Ouderenpastoraat

Een deel van het ouderenpastoraat in onze gemeente omvat het pastoraat in ouderen- en verzorgingscentrum Maarsheerd en woonzorgcentrum Parkheem. Pastoraal medewerkster Mevrouw Louissen verzorgt het pastoraat in beide tehuizen.

Parkheem
Het pastoraat in Parkheem wordt verzorgd door een aantal bezoekmedewerkers en mw. Louissen.
Een keer per maand worden er in Parkheem een kerkdienst gehouden waaraan de verschillende kerken van Stadskanaal meewerken.

Maarsheerd
Naast het pastoraat worden er in Maarsheerd ook regelmatig kerkdiensten gehouden. Behalve de Protestantse Gemeente te Stadskanaal werken hier ook de andere kerken in Stadskanaal aan mee.