Predikant en pastoraal medewerker

Door het vertrek van onze beide predikanten (ds. Dirk Wams per 4 juli 2021 en ds. Bindert de Jong per 23 juli 2021) is er een tijdelijke oplossing gevonden voor het verlenen van (crisis)pastoraat. Dit tot het moment dat we weer een eigen predikant hebben.

Ds. Jan Vaessen (tel. 06-22576459, mail: contact@janvaessen.nl) en onze kerkelijk werker J.Louissen (tel. 06-10312036, mail: j.louissen@pknstadskanaal.nl) zijn benaderbaar voor het verlenen van het pastoraat.

Vaessen (tel. 06-22576459, mail: contact@janvaessen.nl) en onze kerkelijk werker J.Louissen (tel. 06-10312036, mail:

Telefoon 06-22576459

Ds. Jan Chr. Vaessen

Graag wil ik via deze weg mezelf even aan u voorstellen als nieuwe (tijdelijke) dominee. De Protestantse Gemeente Stadskanaal heeft mij gevraagd om tijdens de vacaturetijd  voor 14 uur per week bijstand te verlenen in het (crisis)pastoraat en dat doe ik graag. Op 1 januari 2018 ben ik als gemeentepredikant met emeritaat (pensioen) gegaan, daarvoor ben ik bijna 30 jaar voor 50% predikant van de Protestantse Gemeente van Gasselte geweest.  Naast het predikantschap ben ik ook op verschillende plekken docent geweest, waaronder 14 jaar docent godsdienst aan het Ubbo Emmius in Stadskanaal, en verzorg ik nog leergangen in de retorica. Ook ben ik als predikant van Gasselte meerdere malen voorgegaan in kerkdiensten in Stadskanaal. Helemaal onbekend is Stadskanaal dus niet voor mij.

We hebben het in Gasselte heel erg naar onze zin gehad, logisch natuurlijk anders blijf je niet zo lang – bijna 30 jaar dus – op dezelfde plek als dominee. Onze kinderen zijn er opgegroeid en ze hebben er een fantastische jeugd gehad met veel ruimte en dieren om zich heen, veel vriendjes en vriendinnetjes in het dorp, dicht bij de natuur en gevoed door de Drentse no nonsens mentaliteit. Ook kerkelijk voelden we er ons heel erg thuis en daarom hebben mijn vrouw Thea en ik besloten om na mijn emeritaat in Gasselte te blijven. We wonen nu natuurlijk niet meer in de oude pastorie, maar  in een fijn huis aan de rand van het dorp met het bos als achtertuin.

Als gemeentepredikant beviel het mij prima om vaste dagen in de week te reserveren voor het werk in de gemeente. In Gasselte waren dat de maandag en de vrijdag en ik hield zodoende ook nog tijd over voor mijn overige werkzaamheden. Voor mijn werk in Stadskanaal ben ik hetzelfde van plan, maar ik weet uit ervaring dat zo’n strakke indeling met betrekking tot crisispastoraat wat moeilijker ligt. Jenny Louissen en ik houden daarom ook nauw contact met elkaar en we springen voor elkaar in als dat nodig is. En verder is een beetje flexibel zijn natuurlijk ook een groot goed. Het crisispastoraat heb ik altijd als zeer dankbaar deel van het werk van predikant ervaren en ik ben dan ook blij dat ik er de komende tijd weer een steentje aan kan bijdragen.

Met een warme groet

En – wie weet – tot ziens in Stadskanaal

Jenny Louissen

Ik ben in 1958 geboren in Emmen, getrouwd en we hebben twee kinderen en drie kleinkinderen. Aan Windesheim in Zwolle heb ik vanaf 1996 Theologie gestudeerd en in 2000 daar mijn diploma gehaald.

Vanaf mijn diplomering tot nu heb ik in diverse kerken als Kerkelijk Werker gewerkt. Ook heb ik als Geestelijk Verzorger zes jaar in het Verpleeghuis in Ter Apel, onderdeel van de zorggroep Meander, mijn werk gedaan.

Bij de Protestantse Kerk van Stadskanaal heb ik een aanstelling voor 12 uur in de week. Uren die ik in zal zetten in sectie 8.

Telefoon: 06-10312036