Diaconaat

In onze gemeente vinden wij dat de opdracht van de diaken is het delen van zorg met mensen in materiële nood, zowel in de eigen omgeving als wereldwijd. Diaconaat staat niet los van getuigenis van het Evangelie waaruit de opdracht tot diaconaal werk voortvloeit.
Vanuit dat Evangelie vieren wij het Heilig Avondmaal en willen wij helpen wie in nood zijn.

Onze diakenen:

  • verzorgen de avondmaalstafel tijdens de Avondmaalsvieringen;
  • zamelen geld in t.b.v. kerk en wereld;
  • werken aan een rechtvaardige samenleving in de gemeente en in de wereld;
  • rusten de gemeenteleden toe tot het invullen van hun diaconale roeping.

Diverse projecten:

  • In eigen omgeving steunen we de Voedselbank door regelmatig goederen in te zamelen. Gemeenteleden kunnen dan voor de kerkdienst artikelen inleveren. Zie ook Diaconie Stadskanaal.
  • De diaconie steunt maandelijks diverse landelijke en regionale projecten met een financiële bijdrage. Wilt u weten welk project of wilt u een project aanmelden, kijk dan bij Giften.

Jaarlijks wordt er in de commissie ZWO een project uitgezocht waarvoor een geheel jaar geld wordt ingezameld. Voor meer informatie zie Werelddiaconaat

Diaconaat in Stadskanaal

Onze kerkelijke gemeente heeft contacten met de gemeente Stadskanaal om te helpen daar waar de armoede bestreden kan worden.
In onze drie kerken, maar ook bij diverse openbare gelegenheden liggen folders van onze diaconie waarin mensen kunnen lezen hoe en wanneer de kerk behulpzaam kan zijn en armoede kan helpen bestrijden.
Burgerlijke gemeenten mogen echter omwille van privacy-redenen geen adressen doorgeven van mensen die in aanmerking zouden komen voor hulp.
Weet u personen of gezinnen waar hulp vanuit de diaconie welkom zou zijn, neem dan contact op met de diaconie van onze kerk.