Digitale collecte

Iedere zondag wordt er een digitale dienst vanuit een van onze kerken uitgezonden. Via kerkomroep.nl kunt u de kerkdienst volgen.

Omdat daar nog veel gebruik van wordt gemaakt blijft, naast de fysieke collecte tijdens de dienst, de mogelijkheid uw gave via de bank te doneren gehandhaafd. U kunt uw collectegeld storten op onderstaande rekeningen van de diaconie en de kerk.

De diaconale collecte van zondag 2 oktober 2022 is bestemd voor :

Israëlzondag – Verbonden door gesprek en ontmoeting

Kernwoorden in de relatie tussen Israël en de kerk zijn gesprek en ontmoeting. De Protestantse Kerk investeert in opbouwende relaties met de Joodse gemeenschap.

Wilt u dit doel steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal onder vermelding van Israëlzondag

——

De diaconale collecte van zondag 9 oktober 2022 is bestemd voor :

Protestantse Kerk 2022 – Missionair Werk Creëren van pioniersplekken

Het creëren van pioniersplekken is een nieuwe vorm van kerk zijn door heel Nederland waarbij aansluiting wordt gezocht bij de leefwereld van de bezoekers.

Wilt u dit doel steunen dan kunt u uw bijdrage overmaken naar het rekeningnummer van de diaconie: IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal onder vermelding van Missionair Werk

2e collecte is voor de kerk
Uw bijdrage voor de collecte voor de kerk kunt u overmaken op het rekening: NL 97 RABO 0373 7351 38  t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Stadskanaal

 

Giften

De diaconie van onze gemeente werkt met het thema: Gift van de Maand. We willen kleinschalige projecten en liefst projecten die een link hebben met onze kerkelijke gemeente in Stadskanaal, met een kleine gift stimuleren. Ook regionale projecten kunnen rekenen op onze steun. Natuurlijk zullen we onze afdracht verplichtingen nakomen (zowel missionair als diaconaal). Elke maand kiezen we een project/organisatie/ persoon uit die € 100.- ontvangt.

Gift geven

Giften voor de diaconie kunnen worden overgemaakt naar:
Bankrekening IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal.

In september hebben veel gemeenteleden van de mogelijkheid gebruik gemaakt om een spaardoosje mee te nemen.
Thuis kan er op deze manier eenvoudig gespaard worden voor het ZWO project (zie Werelddiaconaat)