Kerkdiensten

In onze gemeente zien we de eredienst als uitgangspunt en inspiratiebron van ons gemeente zijn. Hier ontmoeten we elkaar, hier worden de voorwaarden geschapen om ‘God te ontmoeten’ en elkaar te stimuleren tot pastoraal, diaconaal en missionair bewustzijn.

We maken vooralsnog gebruik van drie kerkgebouwen. Elke zondag is er in een of meerdere kerken een eredienst. Tijdens onze zondagse eredienst maken we gebruik van een liturgie die ruwweg bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 • welkom
 • Stilte en bemoediging/groet
 • Lied
 • Drempel- of openingsgebed gevolgd door lied/psalm
 • Gebed om de Geest
 • Kinderlied en moment voor de kinderen
 • Schriflezingen gevolgd door een lied
 • Verkondiging
 • Orgelspel en lied
 • Gebeden
 • Lied
 • Zegen 

 

Tijdens elke ochtenddienst is er een kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool.  Ook zijn er regelmatig cafédiensten voor jongeren vanaf de middelbare schoolleeftijd.

Naast het gebruik van beamers waarop de liederen en teksten geprojecteerd worden, wordt ook gebruik gemaakt van beeldmateriaal. De kerkdiensten worden integraal via kerkdienstgemist.nl live uitgezonden.
U kunt de diensten ook live streamen via pknstadskanaal.nl/livediensten

Naast de reguliere zondagochtenddiensten worden er regelmatig diensten met een bijzonder karakter georganiseerd.  Te denken valt aan jeugddiensten, Op Weg-diensten, Vespers en vieringen in de lijdensweek, dienst in de Grunneger Toal of een Top-2000 dienst. Ook de Oogst- en dankdienst en de Oudejaarsdienst vallen hieronder.
Deze diensten vinden meestal plaats in De Hoeksteen of in de Semsstraatkerk.

 

Poststraatkerk
Poststraat 30, 9501 ER Stadskanaal
De Hoeksteen
Velingspad 1, 9502 RA Stadskanaal
Semsstraatkerk
Semsstraat 2, 9501 GA Stadskanaal

Datum/Tijd Activiteit
zondag 8 oktober
09:30 - 10:30
Ds. Jan Vaessen
Poststraatkerk, Poststraat 30, Stadskanaal
zondag 15 oktober
09:30 - 10:30
Ds. Hendrik Betting - mmv de Cantorij
Poststraatkerk, Poststraat 30, Stadskanaal
zondag 22 oktober
10:00 - 11:00
Dhr. Ruurd Walinga - cabaretdienst
Poststraatkerk, Poststraat 30, Stadskanaal
zondag 29 oktober
09:30 - 10:30
Ds. Jan Vaessen
Poststraatkerk, Poststraat 30, Stadskanaal
zondag 5 november
09:30 - 10:30
Ds. Hendrik Betting - Oogstdienst / Kinderkerk & Cafédienst
Poststraatkerk, Poststraat 30, Stadskanaal
zondag 12 november
09:30 - 10:30
Ds. K. Meijer
Poststraatkerk, Poststraat 30, Stadskanaal
zondag 19 november
09:30 - 10:30
Ds. Hendrik Betting - Heilig Avondmaal
Semsstraatkerk, Semsstraat 2, Stadskanaal
zondag 19 november
16:00 - 17:00
Top-2000 dienst (zwo)
Poststraatkerk, Poststraat 30, Stadskanaal
zondag 26 november
09:30 - 10:30
Ds. Hendrik Betting en mw. Jenny Louissen - Eeuwigheidszondag
Poststraatkerk, Poststraat 30, Stadskanaal
zondag 3 december
09:30 - 10:30
Ds. Hendrik Betting
Semsstraatkerk, Semsstraat 2, Stadskanaal
zondag 10 december
09:30 - 10:30
Mw. Josee Veldkamp - Jong en Oud Gezinsdienst
Poststraatkerk, Poststraat 30, Stadskanaal
zondag 17 december
09:30 - 10:30
Ds. K. Meijer
Poststraatkerk, Poststraat 30, Stadskanaal