Kindernevendienst

Er is elke zondag tijdens de kerkdienst kindernevendienst voor kinderen van groep 1 t/m 8 van de basisschool. Met Pasen en Kerst wordt er aan en project gewerkt.

Vaak wordt er nog iets gemaakt dat aansluit bij het thema van de zondag. Er wordt geknutseld, gezongen en er worden spelletjes gedaan. Het is fijn om met de kinderen bezig te zijn en te proberen met elkaar een goede invulling aan de nevendienst te geven. Ook wordt er met de laptop gewerkt en filmpjes en liedjes van YouTube vertoond.
Na de collecte komen de kinderen weer in de kerk.

Bij doopdiensten verzorgen de kinderen van de nevendienst een (muzikale) bijdrage voor dopeling en doopouders.

Vanaf 24 april lezen we verhalen over Abraham, Sara en Isaak. In deze verhalen gaat het over hen als stamouders van het volk van Israël.

We lezen de volgende verhalen:

– De belofte van God aan Abraham: Genesis 12:1-9 en Genesis 15:1-6.
– Hagar en Ismaël: Genesis 16:1-16.
– Isaak wordt geboren: Genesis 18:1-15 en 21:1-7.
– Isaak en Rebekka: Genesis 24:42-48 en Genesis 24:62-67.
– Gods belofte aan Abraham en Isaak: Psalm 105:1-11.
– Het geloof van Abraham: Hebreeën 11:8-15.

Op zondag 24 april leren kinderen Abram en Sarai kennen. God roept Abram en belooft hem veel nakomelingen, net zoveel als er sterren aan de hemel zijn.

Op zondag 1 mei gaat het over Hagar en Ismaël: Abraham en Sara hebben, ondanks Gods belofte, nog geen zoon. Abraham krijgt wel een zoon met Hagar: Ismaël.

Op zondag 8 mei wordt het verhaal van Isaaks geboorte gelezen. Kinderen ontdekken wat gastvrijheid in de tijd van de Bijbel betekende en hoe ze zelf ook gastvrij kunnen zijn.

Op zondag 15 mei gaat het verhaal verder over Isaak die een vrouw krijgt, Rebekka.

Op zondag 22 mei lezen we met de kinderen een Psalm over de belofte aan de stamouders Abraham, Isaak en Jakob. 

Op de zesde zondag 29 mei lezen we met de kinderen een tekst uit het bijbelboek Hebreeën. Hier gaat het over voorbeelden van het geloof, zoals Abraham, Sara en Isaak.