Goed geslaagde Actie Kerkbalans 2021!

Bedankt voor uw toezegging!

Op 16 januari ging Actie Kerkbalans van start met het thema ‘Geef vandaag voor de kerk van morgen’. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Via de vrijwillige bijdragen wordt dit en nog veel meer allemaal bekostigd.
Intussen zijn alle enveloppen ingeleverd en is het resultaat bekend:

De kerkenraad kan u meedelen dat er gul toegezegd is en dat de toegezegde vrijwillige bijdragen de begroting van dit jaar dekken!
Bedankt voor uw toezegging!!
 

 

 

 

Het bankrekeningnummer voor de vrijwillige bijdrage is
NL53 RABO 037 373 5154
t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Stadskanaal