Kerkdiensten

In onze gemeente zien we de eredienst als uitgangspunt en inspiratiebron van ons gemeente zijn. Hier ontmoeten we elkaar, hier worden de voorwaarden geschapen om ‘God te ontmoeten’ en elkaar te stimuleren tot pastoraal, diaconaal en missionair bewustzijn.

In verband met de coronacrisis zijn er momenteel geen kerkdiensten waar kerkgangers aanwezig kunnen zijn. Wel worden er diensten opgenomen en uitgezonden via kerkradio.nl. Klik hier voor meer informatie.

We maken gebruik van drie kerkgebouwen. Elke zondag is er in een of meerdere kerken een eredienst. Tijdens onze zondagse eredienst maken we gebruik van een liturgie die ruwweg bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 • welkom
 • Stilte en bemoediging/groet
 • Lied
 • Drempel- of openingsgebed gevolgd door lied/psalm
 • Gebed om de Geest
 • Kinderlied en moment voor de kinderen
 • Schriflezingen gevolgd door een lied
 • Verkondiging
 • Orgelspel en lied
 • Gebeden
 • Lied
 • Zegen 

 

Tijdens elke ochtenddienst is er een kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool.  Ook zijn er regelmatig cafédiensten voor jongeren vanaf de middelbare schoolleeftijd.

Naast het gebruik van beamers waarop de liederen en teksten geprojecteerd worden, wordt ook gebruik gemaakt van beeldmateriaal. De kerkdiensten worden integraal opgenomen en via Kerkomroep.nl live uitgezonden.

Naast de reguliere zondagochtenddienoten worden er regelmatig diensten met een bijzonder karakter georganiseerd.  Te denken valt aan jeugddiensten, Op Weg-diensten, Vespers en vieringen in de lijdensweek, dienst in de Grunnegar Toal of een Top-2000 dienst. Ook Oogst- en dankdienst en de Oudejaarsdienst vallen hieronder.
Deze diensten vinden meestal plaats in De Hoeksteen of in de Semsstraatkerk.

 

Poststraatkerk
Poststraat 30, 9501 ER Stadskanaal
De Hoeksteen
Velingspad 1, 9502 RA Stadskanaal
Semsstraatkerk
Semsstraat 2, 9501 GA Stadskanaal

Datum/Tijd Activiteit
zondag 31 oktober
09:30 - 10:30
Ds. T.L. van der Weide, Rolde - Maaltijd van de Heer
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 7 november
09:30 - 10:30
Ds. H. Jonker, Nieuw Buinen
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 14 november
09:30 - 10:30
Ds. T.P. de Jong, Ede
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 21 november
09:30 - 10:30
Mevr. Joke van Beveren, Eeuwigheidszondag
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 21 november
11:00 - 12:00
Mevr. Joke van Beveren, Eeuwigheidszondag
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 28 november
09:30 - 10:30
Da. Joanne Greving, Beilen - 1e advent
Poststraatkerk, Stadskanaal