Hulp aan vluchtelingen Oekraïne

Einde in zicht van noodhulp

Inmiddels zijn we twee maanden bezig met het organiseren en inzamelen van hulpgoederen voor gevluchte Oekraïners. Nu de hulp vanuit de overheid steeds meer vorm krijgt, nadert het moment dat wij onze inzet voor noodhulp in deze vorm gaan beëindigen. Met de uitgifte van kleding en basispakketten vanuit ‘De Hoeksteen’ gaan we nog enkele weken door. Alle overgebleven goederen gaan de komende weken middels transporten naar vluchtelingen in Moldavië, Roemenië of Oekraïne. Zo krijgen alle ingezamelde hulpmiddelen een goede bestemming.

Nog één keer een concrete oproep voor hulpgoederen
Tot half mei zetten we ons in om de plaatselijk overheid zoveel als mogelijk te voorzien van goederen die nodig zijn voor de opvang van 200 tot 300 vluchtelingen die hier voor langere tijd zullen gaan verblijven. De gemeente Stadskanaal is momenteel bezig met de realisatie van grootschalige onderkomens, met in totaal ca. 250 slaapplaatsen. Met het oog hierop doen wij graag nog éénmaal een beroep op u. Er is nog behoefte aan de volgende goederen (graag alléén spullenin goede staat s.v.p.):

  • 1 persoons matrassen;
  • 1 persoons onderlakens;
  • 1 persoons dekbedovertrekken;
  • Theedoeken;
  • Goede badhanddoeken;
  • Damesfietsen;

Omdat we de afgelopen weken zijn gestopt met het inzamelen van goederen op de inzamellocaties én omdat goederen als matrassen en fietsen veel ruimte innemen, vragen wij u contact met ons op te nemen als u in één of meerdere van deze goederen kunt voorzien: bierma987@gmail.com. Graag hierbij uw telefoonnummer vermelden en om welke goederen het gaat. Er wordt dan contact met u opgenomen om een afspraak te maken wanneer de spullen bij u kunnen worden opgehaald.

Nog steeds buddy’s gezocht
Er is nog altijd volop behoefte aan buddy’s. Het is voor vluchtelingen fijn als ze voor een bepaalde periode een vast contactpersoon hebben die hen wat wegwijs maakt in onze gemeente en samenleving. Er komen veel alledaagse vragen op hen af. Wie wil hierin met hen meedenken en/of helpen?

Neem dan contact op met Welstad via info@welstad.nl of bel 06-13926880. Geef bij het aanmelden goed aan wat u/jij (18+) zou willen doen (vrijwilliger/buddy).

Continuering samenwerking
Als gezamenlijke kerken leggen wij ons de komende tijd verder toe op de geestelijk-pastorale hulpverlening van Oekraïense vluchtelingen. Ook gaan wij ons verder oriënteren hoe we in het vervolg méér kunnen gaan samenwerken in pastoraat en diaconaat. Het is als kerk(en) onze taak en roeping om ons in te zetten voor onze medemens, in hun nood te verdiepen en waar mogelijk ook de hoopvolle en troostvolle boodschap van het Evangelie ter sprake te brengen, om zo samen te zoeken naar een begaanbare weg in levens- en geloofsvragen.

Laatste nieuwsbrief
Nu het organiseren, inzamelen en verspreiden van noodhulp ten einde loopt, is ‘nieuwsbrief nr. 6’ de laatste nieuwsbrief die u van ons ontvangt. Graag maken we van deze gelegenheid gebruik om iedereen te bedanken die geholpen heeft, helpt en/of op vrijgevige wijze heeft bijgedragen aan deze noodhulpactie. Hierdoor zijn we in staat geweest om concreet iets te kunnen betekenen voor met name moeders en kinderen uit Oekraïne die in onze gemeente zijn terechtgekomen.

De nood is echter voor deze en vele duizenden nog lang niet voorbij. Laten we daarom vooral blijven bidden om een einde aan deze oorlogen voor allen die zó intens door deze oorlog zijn getroffen. Laten we ook, daar waar mogelijk, via andere hulpverleningskanalen onze steun blijven geven.

Samenwerking Diaconieën Gemeente Stadskanaal

 

Iedereen heeft de verschrikkelijke beelden kunnen zien van wat er zich momenteel in Oekraïne afspeelt.
Een oorlog die mensen in paniek huis en haard doet verlaten. Lange rijen vluchtelingen proberen het oorlogsgebied te verlaten.
Er is dringend behoefte aan noodhulp in de vorm van opvang, voedsel, drinken, dekens, bedden en traumazorg.

De diaconie heeft daarom besloten voor deze noodhulp te collecteren.
U kunt uw gift overmaken naar:
IBAN: NL 43 RABO 0131 2059 43 t.n.v. Diaconie Protestantse Gemeente te Stadskanaal o.v.v. Noodhulp Oekraïne

 

 

Lees hier de brief Noodhulp Oekraïne van de PKN Classis Groningen-Drenthe