Kerkdiensten

In onze gemeente zien we de eredienst als uitgangspunt en inspiratiebron van ons gemeente zijn. Hier ontmoeten we elkaar, hier worden de voorwaarden geschapen om ‘God te ontmoeten’ en elkaar te stimuleren tot pastoraal, diaconaal en missionair bewustzijn.

We maken gebruik van drie kerkgebouwen. Elke zondag is er in een of meerdere kerken een eredienst. Tijdens onze zondagse eredienst maken we gebruik van een liturgie die ruwweg bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 • welkom
 • Stilte en bemoediging/groet
 • Lied
 • Drempel- of openingsgebed gevolgd door lied/psalm
 • Gebed om de Geest
 • Kinderlied en moment voor de kinderen
 • Schriflezingen gevolgd door een lied
 • Verkondiging
 • Orgelspel en lied
 • Gebeden
 • Lied
 • Zegen 

 

Tijdens elke ochtenddienst is er een kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool.  Ook zijn er regelmatig cafédiensten voor jongeren vanaf de middelbare schoolleeftijd.

Naast het gebruik van beamers waarop de liederen en teksten geprojecteerd worden, wordt ook gebruik gemaakt van beeldmateriaal. De kerkdiensten worden integraal opgenomen en via Kerkomroep.nl live uitgezonden.

Naast de reguliere zondagochtenddiensten worden er regelmatig diensten met een bijzonder karakter georganiseerd.  Te denken valt aan jeugddiensten, Op Weg-diensten, Vespers en vieringen in de lijdensweek, dienst in de Grunneger Toal of een Top-2000 dienst. Ook de Oogst- en dankdienst en de Oudejaarsdienst vallen hieronder.
Deze diensten vinden meestal plaats in De Hoeksteen of in de Semsstraatkerk.

 

Poststraatkerk
Poststraat 30, 9501 ER Stadskanaal
De Hoeksteen
Velingspad 1, 9502 RA Stadskanaal
Semsstraatkerk
Semsstraat 2, 9501 GA Stadskanaal

Datum/Tijd Activiteit
zondag 22 mei
09:30 - 10:30
Ds. H. Koolhaas, Aalsmeer
Semsstraatkerk, Stadskanaal
donderdag 26 mei
09:30 - 10:30
Ds. H. Koolhaas, Aalsmeer - Hemelvaartsdag
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 29 mei
09:30 - 10:30
Drs. B. Wiegman, Assen
De Hoeksteen, Stadskanaal
zondag 5 juni
09:30 - 10:30
Drs. K. Oosterhuis, Haren - Pinksteren
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 12 juni
09:30 - 10:30
Ds. T.L. van de Weide, Rolde - Maaltijd van de Heer
De Hoeksteen, Stadskanaal
zondag 19 juni
09:30 - 10:30
Ds. J. van Dijk
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 26 juni
09:30 - 10:30
Ds. A.B. Wolters, Musselkanaal
Semsstraatkerk, Stadskanaal
zondag 3 juli
09:30 - 10:30
Mw. Jenny Louissen
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 10 juli
09:30 - 10:30
Da. L. van Ketel, Smilde
De Hoeksteen, Stadskanaal
zondag 17 juli
09:30 - 10:30
Drs. B. Wiegman, Assen
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 24 juli
09:30 - 10:30
Da. S. van der Laan, Assen
Semsstraatkerk, Stadskanaal
zondag 31 juli
09:30 - 10:30
Ds. J. Vaessen, Gasselte
Semsstraatkerk, Stadskanaal