Vorming en toerusting

Het blauwe boekje voor seizoen 2022-2023 is inmiddels bij u thuis bezorgd. U kunt zich weer opgeven voor de verschillende activiteiten.

Het afgelopen seizoen hebben we opnieuw te maken gehad met beperkingen door de coronapandemie. Enkele onderdelen konden niet doorgaan vanwege een te korte voorbereidingstijd. Dat was o.a. van toepassing op de Choral Evensong en de lezing van prof. Merz over de parabels van Jezus. Deze onderdelen komen terug in het komende seizoen. Gelukkig konden diverse activiteiten, zij het soms verlaat, toch doorgang vinden. Wij zijn blij dat de activiteiten steeds goed bezocht worden.

Wij bieden voor het komend seizoen weer een gevarieerd programma aan. Daarin keren bekende onderdelen terug zoals de lange en korte wandelingen, een film, de pannenkoekendag op zijn protestants en een kerkentocht. Prof. Annette Merz van de Protestantse Theologische Universiteit heeft gekozen voor een iets andere insteek. Zij zal ons iets vertellen over gelijkenissen met kinderen. Prof. Barthel zal spreken over de inspiratie die hij voor zijn geloof put uit zijn vakgebied, de astronomie. Ons programma biedt echter nog veel meer mogelijkheden. De taakgroep heeft ernaar gestreefd om voor elk wat wils te presenteren.

Wij wensen iedereen een gezegend seizoen 2022-2023 toe.

De taakgroep Vorming en Toerusting.

Datum/Tijd Activiteit
zaterdag 17 september
13:30 - 16:30
V&T : Het monument voor de familie Drenth
Camping De Kapschuur, Stadskanaal
zondag 25 september
15:30 - 17:00
V&T : Vocalgroep Choral - muzikale raamvertelling
Poststraatkerk, Stadskanaal
maandag 3 oktober
19:30 - 21:30
V&T : De deuterocanonieke boeken
Poststraatkerk, Stadskanaal

Aanmelden voor de activiteiten

U kunt zich opgeven door middel van het formulier in het programmaboekje, per telefoon of per mail naar vorming@pknstadskanaal.nl of mail aan de individuele taakgroepleden.

Het ingevulde aanmeldingsformulier kunt u van 4 tot 18 september deponeren in één van de boxen die in de drie kerkgebouwen staan, of afgeven bij één van de taakgroepleden.

Wilt u bij uw aanmelding uw telefoonnummer en e-mailadres opgeven, zodat wij u kunnen bereiken?
Wilt u zich bij verhindering altijd afmelden? Dat is belangrijk om te weten wanneer door omstandigheden de bijeenkomst moet worden afgezegd en voor de reservering van de zaalruimte.

Bij elke activiteit geldt: We volgen de dan geldende regels van het RIVM.