Actie Kerkbalans 2024 wordt gehouden


van 13 t/m 27 januari

Als u dit leest is de actie Kerkbalans volop aan de gang

Spannend! Elk jaar weer. Wat zal de opbrengst zijn? Kunnen we doorgaan zoals we dat graag willen met onze kerkelijke activiteiten, met wat ons zo na aan het hart gaat: ons Pastoraat, ons ZWO-project “Maatjes voor kinderen zonder ouders in Zambia”, Koffieontmoetingen, Vorming & Toerusting, Koren, Erediensten, Ziekenbezoek, enz.
Of moeten we daarin gaan snoeien? Dat wilt u toch niet? Veel hangt af van wat de Actie Kerkbalans oplevert. Want dat is de jaarlijkse actie voor fondswerving door en voor de kerk.

Deze keer van 13 t/m 27 januari 2024.

Dan vragen we van u, als de leden van de Protestantse Gemeente, een financiële bijdrage die bestemd is voor de instandhouding van de kerk. Zodat we door kunnen gaan met de belangrijke dingen waarmee de kerk zich bezighoudt.

Omdat de kerk volledig afhankelijk is de bijdragen van de leden rekenen we op uw vrijgevigheid. En dat u naar draagkracht wilt bijdragen. Dus ruim als u het financieel goed hebt maar afziet van bijdrage als u niet kunt rondkomen. Dat kunt u op het formulier aangeven.

Voor milde gevers: de kerk heeft een zgn. ANBI-status. (ANBI=Algemeen Nut-beogende Instelling). Dat betekent dat uw giften aan de kerk binnen zekere grenzen aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting.

 

Het bankrekeningnummer voor de vrijwillige bijdrage is
NL53 RABO 037 373 5154
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Stadskanaal