Vorming en toerusting

Het blauwe boekje voor seizoen 2023-2024 is inmiddels bij u thuis bezorgd. U kunt zich weer opgeven voor de verschillende activiteiten.

We zijn blij dat we voor het seizoen 2023-2024 weer een programma kunnen aanbieden met heel veel activiteiten. We vinden het fijn dat we heel veel verschillende programmapunten hebben. Naast theologische onderwerpen zit er ook een onderdeel bij dat is afgestemd op een jonger publiek. Dit jaar is er veel aandacht voor liturgie en kerkmuziek. Vaste programmapunten zoals de film, de pannenkoekendag, de kerkentocht en de lange en korte wandelingen staan er ook weer bij. Op deze manier hopen we een bijdrage te leveren aan bezinning, maar ook aan bevordering van de onderlinge contacten.

Wij wensen iedereen een gezegend seizoen 2023-2024 toe.

De taakgroep Vorming en Toerusting.

Klik hier voor het complete programma

Er zijn geen aankomende evenementen.

Aanmelden voor de activiteiten

U kunt zich opgeven door middel van het formulier in het programmaboekje, per telefoon of per mail naar vorming@pknstadskanaal.nl of mail aan de individuele taakgroepleden.

 

Wilt u bij uw aanmelding uw telefoonnummer en e-mailadres opgeven, zodat wij u kunnen bereiken?
Wilt u zich bij verhindering altijd afmelden? Dat is belangrijk om te weten wanneer door omstandigheden de bijeenkomst moet worden afgezegd en voor de reservering van de zaalruimte.