Pastoraat

BEZOEK OP VERZOEK

—————————–

Op 30 augustus zijn wij, als team 80–, bijeen geweest, en hebben we over de nieuwe aanpak van pastoraat in onze gemeente gepraat.
Het blijkt wel dat het voor ons allemaal best heel erg wennen is!
Wat voor ons voorop staat is het belang van omzien naar elkaar als gemeente.

Het is fijn dat mensen laten weten als ze bezorgd zijn over anderen.
Er kunnen allerlei zorgen zijn over ziekte. Mensen hebben verdriet en/of rouwen om een geliefde.

Tegelijkertijd kan er blijdschap zijn over goede berichten, of examen resultaten. Er gebeurd veel in onze gemeente, en in de wijdere wereld om ons heen.

Met de nieuwe manier van pastoraat komen we niet zomaar bij U/jullie aanbellen; vaak zit men daar ook niet op te wachten, en soms kan het ronduit storend overkomen.

Dus vandaar de uitspraak, van een van ons team, die boven dit stukje staat!
Wees ervan overtuigd dat wij van harte bereid zijn om te bezoeken, als daarom gevraagd wordt.
Als men van een ander hoort dat er bv. ziekte of andere moeilijkheden zijn, is het van belang om te vragen of ze gebeld of bezocht willen worden.

Soms is het op z’n plaats dat een predikant of ouderling komt, soms iemand van ons 80—team.
Het is goed om dat aan te geven, zodat wij als kerkgemeente elkaar op de beste manier kunnen bijstaan.

We zijn ons bewust van een aantal gemeenteleden die het momenteel moeilijk hebben, ook al worden ze niet met naam en toenaam genoemd.
Hen wensen we heel veel sterkte toe, en Gods nabijheid; moge Hij hen houden in de palm van zijn hand en hen kracht geven.

Hieronder nogmaals de namen van ons als 80—team; het kan voorkomen dat we niet allemaal aanwezig zijn, maar er is op deze manier een keuze uit 6 namen

wanneer U contact probeert te maken.

Aletta van der Schoor, awvanderschoor@gmail.com, 0599 751017

Hiske Boels, hiskeboels@hotmail.com, 0599 612125

Gea Rop, geavoorintholt@gmail.com, 0599 620519

Geert Zoutman, geertengretha@gmail.com, 0599 619159

Kees Bolt, kemabo@hetnet.nl, 0599 619246

Margreet Harvey, margreeth@ziggo.nl, 0599 852273

Wat verstaan wij onder pastoraat?

Voor ons staat de ontmoeting tussen mensen centraal. Mensen die zich verbonden weten door hun geloof. Pastoraat is dan in het spoor van de Goede Herder omzien naar elkaar, attent zijn, aandacht hebben voor elkaars wel en wee, even met de ander meelopen, kortom reisgenoot zijn, zowel bij vervelende zaken als ziekte, verdriet of problemen, als ook bij de mooie dingen zoals jubilea, verjaardagen, geboorten, huwelijken, examens, nieuw-ingekomenen enzovoorts.
Dat betekent volgens ons dat iedereen met een warm hart voor mensen en met oprechte belangstelling en een luisterend oor over de gaven beschikt die nodig zijn voor pastoraat

Pastoraat en bezoekwerk

Het pastorale werk van de predikanten vindt veelal plaats in situaties van geboorte, huwelijk en overlijden, ziekenhuisopname of (ernstige) ziekte thuis, d.w.z. in het zgn. ‘crisispastoraat’. Ook zijn de predikanten betrokken bij verschillende vormen van groepspastoraat, zoals groothuisbezoeken, een lotgenotengroep voor gescheiden mensen en een groep voor mensen die hun partner aan de dood hebben verloren.
Naast het bezoekwerk van de predikanten en pastoraal medewerkster, zijn er ook veel bezoekmedewerkers in de gemeente actief die regelmatig een bezoekje brengen aan gemeenteleden die daar behoefte aan hebben.
De bezoekmedewerkers worden twee keer per jaar ‘bijgeschoold’ op speciale toerustingsavonden.

Een bevestigde ambtsdrager is samen met een aantal bezoekmedewerkers verantwoordelijk voor de invulling van het pastoraat in de betreffende sectie. Iedere bezoekmedewerker heeft een aantal adressen, waarmee hij of zij namens de kerk het contact onderhoudt.
Achtergrond van deze werkwijze is de Bijbelse visie op het ‘ ambt van alle gelovigen’ . Alle gelovigen dragen een ‘ambt’ . Allen zijn geroepen om een levend lidmaat te zijn van het lichaam van Christus. Allen zijn geroepen tot opbouw van de gemeente van Christus. Misschien wel het belangrijkste onderdeel van gemeenteopbouw is het pastoraat.