ZWO-project 2019/2020:

Kerken geven kinderen een toekomst in Moldavië.

Via Kerkinactie steunen we met dit project de organisatie Youth for Christ.

Al sinds 1999 is Youth for Christ in Moldavië actief om kinderen op te vangen. Sinds 2004 doet Youth For Christ dat in samenwerking met de plaatselijke kerken, verspreid over heel het land. De kerken leveren de ruimte en de vrijwilligers.

Youth for Christ zorgt ervoor dat vrijwilligers getraind worden en dat er een goed educatief programma ligt om mee te werken. Steeds vaker ontplooien de kerken, met steun van Youth for Christ, ook initiatieven voor andere groepen zoals mensen met een handicap of ziekte, alleenstaande moeders, ouderen en minderheden.

Youth for Christ stimuleert de kerken op veel manieren om licht en zout te zijn in de samenleving van Moldavië en de zwakken te helpen waar ze kunnen.

Meer informatie over dit project vindt u op:

Kinderen in Modavië

Spaardoosjes

Het komende seizoen kunt u meesparen voor het ZWO-project in Moldavië.

In september zijn de spaardoosjes na de startdienst uitgedeeld. Mocht nu nog een spaardoosje willen ontvangen, vraag het dan even aan een van de diakenen.

Aan het eind van het seizoen (juni 2020) worden de spaardoosjes weer ingezameld. De opbrengst gaat naar het ZWO-project ‘Kerken geven kinderen een toekomst’ in Moldavië.

Spaart u ook mee?

Inzameling oude telefoons en inktcartridges

In onze 3 kerken staan sinds enige tijd speciale inzamelboxen voor oude telefoons en cartridges.
Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden.

Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding.
Dus help Kerk in Actie en doe uw oude telefoons en cartridges (s.v.p. in een plastic zakje!) in één van de inzamelboxen.

U kunt hier trouwens ook buitenlands geld en oude Nederlandse munten/briefgeld in doen. Kerk in Actie verkoopt die aan banken, handelaars en verzamelaars

Geen Evenementen