ZWO-project 2022/2023

Een nieuwe start voor kwetsbare vrouwen in India

In India breken veel meisjes hun opleiding voortijdig af, terwijl er al weinig kans is op goed werk. Jong trouwen en voor je man zorgen, dat is de bestemming van veel meisjes in India. Als hun man dan werkloos wordt en er armoede heerst in het gezin, komen er problemen. Veel mannen reageren af met geweld of raken verslaafd. En veel vrouwen ontvluchten de problemen door de stap te zetten naar prostitutie of drugs. Gelukkig zetten de kerken in India ook een stap naar deze vrouwen. Dat doen ze samen met het Priscilla Centrum.

Dit centrum ‘leent’ een jaar lang een kerkgebouw om er vakopleidingen te organiseren.  De leden van de kerken helpen daarbij als vrijwilliger. De vrouwen leren vaardigheden om in hun levensonderhoud te voorzien, groeien in eigenwaarde en bouwen aan hun geloof in God. Dat verandert hun leven totaal!

Voor dit project willen we graag het komende seizoen verschillende activiteiten organiseren om ons steentje bij te dragen aan het belangrijke werk van het Priscilla Centrum.

De opbrengst van alle ZWO-acties gaat dit seizoen via Kerk in Actie naar dit project in India. Het ZWO-project zal tijdens de Startdienst in de Poststraatkerk op zondag 11 september 2022 worden gepresenteerd met een mooie Power Point-presentatie

Kerst- en Nieuwjaarspostactie 2022

De ZWO-commissie verstuurt ook dit jaar graag uw kerst- en nieuwjaarspost (alleen binnen Nederland) voor € 0,65 per kaart!

U kunt uw kaarten inleveren in de Eendracht op donderdag 8 december en 15 december a.s. tussen 19.00-20.00 uur.

Wij frankeren uw post dan zoveel mogelijk met afgeweekte zegels uit de kaartenbakken van het afgelopen jaar én wij doen uw kaarten voor u op de bus. De opbrengst is uiteraard bestemd voor het ZWO-project in India.

Gezellige avond Aan Tafel
met soep, brood en bingo

Het duurt nog even, maar op vrijdag 3 februari 2023 organiseert de ZWO-commissie een gezellige avond AAN TAFEL met soep, brood en bingo voor jong en oud in de Eendracht. En wat past dit goed bij het jaarthema van Kerk in Actie: ‘Aan tafel!’ Noteert u alvast de datum in uw agenda?

Spaardoosjes

Heeft u al een spaardoosje om dit seizoen te sparen voor het ZWO-project in India? Neem gerust nog een doosje mee uit de kerk. Ze staan in de hal van de Eendracht.

Boekenkast

Vóór de zomervakantie zijn er weer andere boeken in de boekenkast gezet. Voor slechts € 1,- kunt u een boek uit de boekenkast meenemen. U mag het boek terugzetten als u het gelezen heeft maar dat hoeft niet. Heeft u zelf een mooi boek voor in de ZWO-boekenkast? U kunt deze dan afgeven aan één van de ZWO-commissieleden. Neemt u binnenkort ook weer een kijkje in de vernieuwde boekenkast?


Inzameling postzegels en ansichtkaarten

Heeft u nog leuke (vakantie-)kaarten van familie of vrienden ontvangen? Vergeet niet ze in de daarvoor bestemde doos van de zending te deponeren. Kaarten met specifieke onderwerpen als molens, kerken, dieren of bepaalde steden (vooral mét postzegel!) zijn van harte welkom bij verzamelaars en leveren zo dus nog geld op voor de zending! Ook oude postzegelalbums zijn van harte welkom! U kunt deze afgeven aan één van de ZWO-commissieleden

Inzameling oude telefoons en inktcartridges

In onze kerken staan speciale inzamelboxen voor oude telefoons en cartridges. Veel oude mobieltjes liggen ongebruikt in de kast, terwijl ze geld waard zijn. Lege toners en cartridges kunnen opnieuw gevuld worden.

Via het inzamelprogramma van het bedrijf Eeko ontvangt Kerk in Actie voor veel ingeleverde telefoons of cartridges een vergoeding. Dus help Kerk in Actie en doe uw oude telefoons en cartridges (s.v.p. in een plastic zakje!) in één van de inzamelboxen.

U kunt hier trouwens ook buitenlands geld en oude Nederlandse munten/briefgeld in doen. Kerk in Actie verkoopt die aan banken, handelaars en verzamelaars