Maaltijd van de Heer

Na het lange tijd niet te hebben gevierd, willen we zondag 14 februari de Maaltijd van de Heer weer vieren. Juist in deze weken van aangescherpte lock-down, waarin contacten zo schaars zijn, willen we als teken van verbondenheid met elkaar en bovenal met Christus, de Maaltijd vieren. Ook nu zijn we lichaam van Christus.  We delen brood en wijn niet lijfelijk samen, maar doen dat via de digitale weg. Maar ook dat is samen. In talloze huizen in Stadskanaal en omstreken zullen op dat moment brood en wijn gedeeld worden. Christus, de Gastheer van de Maaltijd, belooft aanwezig te zijn overal waar mensen in zijn naam brood en wijn delen. Zijn Geest, zo vertrouwen we, is niet gebonden aan het samenkomen in een gebouw, maar weet ook in tijden van crisis wegen te vinden om ons te bemoedigen, te troosten en voedsel te geven voor onderweg.

 

We willen u vragen om zelf voor brood en wijn (of druivensap) thuis te zorgen. Het is goed om dit voor aanvang van de viering met aandacht en zorg al gereed te zetten op tafel. Zo hopen we samen een goede viering te hebben die ons zal sterken in het vertrouwen dat we ook in deze tijd gevoed zullen worden door de Eeuwige.

 

U kunt de dienst meevieren via kerkomroep.nl of via de link naar YouTube