Pastoraat

Welkomstteam

Een kleine groep mensen die nieuw mensen in onze gemeente welkom heet, een welkomstpakket brengt en een welkomstbezoek brengt. Als daar belangstelling voor is wordt er een avond georganiseerd waarin nieuw ingekomen gemeenteleden elkaar ontmoeten en (verder) kennis kunnen maken met de gemeente.

Felicitatieteam

Een kleine groep contactpersonen die gemeenteleden tot 80 jaar bezoekt bij huwelijksjubilea 25, 40, 50 en 55  jaar, geboortes, huwelijken, geslaagden e.d. Dit wordt ook in Op Weg vermeld.
Wilt u niet in Op Weg genoemd worden dan kunt u dit doorgeven aan de redactie of aan de taakgroep Pastoraat
.

Activiteitenteam

De activiteiten die voorheen in sectieverband werden georganiseerd vielen weg. We willen dit nu gemeente breed gaan organiseren, waarbij we de kleinschaligheid ook in het oog houden. Bijvoorbeeld voor bepaalde doelgroepen (jonge gezinnen en/of ouderen). Zo zijn er nu in elk kerkgebouw elke maand koffieochtenden. Het team zet zich in om (nieuwe) verbindende activiteiten te organiseren in de gemeente.