Digitale collecte

Omdat er i.v.m. het coronavirus geen fysieke kerkdiensten worden gehouden, wordt er elke zondag een digitale diensten vanuit een van onze kerken uitgezonden.
Via kerkomroep.nl kunt u de kerkdienst volgen. Om u niet de mogelijkheid te onthouden uw gave te doneren tijdens de kerkdienst, kunt u collectegeld storten op de rekening van de diaconie.

Diaconale collecte van zondag 27 september is bestemd voor :

Collecte Wereldwijd – Verlangen naar de vrede (Vredesweek).

Op veel plaatsen in de wereld verlangen mensen naar vrede. Mensen die moeten vluchten, die nergens welkom zijn of niet gehoord worden. Als Protestantse Kerk willen we er voor hen zijn. Door praktische hulp of een luisterend oor te bieden. In de Vredesweek vragen Kerk in Actie en PAX daar met klem aandacht en financiële steun voor. Doet u mee?

Wilt u dit doel steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar het rekening nummer van de diaconie: IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal onder vermelding van Verlangen naar Vrede

 

Giften

De diaconie van onze gemeente werkt met het thema: Gift van de Maand. We willen kleinschalige projecten en liefst projecten die een link hebben met onze kerkelijke gemeente in Stadskanaal, met een kleine gift stimuleren. Ook regionale projecten kunnen rekenen op onze steun. Natuurlijk zullen we onze afdracht verplichtingen nakomen (zowel missionair als diaconaal). Elke maand kiezen we een project/organisatie/ persoon uit die € 100.- ontvangt.

Gift geven

Giften voor de diaconie kunnen worden overgemaakt naar:
Bankrekening IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal.

In september hebben veel gemeenteleden van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een spaardoosje mee te nemen.
Thuis kan er op deze manier eenvoudig gespaard worden voor het ZWO project (zie Werelddiaconaat)