Bezoekwerk

Bezoekteam tot 80

Dit team is voor alle gemeenteleden onder de 80 jaar. Gemeenteleden geven zelf aan of ze bezoek willen. Het team bestaat uit een predikant, een aantal ouderlingen en contactpersonen. Aan het begin van elk seizoen ontvangen de gemeenteleden een brief waarin aangegeven wordt of ze bezoek willen maar ook of ze iets in de gemeente willen doen. Ook wordt in de brief vermeld bij wie ze moeten zijn in geval van nood.  Op de website en in Op Weg wordt dit ook permanent opgenomen. We moeten als gemeente met elkaar oog houden wie pastoraat/bezoek nodig heeft omdat niet iedereen zelf aan de bel trekt als er iets is. Gedurende het jaar kan natuurlijk steeds aangegeven worden als er bezoek gewenst is. Het pastorale team zorgt de verdeling van de bezoeken onder de contactmedewerkers.

Bezoekteam 80+ en tehuizen

De 80+ ouderen in onze gemeente worden jaarlijks één of twee keer bezocht door een vast contactpersoon. Zij bezoeken deze gemeenteleden ook voor verjaardagen, jubilea. Hiervoor is een grote groep bezoekmedewerkers nodig die aangestuurd worden door een coördinator(en). Deze heeft zitting in de taakgroep pastoraat. Hij/zij is de spin in het web en informeert de predikanten in voorkomende gevallen.

De gemeenteleden die de tehuizen (Maarsheerd, Parkheem en tehuizen buiten Stadskanaal) wonen horen ook bij dit bezoekteam. Er is een kerkelijk werker die verantwoordelijk is voor het bezoekwerk in de tehuizen.