Jeugd

Jongerenwerk PKN Stadskanaal. Een fantastisch groeiende groep!

Missie/uitgangspunt is: Relationeel en doelgericht jongerenwerk dat aansluit bij de basisbehoefte van elk mens in een uitnodigende (christelijke) omgeving;

Kinderen en jongeren zijn onderweg om uit te groeien tot mooie mensen. We geloven dat de ontmoeting met God mensen volop tot bloei kan laten komen en een bestemming in het leven kan geven. In het jeugdwerk willen we kinderen en jongeren kennis laten maken met God, met zijn Woorden en met de gemeente die Hem wil volgen. Zo hopen we dat alle onderdelen van het jeugdwerk iets zal bijdragen aan het leren kennen van God en de betekenis van Hem voor het leven van de jongeren binnen en buiten onze gemeente. Dat jongeren door hun geloof andere jongeren en mensen in een open en betrokken sfeer ontmoeten en in onderling respect hun geloof en houding overbrengen op anderen. Zich openstellen en op hun manier samen meewerken aan de opbouw van de gemeente van Jezus Christus.

We willen graag: gemeenschap creëren en jongeren bereiken, door ze te verbinden met andere(n) christenen, ze te helpen groeien in hun geloof en de groeiende jongeren uit te dagen hun bediening te ontdekken en God met hun leven eren.

Er zijn geen aankomende evenementen.