Actie Kerkbalans 2022

Meer dan ooit missen we de warmte van andere mensen om ons heen: de handdruk bij een ontmoeting, een spontane knuffel, dat klopje op de schouder.
Mensen zoeken verbinding, contact en genegenheid.
En de kerk is daarbij voor veel mensen niet weg te denken: samen komen om je geloof in God, maar ook je levenservaringen, te delen.
Met elkaar. Dat geeft een bijzondere band.

Kerkbalans vraagt jou om te investeren in een levende kerk tijdens en na corona. Omdat we mensen zijn, mensen die elkaar opzoeken in lastige, maar ook mooie tijden.

Wil jij ook dat de kerk kan blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat?

Geef dan vandaag voor de kerk van morgen.

Dankzij jouw bijdrage kan de kerk voortbestaan.

Actie Kerkbalans 2022 wordt gehouden van 15 t/m 29 januari.
Het thema is: “Geef vandaag voor de kerk van morgen”. De tassen
worden in de week van 10 t/m 15 januari naar de verzameladressen
gebracht die deze naar de lopers distribueren.
De enveloppen worden bezorgd of toegezonden in de week van 17 t/m
22 januari.
Het ophalen van de enveloppen is gepland in de week van 24 t/m 29
januari. Als iedereen meewerkt en de retourenvelop klaar heeft liggen
gaat dit zeker lukken.
Uiterlijk 29 januari worden de retourenveloppen ingeleverd bij de
verzameladressen.
Graag ontvangen we de retourenveloppen van gemeenteleden die een
brief per post hebben ontvangen ook voor 31 januari.
We hebben dan een goed inzicht in de toezegging van de vrijwillige
bijdragen 2022.

 

 

 

Het bankrekeningnummer voor de vrijwillige bijdrage is
NL53 RABO 037 373 5154
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Stadskanaal