Digitale collecte

Iedere zondag wordt er een digitale dienst vanuit een van onze kerken uitgezonden. Via onze website en kerkdienstgemist.nl kunt u de kerkdienst volgen.

Omdat daar nog veel gebruik van wordt gemaakt blijft, naast de fysieke collecte tijdens de dienst, de mogelijkheid uw gave via de bank te doneren gehandhaafd. U kunt uw collectegeld storten op onderstaande rekeningen van de diaconie en de kerk.
Binnenkort kunt u ook tijdens de collecte in de kerkdienst uw gift digitaal overmaken met behulp van de app Givt. Voor meer informatie klik op deze link.

 

De diaconale collecte van zondag 29 januari 2023 is bestemd voor:

Kinderen en jongeren – Nederland speelt Sirkelslag.

De Protestantse Kerk organiseert het jaarlijkse spannende en interactieve spel Sirkelslag, waarin een Bijbelverhaal centraal staat en jongeren op een ongedwongen manier met geloofsonderwerpen aan de slag gaan.

Wilt u dit doel steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal onder vermelding van: Kinderen en jongeren.

—–

De diaconale collecte van zondag 5 februari 2023 is bestemd voor:

Werelddiaconaat Pakistan – Vaktraining voor jongeren

In Pakistan ondersteunt Kerk in Actie de organisatie AWARD die jongeren, onder wie schoolverlaters, helpt met vakopleidingen en leningen.

Wilt u dit doel steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal onder vermelding van Pakistan.

 —–

De diaconale collecte van zondag 12 februari 2023 is bestemd voor:

Ethiopië – Noodhulp en rampenpreventie

Door klimaatverandering wordt Ethiopië regelmatig getroffen door langdurige droogte en heftige regenval. Vee sterft en oogsten mislukken. Veel mensen raken daardoor afhankelijk van voedselhulp.

Wilt u dit doel steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar het rekening nummer van de diaconie: IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal onder vermelding van Ethiopië.

 

 

2e collecte is voor de kerk
Uw bijdrage voor de collecte voor de kerk kunt u overmaken op het rekening: NL 97 RABO 0373 7351 38  t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Stadskanaal

 

Giften

De diaconie van onze gemeente werkt met het thema: Gift van de Maand. We willen kleinschalige projecten en liefst projecten die een link hebben met onze kerkelijke gemeente in Stadskanaal, met een kleine gift stimuleren. Ook regionale projecten kunnen rekenen op onze steun. Natuurlijk zullen we onze afdracht verplichtingen nakomen (zowel missionair als diaconaal). Elke maand kiezen we een project/organisatie/ persoon uit die € 100.- ontvangt.

Gift geven

Giften voor de diaconie kunnen worden overgemaakt naar:
Bankrekening IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal.

In september hebben veel gemeenteleden van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een spaardoosje mee te nemen.
Thuis kan er op deze manier eenvoudig gespaard worden voor het ZWO project (zie Werelddiaconaat)