Kerkdiensten

In onze gemeente zien we de zondagse eredienst als hart en inspiratiebron van ons gemeente zijn. Hier ontmoeten we elkaar, hier worden de voorwaarden geschapen om ‘God en elkaar te ontmoeten’ en elkaar te stimuleren tot pastoraal, diaconaal en missionair bewustzijn.

Voor de zondagse erediensten maken we gebruik van 2 kerkgebouwen, te weten de Poststraatkerk en de Semsstraatkerk. Iedere 1e zondag van de maand is er een eredienst in de Semsstraatkerk en de andere zondagen worden de diensten gehouden in de Poststraatkerk.

Tijdens onze erediensten maken we gebruik van een orde van dienst die bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Welkom en mededelingen door ouderling van dienst
 • Stilte
 • Onze Hulp en groet
 • Lied
 • Kyriegebed
 • Loflied (vervalt in paarse tijd)
 • Zondagsgebed
 • Kindermoment met kinderlied

Schriftlezingen gevolgd met liederen

 • Preek
 • Muzikaal Meditatief Moment
 • Lied
 • Gebeden (Voor het ‘Onze Vader’ wordt tekst uit de NBV21 gebruikt)
 • Collectes (kan ook digitaal gegeven worden)
 • Slotlied
 • Zegen met een gezongen Amen

Tijdens iedere zondagochtenddienst, behalve in de zomervakantie, is er kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool.

Ook zijn er met regelmaat cafédiensten voor jongeren van de middelbare school. Deze diensten zijn tijdens de reguliere erediensten. Eveneens kunnen dan de kinderen van de basisschool naar de kinderkerk waar zij hun eigen kerkdienst vieren.

Naast de reguliere zondagochtenddiensten worden er regelmatig diensten die anders zijn dan de reguliere diensten georganiseerd.

Te denken valt aan de Jong/Oud/Gezinsdiensten, Vespers en vieringen in de lijdensweek, een Grunneger Dainst, een Top 2000 dienst, de Passion, een Kerstion. Ook de Biddag voor gewas en arbeid en de Oudejaarsdienst vallen hieronder.

 

Poststraatkerk
Poststraat 30, 9501 ER Stadskanaal

Semsstraatkerk
Semsstraat 2, 9501 GA Stadskanaal

De Hoeksteen
Velingspad 1, 9502 RA Stadskanaal