Protestantse Gemeente te Stadskanaal zoekt kerkelijk werker (0,7 fte)

 

De protestantse gemeente Stadskanaal

Onze gemeente telt ruim 1600 leden. De gemeente staat actief in de gemeenschap en wil geïnspireerd door Gods Woord en Geest, als volgelingen van Jezus Christus, een liefdevolle, betrokken gemeente zijn, die actief ondersteunend en eigentijds in de samenleving staat (onze missie). Wij vormen een pluriforme gemeente met een grote groep ouderen en een actieve groep jongeren en jeugdwerkers die behoefte hebben aan ondersteuning. We zijn toegankelijk voor en dienstbaar aan mensen met diverse achtergronden binnen en buiten onze gemeente, zowel voor ouderen als voor jongeren. Er is ruimte voor vernieuwing maar ook de vele waardevolle mooie tradities, vormen en liederen vanuit het verleden nemen we graag mee.

Enkele jaren geleden zijn we met een proces begonnen om te groeien naar één gemeente. Voorheen waren er drie vrij zelfstandige wijken. Het kerkzijn en ook de wekelijkse erediensten werden per wijk ingevuld. Een groot deel van de gemeente sprak destijds de wens uit om meer samen te doen en uiteindelijk daadwerkelijk naar één gemeente te groeien, in beleving, structuur en vieringen. Per 1 januari 2020 zijn de drie wijken opgeheven en wordt alles centraal aangestuurd, ook organisatorisch. Langzaam groeien we naar één gemeente toe. We hebben de structuur aangepast en maken stappen om daadwerkelijk één gemeente te worden.

Er is een actieve groep jeugd en jongeren binnen onze kerk. Er zijn diverse activiteiten zoals de kindernevendiensten, de kinderkerk, kerk op schoot, catechese, cafédiensten, Rock Solid en jeugddiaconaat. Het jeugdwerk wordt aangestuurd door de taakgroep jeugd onder voorzitterschap van de jeugdouderling. Voor een goede gemeenteopbouw is een stevig fundament van jonge gezinnen en jeugd zeer belangrijk. We zijn dan ook van plan voor deze specifieke groep een kerkelijk werker aan te stellen die intensief zal samenwerken met de  predikant.

De formatie zal dan bestaan uit één predikant, een kerkelijk werker in deeltijd die het ouderenpastoraat voor 80+ voor haar rekening neemt (deze functie zal in ieder geval voor de komende 3 jaren worden uitgebreid) én de nieuw te benoemen kerkelijk werker voor jeugd en jonge gezinnen. De taakverdeling binnen het team zal in goed onderling overleg worden ingevuld, waarbij de nieuw te benoemen predikant het eerste aanspreekpunt voor de kerkenraad is.

 

Wat voor jeugd kerkelijk werker zoeken wij?

Hij/zij:

 • heeft er zin in om met ons aan de slag te gaan en in het bijzonder met kinderen, jongeren, jonge gezinnen (0 – 50 jaar) en vrijwillige jeugdwerkers
 • werkt vanuit een levende relatie met God en wil zich van harte inzetten voor het vormgeven van de missie
 • durft buiten de kaders te denken en te doen
 • vormt samen met de predikant en de ander kerkelijk werker(s) een hecht team
 • kan goed samenwerken met alle geledingen binnen de kerk
 • leert de jonge gemeenteleden kennen en kent ook hen bij naam
 • heeft een leidende rol binnen de taakgroep jeugd en ondersteunt waar nodig alle bij jeugdwerk betrokken vrijwilligers
 • is bereid erediensten te leiden  De erediensten zijn laagdrempelig, hebben diepgang en zijn eigentijds en sluiten zo dicht mogelijk bij de geloofsbeleving van jongeren en jonge mensen aan
 • verzorgt (crisis)pastoraat aan kinderen, jongeren en jonge gezinnen
 • heeft leiding over de catechisatie en heeft hierin ook een actieve rol
 • is samen met de predikant een bruggenbouwer tussen verschillende leeftijden en groepen binnen onze kerk en omringende kerken en kan daarmee goed samenwerken

 

Vacature kerkelijk werker (klik hier)


Onze visie gemeente zijn

Structuur Protestantse
Gemeente te Stadskanaal

 

 

 

Interesse of meer info?
beroepingscommissie@pknstadskanaal.nl