Kerkrentmeesters

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor de financiele zaken van de kerk. Hieronder vallen bijvoorbeeld dingen als onderhoud gebouwen, salarissen predikanten, bekostiging diverse activiteiten van de gemeente, enz.

Elk jaar wordt aan de leden van de kerk een vrijwillige bijdrage gevraagd om het werk te kunnen blijven doen. Dit gebeurt tijdens de Actie Kerkbalans in januari.

Ledenadministratie

De ledenadmininstratie van de gemeente wordt verzorgd door twee administrateurs
De ledenadministratie gebeurt in het LedenRegistratie Protestantse Kerk (LRP) en werkt geheel via het internet.Alle plaatselijke gemeenten werken met LRP.
Daarnaast gebruiken wij hier plaatselijk (ook in vele andere gemeenten) het programma Scipio, omdat met dat programma de acties uitgevoerd kunnen worden die wij willen. Zoals: zelf acceptgiro’s uitdraaien, gezinskaartjes maken voor de ouderlingen en bezoekmedewerkers, en de financiële administratie.Het is nu zo verdeeld, dat de predikanten werken met LRP en ook de administrateurs. Er wordt voor gezorgd dat LRP en Scipio synchroon blijven lopen.
Het administratieteam spoort iedereen aan zoveel mogelijk wijzigingen in gegevens, via de mail, door te geven, denk ook aan geboorte, doop, belijdenis.
Verhuizing en overlijden worden automatisch via de burgerlijke stand (GBA) en de SILA aan de kerk doorgegevenVan personen die in het verleden SILA-bezwaar hebben aangetekend (bezwaar tegen de koppeling tussen GBA en LRP) worden door de burgerlijke gemeenten geen mutaties doorgegeven, zodat het wel op prijs wordt gesteld dat ook van deze personen de gegevens worden doorgegeven.