Cafédiensten

Ongeveer 6x per seizoen wordt er voor de jongeren tussen 12 en 18 jaar (middelbare school) een cafédienst georganiseerd. Deze diensten vinden plaats in het gebouw de Beune naast de Poststraatkerk. De cafédienst vindt op hetzelfde tijdstip plaats als de gewone kerkdienst.

We proberen met elkaar iedere keer een ander (actueel) thema te behandelen en hierover met elkaar in gesprek te gaan. De bijbel wordt hierbij als leidraad genomen.

Aan het begin van een cafédienst wordt iedereen welkom geheten en wordt de paaskaars aangestoken en een zegen over de dienst gevraagd. Vervolgens wordt een inleiding op het thema gegeven, vaak ook door een gedeelte uit de bijbel te lezen. Hierna gaan we aan de slag. We proberen steeds op een andere manier met het thema bezig te zijn door middel van een spel, discussie, toneel enz.

Soms gaan we in groepjes uiteen, een andere keer blijven we in de grote groep. Daarna is er tijd voor een stukje bezinning door te luisteren naar bijpassende muziek (waarvan vaak de tekst wordt uitgedeeld) of er wordt een gedicht voorgelezen.

We eindigen met een gebed of gedicht en daarna wordt een collecte gehouden.

Na afloop van de dienst (we stoppen iets eerder dan dat de dienst in de kerk afgelopen is) drinken we samen nog een glaasje fris, thee of koffie en is er gelegenheid om nog even na te praten.

Er zijn geen aankomende evenementen.