Oud papier inzamelen

Om meer inkomsten te genereren voor onze kerk zamelen we oud papier in. Dit gebeurt door een grote groep vrijwilligers die wekelijks door Stadskanaal rijdt. Ook kan men oud papier afleveren bij de oud papiercontainer.

Zelf brengen naar container

Achter de loodsen van de Fam Eggens aan de Drouwenerstraat staat een papiercontainer. Iedereen mag natuurlijk daar zijn papier brengen. Netheid wordt wel zeer op prijs gesteld, dit betekent: Papier in de container en zover mogelijk naar achteren opstapelen. Alleen papier, karton enz., dus geen tempex, melkpakken, plastic, of ander afval.

Oud papier ophalen in omgeving Semsstraatkerk

Het oud papier wordt op de laatste zaterdagochtend van de maand in Stadskanaal Noord opgehaald.
De route ligt globaal tussen de brug Boerveenschemond en de Berkenstraat.

 Ophaalschema rond Hoeksteen en Poststraatkerk

Het ophaalschema van het oud papier vindt u regelmatig in de Nieuwsbode

Voor inlichtingen omtrent het halen van oud papier kunt u mailen naar de coördinator.