Vorming en toerusting

In verband met het coronavirus worden alle activiteiten tot half april afgelast.
Dat betreft de bijeenkomst “Brood” met ds. De Jong op dinsdag 24 maart, de Kerkentocht op zaterdag 28 maart, de bijeenkomst Pelgrimeren in Groningen op donderdag 2 april en de wandelingen.
Wat betreft het optreden van de Vocalgroep Choral over Etty Hillesum op zondag 19 april is nog geen beslissing genomen. We houden u op de hoogte.

Vorming en toerusting organiseert activiteiten en bijeenkomsten waarbij verdieping gezocht wordt bij een aan het geloof gerelateerd onderwerp door o.a. prekers uit te nodigen, op kerkenpad te gaan of al wandelend met elkaar elkaar in gesprek te gaan. Maar ook bijbels koken en bloemschikken zijn activiteiten die georganiseerd worden.

Ook dit jaar zijn we er weer in geslaagd een gevarieerd programma aan te bieden.
We zijn erg blij dat alle drie voorgangers van onze gemeente toegezegd hebben een bijdrage te leveren aan het aanbod van onderwerpen. De thema’s die aan de orde komen zijn dit keer erg verschillend. Opnieuw heeft de beeldende kunst een plekje gekregen en als van ouds neemt kerkmuziek een vaste plaats in het programma in evenals de film begin november.

U kunt zich opgeven door een mail met naam en activiteit te mailen naar:
vorming@pknstadskanaal.nl

Klik op de blauwe tekst voor informatie over de V&T activiteit.

Geen Evenementen