Pastoraat

Wat verstaan wij onder pastoraat?

Voor ons staat de ontmoeting tussen mensen centraal. Mensen die zich verbonden weten door hun geloof.
Pastoraat is dan in het spoor van de Goede Herder omzien naar elkaar, attent zijn, aandacht hebben voor elkaars wel en wee, even met de ander meelopen, kortom reisgenoot zijn, zowel bij vervelende zaken als ziekte, verdriet of problemen, als ook bij de mooie dingen zoals jubilea, verjaardagen, geboorten, huwelijken, examens, nieuw-ingekomenen enzovoorts.
Dat betekent volgens ons dat iedereen met een warm hart voor mensen en met oprechte belangstelling en een luisterend oor over de gaven beschikt die nodig zijn voor pastoraat.

Het pastorale werk van de predikanten vindt veelal plaats in situaties van geboorte, huwelijk en overlijden, bij ziekenhuisopname of (ernstige) ziekte thuis, d.w.z. in het zgn. ‘crisispastoraat’.
Naast het bezoekwerk van de predikanten en pastoraal medewerkers, zijn er ook veel contactpersonen in de gemeente actief die regelmatig een bezoekje brengen aan gemeenteleden die daar behoefte aan hebben.

Achtergrond van deze werkwijze is de Bijbelse visie op het ‘ ambt van alle gelovigen’ . Alle gelovigen dragen een ‘ambt’.  Allen zijn geroepen om een levend lidmaat te zijn van het lichaam van Christus. Allen zijn geroepen tot opbouw van de gemeente van Christus. Misschien wel het belangrijkste onderdeel van gemeenteopbouw is het pastoraat.

In al ons denken over pastoraat en omzien naar elkaar willen we benadrukken dat de verantwoording daarvoor in de eerste plaats bij alle gemeenteleden ligt. En dat naar elkaar om zien niet alleen gebeurt door elkaar te bezoeken, maar op heel veel verschillende manieren in het groot en in het klein: een kaartje, een telefoontje, een mailtje, het sturen van een appje, een groet op straat, even een klusje voor iemand doen, iemand naar het ziekenhuis brengen.

Hoe is het bezoekwerk geregeld?

Gemeenteleden kunnen zelf aangeven of ze behoefte hebben aan bezoek. Tenminste waar het gaat om mensen onder de 80 jaar. Mensen boven de tachtig jaar zullen jaarlijks één of tweemaal bezoek ontvangen.

We werken in teams, elk met een eigen taak en verantwoordelijkheid. Hieronder leggen we uit waar elk team voor staat en wat elk team doet.

Als u contact wil opnemen met één van de teams kan dat door het contactformulier in te vullen. U treft dit contactformulier als link aan naast de uitleg bij elk team. In verband met de privacy vermelden we namelijk op de website geen telefoonnummers en mailadressen. In het kerkblad Op Weg treft u deze wel aan.

Klik op onderstaande link om naar de pagina’s van de teams te gaan