Digitale collecte

Iedere zondag wordt er een digitale dienst vanuit een van onze kerken uitgezonden. Via onze website en kerkdienstgemist.nl kunt u de kerkdienst volgen.

Omdat daar nog veel gebruik van wordt gemaakt blijft, naast de fysieke collecte tijdens de dienst, de mogelijkheid uw gave via de bank te doneren gehandhaafd. U kunt uw collectegeld storten op onderstaande rekeningen van de diaconie en de kerk.
Binnenkort kunt u ook tijdens de collecte in de kerkdienst uw gift digitaal overmaken met behulp van de app Givt. Voor meer informatie klik op deze link.

De diaconale collecte van zondag 26 mei 2024 is bestemd voor:

Zending Bangladesh – Gemeenteopbouw voor dorpskerken

Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag. Kerk in Actie ondersteunt een programma voor gemeenteopbouw.

U kunt uw bijdrage overmaken naar: IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal onder vermelding van Zending Bangladesh.

—–

De diaconale collecte van zondag 2 juni 2024 is bestemd voor:

Stichting Veur Noppes

Veur Noppes is een non-profitorganisatie die minima in de gemeente Stadskanaal voorziet van kleding en huisraad. Om dit draaiende te houden is financiële steun nodig.

U kunt u uw bijdrage overmaken naar: IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal onder vermelding van Veur Noppes.

—–

De diaconale collecte van zondag 9 juni 2023 is bestemd voor:

Actie vakantietas

Kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen meestal niet op vakantie. Klasgenootjes trekken erop uit en zij blijven achter. De taakgroep Diaconie verspreidt rugtasjes vol verrassingen in Stadskanaal.

U kunt uw bijdrage overmaken naar: IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal o. v. v. Vakantietas

 —–

De diaconale collecte van zondag 16 juni 2024 is bestemd voor:

World Servants – Actiegroep Stadskanaal bouwt aan verandering

Een groep enthousiastelingen gaan vanuit Stadskanaal opnieuw bouwen aan veranderingen in Afrika.

U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal onder vermelding van World Servants.

 

 

2e collecte is voor de kerk
Uw bijdrage voor de collecte voor de kerk kunt u overmaken op het rekening: NL 97 RABO 0373 7351 38  t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Stadskanaal

 

Giften

De diaconie van onze gemeente werkt met het thema: Gift van de Maand. We willen kleinschalige projecten en liefst projecten die een link hebben met onze kerkelijke gemeente in Stadskanaal, met een kleine gift stimuleren. Ook regionale projecten kunnen rekenen op onze steun. Natuurlijk zullen we onze afdracht verplichtingen nakomen (zowel missionair als diaconaal). Elke maand kiezen we een project/organisatie/ persoon uit die € 100.- ontvangt.

Gift geven

Giften voor de diaconie kunnen worden overgemaakt naar:
Bankrekening IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal.

In september hebben veel gemeenteleden van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een spaardoosje mee te nemen.
Thuis kan er op deze manier eenvoudig gespaard worden voor het ZWO project (zie Werelddiaconaat)