Diaconaat

In onze gemeente vinden wij dat de opdracht van de diaken is het delen van zorg met mensen in materiële nood, zowel in de eigen omgeving als wereldwijd. Diaconaat staat niet los van getuigenis van het Evangelie waaruit de opdracht tot diaconaal werk voortvloeit.
Vanuit dat Evangelie vieren wij het Heilig Avondmaal en willen wij helpen wie in nood zijn.

Onze diakenen:

  • verzorgen de avondmaalstafel tijdens de Avondmaalsvieringen;
  • zamelen geld in t.b.v. kerk en wereld;
  • werken aan een rechtvaardige samenleving in de gemeente en in de wereld;
  • rusten de gemeenteleden toe tot het invullen van hun diaconale roeping.

Diverse projecten:

  • In eigen omgeving steunen we de Voedselbank door regelmatig goederen in te zamelen. Gemeenteleden kunnen dan voor de kerkdienst artikelen inleveren. Zie ook Diaconie Stadskanaal.
  • De diaconie steunt maandelijks diverse landelijke en regionale projecten met een financiële bijdrage. Wilt u weten welk project of wilt u een project aanmelden, kijk dan bij Giften.

Jaarlijks wordt er in de commissie ZWO een project uitgezocht waarvoor een geheel jaar geld wordt ingezameld. Voor meer informatie zie Werelddiaconaat

Diaconaat in Stadskanaal

Onze kerkelijke gemeente heeft contacten met de gemeente Stadskanaal om te helpen daar waar de armoede bestreden kan worden.
In onze drie kerken, maar ook bij diverse openbare gelegenheden liggen folders van onze diaconie waarin mensen kunnen lezen hoe en wanneer de kerk behulpzaam kan zijn en armoede kan helpen bestrijden.
Burgerlijke gemeenten mogen echter omwille van privacy-redenen geen adressen doorgeven van mensen die in aanmerking zouden komen voor hulp.
Weet u personen of gezinnen waar hulp vanuit de diaconie welkom zou zijn, neem dan contact op met de diaconie van onze kerk.

 

 

Ik red het niet meer

Het programma Kassa vraagt aandacht voor mensen die niet meer rond kunnen komen via hun
campagne ikredhetnietmeer ’. In het kort vragen zij om je verhaal te delen, zodat zij hiermee aan
kunnen kloppen bij de politiek. Hier is massaal op gereageerd. Niet eerder waren zoveel mensen hier zo
open over.
We zijn er ons niet altijd van bewust om hoeveel mensen dit gaat.
Ook in de k erk en eigen omgeving
kunnen er mensen zijn die moeite hebben met het betalen van boodschappen, huur of energierekening.
Wees moedig en praat er over met elkaar, de zorgen van velen stapelen zich op.

-> Stel elkaar eens eerlijk de vraag:

Red jij het nog in deze dure tijden? Maak jij je er ook zorgen over?

Het is crisis in ons land, dus dat is niet vreemd om te vragen. En deel uw verhaal als u het niet meer
redt. U bent echt niet de enige. Praten lucht op, echt.
Bent u of ben jij iemand die graag met ons in contact komt hierover? Mail de taakgroep
Diaconie de knop: Mail diaconie rechts boven op deze pagina.