Digitale collecte

Iedere zondag wordt er een digitale dienst vanuit een van onze kerken uitgezonden. Via onze website en kerkdienstgemist.nl kunt u de kerkdienst volgen.

Omdat daar nog veel gebruik van wordt gemaakt blijft, naast de fysieke collecte tijdens de dienst, de mogelijkheid uw gave via de bank te doneren gehandhaafd. U kunt uw collectegeld storten op onderstaande rekeningen van de diaconie en de kerk.
Binnenkort kunt u ook tijdens de collecte in de kerkdienst uw gift digitaal overmaken met behulp van de app Givt. Voor meer informatie klik op deze link.

 

 

De diaconale collecte Pinksteren zondag 28 mei 2023 is bestemd voor:

Zending – Egypte – Bijbelcompetitie stimuleert Bijbellezen

Veel gezinnen hebben geen geld om een Bijbel te kopen. Door de jaarlijkse bijbelcompetitie van het Egyptisch Bijbelgenootschap lezen deze gezinnen tóch Bijbelverhalen.

U kunt u uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal onder vermelding van Egypte.

—–

De diaconale collecte zondag 4 juni 2023 is bestemd voor:

Voedselbank StadsWolde – “Oog voor voedsel, hart voor mensen”

Naast voedsel is er ook geld nodig. Er worden kosten gemaakt om het voedsel op te halen op te slaan en te distribueren.

U kunt u uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: IBAN: NL43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal o.v.v. Voedselbank StadsWolde.

—–

De diaconale collecte zondag 11 juni 2023 is bestemd voor:

Eigen diaconie voor plaatselijke activiteiten

Met de opbrengst kunnen diakenen een helpende hand bieden en een luisterend oor zijn in onze gemeente.

U kunt uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer: IBAN: NL43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal o.v.v. van eigen diaconie.

 —–

De diaconale collecte zondag 18 juni 2023 is bestemd voor:

Actie vakantietas

Kinderen uit kwetsbare gezinnen kunnen meestal niet op vakantie. Klasgenootjes trekken erop uit en zij blijven achter. De taakgroep Diaconie verspreidt ca. 60 rugtasjes vol verrassingen in de regio.

U kunt uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer: IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal onder vermelding van Vakantietas

 

2e collecte is voor de kerk
Uw bijdrage voor de collecte voor de kerk kunt u overmaken op het rekening: NL 97 RABO 0373 7351 38  t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Stadskanaal

 

Giften

De diaconie van onze gemeente werkt met het thema: Gift van de Maand. We willen kleinschalige projecten en liefst projecten die een link hebben met onze kerkelijke gemeente in Stadskanaal, met een kleine gift stimuleren. Ook regionale projecten kunnen rekenen op onze steun. Natuurlijk zullen we onze afdracht verplichtingen nakomen (zowel missionair als diaconaal). Elke maand kiezen we een project/organisatie/ persoon uit die € 100.- ontvangt.

Gift geven

Giften voor de diaconie kunnen worden overgemaakt naar:
Bankrekening IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal.

In september hebben veel gemeenteleden van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een spaardoosje mee te nemen.
Thuis kan er op deze manier eenvoudig gespaard worden voor het ZWO project (zie Werelddiaconaat)