ANBI 

 ANBI-status

De Protestantse Gemeente te Stadskanaal vormt een tweetal Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI’s):

  • de Kerk (in financiële zin vertegenwoordigd door de kerkrentmeesters)
  • de Diaconie.

Dit betekent dat u uw giften en vrijwillige bijdragen aan onze kerk of diaconie kunt aftrekken als (periodieke) gift bij uw belastingaangifte.

De Belastingdienst verplicht iedere ANBI tot het publiceren van een aantal gegevens, zoals de doelstelling, de namen van de bestuurders, het beloningsbeleid en een financiële verantwoording.

Hieronder vindt u onze ANBI Rapportages.

ANBI Rapport Protestantse Gemeente te Stadskanaal

ANBI rapport Prot. Gemeente te Stadskanaal

ANBI Rapport Diaconie van de Protestantse Gemeente te Stadskanaal

ANBI rapport Diaconie van de Prot. Gem. te Stadskanaal