskanaal

Geïnspireerd in de samenleving
kijk online kerkdienst

Iedereen is welkom

Of je gelooft, twijfelt of meer wilt weten over het geloof, je bent welkom.
Wie je bent, hoe je er uitziet en van welke geaardheid je ook bent. Voel je welkom!
(Voorlopig i.v.m. corona weliswaar alleen via onze website.)

Fysiek aanwezig tijdens kerkdiensten

I.v.m. met een positieve ontwikkeling van een dalend aantal  besmettingen kunnen de strenge coronamaatregelen iets versoepeld worden. Vanaf 13 juni kunnen we weer meer kerkgangers ontvangen per kerkdienst. Vanaf maandagochtend 8.00 uur kunt u zich
hier aanmelden

 Bezoek onze digitale kerkdiensten ook via YouTube

Breng iemand mee

Het staat iedereen vrij, als de kerken weer open zijn, om onze kerkdiensten en activiteiten te bezoeken. We stellen het zelfs op prijs wanneer u iemand meeneemt. Iedereen mag zich welkom voelen in onze kerk!

Nieuw ZWO Project

2021-2022

 

Help! Wij zijn vacant…

lees hier profielschets en vacaturetekst kerkelijk werker

Aanmelden voor kerkdiensten

 

Berichten:

Kerstion 2021: daar moet je bij zijn

We gaan met het projectkoor op Kerstavond de kerstnachtdienst in de Poststraatkerk (22.00 uur) invullen en hebben daarvoor een "Passion"- achtige aanpak gekozen. We hebben een spel rond de geboorte van Jezus. En we gaan zingen. Bekende kerstliederen met een nieuwe...

Lees meer

Personele situatie nu gemeente vacant is

Met het emeritaat van ds. Dirk Wams en het vertrek van ds. Bindert de Jong naar Heerenveen is er door de kerkenraad hard gewerkt om de leemte in pastoraat en begeleiding op te vullen. Daartoe is een aantal predikanten tijdelijk benoemd om onze gemeente te ondersteunen...

Lees meer

Wijziging pastoraat

Door het vertrek van onze beide predikanten (ds. Dirk Wams per 4 juli 2021 en ds. Bindert de Jong per 23 juli 2021) is er een tijdelijke oplossing gevonden voor het verlenen van (crisis)pastoraat. Dit tot het moment dat we weer een eigen predikant hebben. Ds. Jan...

Lees meer