Beste gemeenteleden,

De kerkenraad treft momenteel voorbereidingen voor de invoering van een kerk-app waarin gemeenteleden, taakgroepen, kerkenraad, predikanten kunnen communiceren met elkaar. Bovendien kunnen snel berichten doorgegeven worden aan gemeenteleden.

De kerkenraad.

Het zou fijn zijn als u bereid bent de korte vragenlijst hieronder in te vullen.

 Vragenlijst:

 

Vraag 1
Wat vindt u van de invoering van een kerk-app voor onze gemeente?

 

Vraag 2
Als de kerk-app in onze gemeente ingevoerd wordt, gaat u er dan gebruik van maken?

 

.

4 + 5 =