Kerkdiensten

In onze gemeente zien we de eredienst als uitgangspunt en inspiratiebron van ons gemeente zijn. Hier ontmoeten we elkaar, hier worden de voorwaarden geschapen om ‘God te ontmoeten’ en elkaar te stimuleren tot pastoraal, diaconaal en missionair bewustzijn.

In verband met de coronacrisis zijn er momenteel geen kerkdiensten waar kerkgangers aanwezig kunnen zijn. Wel worden er diensten opgenomen en uitgezonden via kerkradio.nl. Klik hier voor meer informatie.

We maken gebruik van drie kerkgebouwen. Elke zondag is er in een of meerdere kerken een eredienst. Tijdens onze zondagse eredienst maken we gebruik van een liturgie die ruwweg bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 • welkom
 • Stilte en bemoediging/groet
 • Lied
 • Drempel- of openingsgebed gevolgd door lied/psalm
 • Gebed om de Geest
 • Kinderlied en moment voor de kinderen
 • Schriflezingen gevolgd door een lied
 • Verkondiging
 • Orgelspel en lied
 • Gebeden
 • Lied
 • Zegen 

 

Tijdens elke ochtenddienst is er een kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool.  Ook zijn er regelmatig cafédiensten voor jongeren vanaf de middelbare schoolleeftijd.

 

Naast het gebruik van beamers waarop de liederen en teksten geprojecteerd worden, wordt ook gebruik gemaakt van beeldmateriaal. De kerkdiensten worden integraal opgenomen en via Kerkomroep.nl live uitgezonden.

Naast de reguliere zondagochtenddienoten worden er regelmatig diensten met een bijzonder karakter georganiseerd.  Te denken valt aan jeugddiensten, Op Weg-diensten, Vespers en vieringen in de lijdensweek, dienst in de Grunnegar Toal of een Top-2000 dienst. Ook Oogst- en dankdienst en de Oudejaarsdienst vallen hieronder.
Deze diensten vinden meestal plaats in De Hoeksteen of in de Semsstraatkerk.

 

 

 

Datum/Tijd Activiteit
zondag 31 mei
09:30 - 10:30
Digitale dienst wordt uitgezonden op www.kerkomroep.nl ds. B. de Jong (pinksteren)
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 7 juni
09:30 - 10:30
Digitale dienst wordt uitgezonden op www.kerkomroep.nl ds. D.Wams
De Hoeksteen, Stadskanaal
zondag 14 juni
09:30 - 10:30
Digitale dienst wordt uitgezonden op www.kerkomroep.nl ds. D. Wams
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 21 juni
09:30 - 10:30
Digitale dienst wordt uitgezonden op www.kerkomroep.nl ds. B. de Jong
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 21 juni
19:00 - 20:00
Oecumenische Taizé viering wordt uitgezonden op www.taizekanaalstreek.nl ds. B de Jong
zondag 28 juni
09:30 - 10:30
Digitale dienst wordt uitgezonden op www.kerkomroep.nl ds. B. de Jong
Semsstraatkerk, Stadskanaal
zondag 5 juli
09:30 - 10:30
Digitale dienst wordt uitgezonden op www.kerkomroep.nl ds. D. Wams
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 12 juli
09:30 - 10:30
Digitale dienst wordt uitgezonden op www.kerkomroep.nl mw. M. Swart
Semsstraatkerk, Stadskanaal
zondag 19 juli
09:30 - 10:30
Digitale dienst wordt uitgezonden op www.kerkomroep.nl ds. K. Oosterhuis
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 26 juli
09:30 - 10:30
Digitale dienst wordt uitgezonden op www.kerkomroep.nl ds. K. Meijer
De Hoeksteen, Stadskanaal
zondag 2 augustus
09:30 - 10:30
Digitale dienst wordt uitgezonden op www.kerkomroep.nl ds. H. Jonker
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 9 augustus
09:30 - 10:30
Digitale dienst wordt uitgezonden op www.kerkomroep.nl ds. B. de Jong
Semsstraatkerk, Stadskanaal
Poststraatkerk
Poststraat 30, 9501 ER Stadskanaal

De Hoeksteen
Velingspad 1, 9502 RA Stadskanaal

Semsstraatkerk
Semsstraat 2, 9501 GA Stadskanaal