Vorming en toerusting
Alle activiteiten zijn voorlopig i.v.m. corona opgeschort!

We hebben een bijzonder seizoen achter de rug. Met tevredenheid kijken we terug op onze bijeenkomsten tot en met begin maart. Die werden als altijd goed bezocht. Maar helaas kwam toen de Coronacrisis waarna we onze activiteiten moesten stopzetten als gevolg van de beperkende maatregelen die door de overheid werden afgekondigd.

We zijn blij dat we er ondanks de narigheid van de Corona-tijd toch in zijn geslaagd een breed en gevarieerd programma samen te stellen.
Dat bieden we hierbij aan.
Er komen weer “klassiekers” als wandelen, een film, de pannenkoekendag en een kerkentocht in voor.
Maar we zijn er ook in geslaagd prominente sprekers uit te nodigen, bijvoorbeeld oud Kanaalster Prof. Dr. Martien Brinkman over “Het ervaren van God in je leven” en Prof. Dr. Frits de Lange over “Bezinning op de eindigheid van het leven”. Naar aanleiding van het 200-jarig bestaan van het orgel van de Poststraatkerk geeft Henk de Vries een orgelconcert.
En… kijk onder aan de pagina, in de agenda er gebeurt nog veel meer!

We gaan ervan uit dat de bijeenkomsten doorgaan. Mocht dat onverhoopt door de Corona omstandigheden niet mogelijk zijn, dan maken wij dat kort van te voren bekend. In dat geval houden we u via de mail, de telefoon en de mededelingen voorafgaande aan de kerkdiensten op de hoogte.

We wensen iedereen een gezegend seizoen 2020 – 2021 toe.

De taakgroep Vorming en Toerusting.

Klik op de blauwe tekst voor informatie over de V&T activiteit.

Datum/Tijd Activiteit
zaterdag 24 april
19:30 - 21:30
Vocalgroep Choral over Etty Hillesum
Poststraatkerk, Stadskanaal
zaterdag 22 mei - maandag 24 mei
13:00 - 17:00
Vol van Geest
Semsstraatkerk, Stadskanaal

De gang van zaken in Coronatijd BELANGRIJK!
De gang van zaken bij de aanmelding voor verschillende activiteiten is anders dan in voorgaande jaren.

U kunt uw aanmelding ook per mail sturen naar vorming@pknstadskanaal.nl

Wilt u bij uw aanmelding uw telefoonnummer en e-mailadres opgeven, zodat wij u kunnen bereiken?

En dan is er nog iets: Door de corona-maatregelen van de overheid is het van belang dat u aangeeft op welke datum u de aanmelding doet. Wilt u die datum op het formulier of in uw e-mail duidelijk aangeven? We vragen dit in verband met de anderhalve meter-regel. Door die anderhalve meter-regel kan maar een beperkt aantal mensen worden toegelaten. Misschien moeten we mensen die zich (te) laat aanmelden afzeggen. Maar mogelijk is er ook een andere ruimte te regelen.

Uw aanmelding moet vóór 13 september binnen zijn. U kunt zich niet op het laatste moment nog aanmelden en u kunt ook niet komen zonder dat u zich opgegeven heeft. Wilt u zich bij verhindering altijd afmelden?

Bij elke activiteit geldt: We volgen de dan geldende regels van het RIVM.