Predikanten en pastoraal medewerker

Door het vertrek van onze beide predikanten (ds. Dirk Wams per 4 juli 2021 en ds. Bindert de Jong per 23 juli 2021) is er een tijdelijke oplossing gevonden voor het verlenen van (crisis)pastoraat. Dit tot het moment dat we weer een eigen predikant hebben.

Ds. Jan Vaessen (tel. 06-22576459, mail: contact@janvaessen.nl) en onze kerkelijk werker J.Louissen (tel. 06-10312036, mail: j.louissen@pknstadskanaal.nl) zijn benaderbaar voor het verlenen van het pastoraat.

Vaessen (tel. 06-22576459, mail: contact@janvaessen.nl) en onze kerkelijk werker J.Louissen (tel. 06-10312036, mail:

Jenny Louissen

Ik ben in 1958 geboren in Emmen, getrouwd en we hebben twee kinderen en drie kleinkinderen. Aan Windesheim in Zwolle heb ik vanaf 1996 Theologie gestudeerd en in 2000 daar mijn diploma gehaald.

Vanaf mijn diplomering tot nu heb ik in diverse kerken als Kerkelijk Werker gewerkt. Ook heb ik als Geestelijk Verzorger zes jaar in het Verpleeghuis in Ter Apel, onderdeel van de zorggroep Meander, mijn werk gedaan.

Per 1 februari j.l. heb ik een aanstelling bij de Protestantse Kerk van Stadskanaal voor 12 uur in de week. Uren die ik in zal zetten in sectie 8.

Telefoon: 06-10312036

Telefoon 0599-324326

Ds. D.A. Wams

Ds. Wams is per 4 juli 2021 met emeritaat.
Ik ben geboren in de pastorie van Nieuw-Dordrecht. Toen ik 8 jaar was verwisselden we deze voor de pastorie van Gendringen en toen ik 17 was nog eens voor Woudenberg. Door al dat verhuizen wist ik 1 ding zeker: ik word nooit dominee. Maar ja, wat dan wel? Op mijn 18de ging die vraag wel knellen. Ik was toen met een vriend op vakantie in Ameland.

Hij wist al vanaf de tijd dat hij zindelijk was dat dominee worden zijn roeping was. “Waarom word jij ook geen dominee?” vroeg hij me op een avond. Toen merkte ik dat ik geen argumenten had om iets anders te worden. Tegen het einde van mijn studie in Utrecht had ik het gevoel dat ik van alles kon gaan doen. Maar net toen ik eens goed na wilde gaan denken over wat dan allemaal stonden er 4 hoorcommissies bij mij op de stoep. Op de universiteit hadden ze me kennelijk verraden als bijna afgestudeerde predikant. Door deze “roeping” werd ik in mijn bewegingsvrijheid beperkt tot de keuze tussen de 4 gemeenten van de hoorcommissies.

Het werd het Friese Jubbega-Hoornsterzwaag. Terug in de pastorie, die aanvankelijk veel te groot voor ons was, werden daar onze twee kinderen geboren. Het was een mooie tijd maar ik meende na 4,5 jaar toch dat het goed was om te kijken of er echt ook nog andere dingen met mijn studie mogelijk waren.

En zo kwam ik op het bureau van de Hervormde Kerkvergadering van Groningen en Drenthe terecht, dat later het bureau van de Protestantse kerk in die regio is geworden. Ik ben daar 20 jaar blijven hangen, waarvan het eerste decennium als Consulent voor Maatschappelijke activering en het tweede als Consulent voor Gemeenteopbouw.

Ds. Bindert de Jong

Ds. de Jong neemt 22 augustus afscheid van onze gemeente en begint per 29 augustus in Heerenveen.
Sinds september 2017 ben ik een van de predikanten van deze gemeente, hiervoor ben ik dik 9 jaar predikant geweest in Kapelle in Zeeland. Waarom wordt iemand predikant? Goede vraag. Dat vraag ik mezelf ook wel eens af. Voor mij heeft dat met verschillende dingen te maken: ik hou er van om met mensen over hun levensverhaal te praten, om samen te ontdekken wat werkelijk waardevol is in het leven, om zo de sporen die God in onze levens trekt te ontdekken.

Ik hou er van om met de verhalen van de bijbel bezig te zijn, en de vraag hoe geloven vandaag voor mensen van betekenis kan zijn houdt me altijd weer bezig . En ik hou tenslotte van de creativiteit die dit werk van me vraagt. Drie woorden zijn voor mij onlosmakelijk met geloven verbonden: verwondering, vertrouwen en verlangen.

Verwondering over het feit dat we bestaan en dat we deel uitmaken van het grote mysterie dat het leven is. Soms kunnen we er geen touw aan vastknopen en dan weer is het overweldigend. Ons leven is een geschenk zo geloof ik, een geschenk dat voortkomt uit de liefdeswil van God.

Vertrouwen dat hoe dan ook, ook al kunnen wij er niet altijd woorden aan geven, ook al weten wij het soms helemaal niet meer, dat we in goede handen zijn. Wij en onze wereld. En als we uit dat vertrouwen proberen te leven, dan kunnen we ook zonder angst zorg voor elkaar dragen. Tenslotte verlangen: wie de bijbel leest en op zich in laat werken, kan volgens mij niet anders dan constateren dat de bijbel en boek is dat een groot verlangen ademt.

Een verlangen naar barmhartigheid, naar vrede, naar een wereld recht gezet. Lees de profeten er maar op na. En lees de verhalen van Jezus er maar op na. Geloven is je door dat verlangen van profeten en Jezus aan laten steken. Vertrouwend dat het maar niet het verlangen van dat ene groepje is geweest, maar dat in hun verlangen het verlangen van de Eeuwige zelf meeklinkt.

Een goed en eerlijk gesprek over wat je raakt en inspireert, over waar je mee rondloopt of tobt, over het leven, over geloven, dat doet ieder mens goed, en daar ben ik altijd voor te porren. Er kunnen allerlei redenen zijn om eens zo’n gesprek te hebben: gewoon om je hart te luchten, om een goed gesprek te hebben van mens tot mens. Misschien zijn er dingen die in uw leven spelen waar u graag eens met iemand anders over zou willen praten. Misschien zijn er keuzes waarvoor u staat. Misschien zijn er zorgen. Misschien wilt u eens over bepaalde geloofsvragen praten. Of misschien vind u het gewoon leuk om een keer bezoek van mij te krijgen.

Neem gerust even contact met me op.  Dat kan via de telefoon 0599-213264, via de mail, of een berichtje via Facebook