Werelddiaconaat

De Protestantse Kerk te Stadskanaal ondersteunt het programma Werelddiaconaat van nKerk in Actie. Dat zijn vooral projecten die mensen helpen om op eigen benen te staan. Bijvoorbeeld doordat ze zelf voedsel kunnen verbouwen of een eigen bedrijfje kunnen opzetten. Praktische steun die uiteindelijk moet leiden tot een duurzame verbetering van het dagelijks bestaan.

De projecten in het programma Werelddiaconaat van Kerk in Actie worden voornamelijk gefinancierd uit collecteopbrengsten en overmakingen van diaconie├źn en particulieren. Naast het programma Werelddiaconaat is er het programma Zending.

 

Zie ook de ZWO acties van onze gemeente.