Kerkdiensten

In onze gemeente zien we de eredienst als uitgangspunt en inspiratiebron van ons gemeente zijn. Hier ontmoeten we elkaar, hier worden de voorwaarden geschapen om ‘God te ontmoeten’ en elkaar te stimuleren tot pastoraal, diaconaal en missionair bewustzijn.

 

We maken gebruik van drie kerkgebouwen. Elke zondag is er in een of meerdere kerken een eredienst. Tijdens onze zondagse eredienst maken we gebruik van een liturgie die ruwweg bestaat uit de volgende onderdelen:

 

 • welkom
 • Stilte en bemoediging/groet
 • Lied
 • Drempel- of openingsgebed gevolgd door lied/psalm
 • Gebed om de Geest
 • Kinderlied en moment voor de kinderen
 • Schriflezingen gevolgd door een lied
 • Verkondiging
 • Orgelspel en lied
 • Gebeden
 • Lied
 • Zegen 

 

Tijdens elke ochtenddienst is er een kindernevendienst voor de kinderen van de basisschool.  Ook zijn er regelmatig cafédiensten voor jongeren vanaf de middelbare schoolleeftijd.

 

Naast het gebruik van beamers waarop de liederen en teksten geprojecteerd worden, wordt ook gebruik gemaakt van beeldmateriaal. De kerkdiensten worden integraal opgenomen en via Kerkomroep.nl live uitgezonden.

Naast de reguliere zondagochtenddienoten worden er regelmatig diensten met een bijzonder karakter georganiseerd.  Te denken valt aan jeugddiensten, Op Weg-diensten, Vespers en vieringen in de lijdensweek, dienst in de Grunnegar Toal of een Top-2000 dienst. Ook Oogst- en dankdienst en de Oudejaarsdienst vallen hieronder.
Deze diensten vinden meestal plaats in De Hoeksteen of in de Semsstraatkerk.

 

 

 

Datum/Tijd Activiteit
zondag 26 januari
09:30 - 10:30
ds. B. de Jong
De Hoeksteen, Stadskanaal
zondag 26 januari
11:00 - 12:00
ds. D. Wams, OpWeg dienst
Semsstraatkerk, Stadskanaal
zondag 2 februari
09:30 - 10:30
ds. B. de Jong, Maaltijd van de Heer
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 9 februari
09:30 - 10:30
ds. B. de Jong
Semsstraatkerk, Stadskanaal
zondag 9 februari
09:30 - 10:30
ds. D. Wams, Jeugddienst
De Hoeksteen, Stadskanaal
zondag 16 februari
09:30 - 10:30
ds. D. Wams
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 23 februari
09:30 - 10:30
ds. B. de Jong
Poststraatkerk, Stadskanaal
zondag 1 maart
09:30 - 10:30
ds. B. de Jong
De Hoeksteen, Stadskanaal
zondag 1 maart
09:30 - 10:30
ds. D. Wams, Kinderdienst
Semsstraatkerk, Stadskanaal
vrijdag 6 maart
19:00 - 20:30
Wereldgebedsdag dienst,
Semsstraatkerk, Stadskanaal
zondag 8 maart
09:30 - 10:30
ds. B. de Jong
Semsstraatkerk, Stadskanaal
zondag 8 maart
09:30 - 10:30
ds. D. Wams
De Hoeksteen, Stadskanaal
Poststraatkerk
Poststraat 30, 9501 ER Stadskanaal

De Hoeksteen
Velingspad 1, 9502 RA Stadskanaal

Semsstraatkerk
Semsstraat 2, 9501 GA Stadskanaal