Vorming en toerusting
Alle activiteiten zijn voorlopig i.v.m. corona opgeschort!

We hebben een bijzonder seizoen achter de rug. Met tevredenheid kijken we terug op onze bijeenkomsten tot en met begin maart 2020. Die werden als altijd goed bezocht. Maar helaas kwam toen de Coronacrisis waarna we onze activiteiten moesten stopzetten als gevolg van de beperkende maatregelen die door de overheid werden afgekondigd.

Inmiddels heeft de taakgroep al vergaderd over het seizoen 2021/2022.
We proberen zoveel mogelijk de sprekers, die we dit seizoen moesten afzeggen, opnieuw te benaderen.
Het plan is om met een gewoon programma voor de dag te komen en hopen dat de vaccinaties ervoor zorgen dat we de geplande bijeenkomsten kunnen houden.

Mochten er toch nog steeds de nodige voorzorgsmaatregelen in acht genomen moeten worden zullen we ons daaraan moeten aanpassen. We zien uit naar een goed en inspirerend seizoen 2021/2022

De taakgroep Vorming en Toerusting.

Klik op de blauwe tekst voor informatie over de V&T activiteit.

Geen Evenementen

De gang van zaken in Coronatijd BELANGRIJK!
De gang van zaken bij de aanmelding voor verschillende activiteiten is anders dan in voorgaande jaren.

U kunt uw aanmelding ook per mail sturen naar vorming@pknstadskanaal.nl

Wilt u bij uw aanmelding uw telefoonnummer en e-mailadres opgeven, zodat wij u kunnen bereiken?

En dan is er nog iets: Door de corona-maatregelen van de overheid is het van belang dat u aangeeft op welke datum u de aanmelding doet. Wilt u die datum op het formulier of in uw e-mail duidelijk aangeven? We vragen dit in verband met de anderhalve meter-regel. Door die anderhalve meter-regel kan maar een beperkt aantal mensen worden toegelaten. Misschien moeten we mensen die zich (te) laat aanmelden afzeggen. Maar mogelijk is er ook een andere ruimte te regelen.

Uw aanmelding moet vóór 13 september binnen zijn. U kunt zich niet op het laatste moment nog aanmelden en u kunt ook niet komen zonder dat u zich opgegeven heeft. Wilt u zich bij verhindering altijd afmelden?

Bij elke activiteit geldt: We volgen de dan geldende regels van het RIVM.