Kerk op Schoot

In Kerk op Schoot- vieringen horen de kinderen een bijbelverhaal, afgewisseld met liedjes op bekende peutermelodietjes. De activiteiten zijn vooral belevingsgericht. Op deze manier raken kinderen vertrouwd met het kerkgebouw en de verhalen uit de Bijbel. Door deze vieringen op het niveau van de peuter worden de kinderen uitgedaagd vragen te stellen.

De ouders die met hun peuters deelnemen aan de Kerk op Schoot-vieringen ervaren het als zeer waardevol.
Bovendien komen jonge ouders op deze manier met elkaar in contact en kunnen elkaar ondersteunen met hun  vragen over geloofsopvoeding.

De Protestantse gemeente te Stadskanaal organiseert regelmatig Kerk op Schoot (KOS) vieringen. Deze vieringen vinden plaats na de reguliere kerkdienst op zondagochtend en zijn bedoeld voor kinderen van 0 tot 6 jaar en hun (groot)ouders.

 

 

Data volgen nog….