Digitale collecte

Iedere zondag wordt er een digitale dienst vanuit een van onze kerken uitgezonden. Via onze website en kerkdienstgemist.nl kunt u de kerkdienst volgen.

Omdat daar nog veel gebruik van wordt gemaakt blijft, naast de fysieke collecte tijdens de dienst, de mogelijkheid uw gave via de bank te doneren gehandhaafd. U kunt uw collectegeld storten op onderstaande rekeningen van de diaconie en de kerk.
Binnenkort kunt u ook tijdens de collecte in de kerkdienst uw gift digitaal overmaken met behulp van de app Givt. Voor meer informatie klik op deze link.

De diaconale collecte van zondag 26 november 2023 is bestemd voor:

Stichting Leergeld – Alle kinderen mogen meedoen

In Nederland kunnen kinderen om financiële redenen niet meedoen aan activiteiten die voor leeftijdgenootjes heel normaal zijn. zijn. Leergeld wil deze kinderen mee laten doen!

U kunt u uw bijdrage overmaken naar: IBAN: NL43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente Stadskanaal o.v.v. Stichting Leergeld

—–

De diaconale collecte van zondag 3 december 2023 is bestemd voor:

Kinderen in de knel    Nieuwe kansen voor straatkinderen Oeganda

Kerk in Actie werkt met drie Oegandese organisaties samen. Zij vangen de kinderen tijdelijk op en zorgen dat ze weer naar school gaan. Ze doen er alles aan om migratie van nieuwe kinderen naar de stad te voorkomen.

U kunt uw bijdrage overmaken naar het rekening nummer: IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal o.v.v. Kinderen in de knel

—–

De diaconale collecte van zondag 10 december 2023 is bestemd voor:

Kerstpakketten PGS  – De diaconie brengt kerstpakketten naar mensen die een extraatje rond kerst wel kunnen gebruiken.

U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal onder vermelding van Kerstpakketten

—–

De diaconale collecte van zondag 17 december 2023 is bestemd voor:

Binnenlands diaconaat  Hulp voor migranten zonder papieren in Nederland

Diverse kerkelijke initiatieven helpen met informatie, advies, scholing en stimuleren zelfredzaamheid. Kerk in Actie ondersteunt deze initiatieven.

U kunt uw bijdrage overmaken naar IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal onder vermelding van Binnenlands diaconaat.

 

2e collecte is voor de kerk
Uw bijdrage voor de collecte voor de kerk kunt u overmaken op het rekening: NL 97 RABO 0373 7351 38  t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Stadskanaal

 

Giften

De diaconie van onze gemeente werkt met het thema: Gift van de Maand. We willen kleinschalige projecten en liefst projecten die een link hebben met onze kerkelijke gemeente in Stadskanaal, met een kleine gift stimuleren. Ook regionale projecten kunnen rekenen op onze steun. Natuurlijk zullen we onze afdracht verplichtingen nakomen (zowel missionair als diaconaal). Elke maand kiezen we een project/organisatie/ persoon uit die € 100.- ontvangt.

Gift geven

Giften voor de diaconie kunnen worden overgemaakt naar:
Bankrekening IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal.

In september hebben veel gemeenteleden van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een spaardoosje mee te nemen.
Thuis kan er op deze manier eenvoudig gespaard worden voor het ZWO project (zie Werelddiaconaat)