Digitale collecte

Omdat er i.v.m. het coronavirus geen fysieke kerkdiensten worden gehouden, wordt er elke zondag een digitale diensten vanuit een van onze kerken uitgezonden.
Via kerkomroep.nl kunt u de kerkdienst volgen. Om u niet de mogelijkheid te onthouden uw gave te doneren tijdens de kerkdienst, kunt u collectegeld storten op de rekening van de diaconie.

Diaconale collecte op zondag 5 juli is voor Save the Children

Save the Children is een internationale organisatie voor ontwikkelingssamenwerking, die zich in meer dan 120 landen inzet voor het welzijn van kinderen. Elk kind verdient een eerlijke kans, maar helaas zijn er wereldwijd nog heel veel kinderen in nood als gevolg van oorlog, rampen en armoede. Save the Children helpt in de hele wereld deze kinderen.

Wilt u dit doel steunen dan kunt u een gift overmaken op: IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal. o.v.v. Save the Children

Giften

De diaconie van onze gemeente werkt met het thema: Gift van de Maand. We willen kleinschalige projecten en liefst projecten die een link hebben met onze kerkelijke gemeente in Stadskanaal, met een kleine gift stimuleren. Ook regionale projecten kunnen rekenen op onze steun. Natuurlijk zullen we onze afdracht verplichtingen nakomen (zowel missionair als diaconaal). Elke maand kiezen we een project/organisatie/ persoon uit die € 100.- ontvangt.

Gift geven

Giften voor de diaconie kunnen worden overgemaakt naar:
Bankrekening IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal.

In september hebben veel gemeenteleden van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een spaardoosje mee te nemen.
Thuis kan er op deze manier eenvoudig gespaard worden voor het ZWO project (zie Werelddiaconaat)