Vacature

De Protestantse Gemeente te Stadskanaal zoekt een

           bevlogen kerkelijk werker (m/v) voor  +/- 0,7 FTE

De kerkelijk werker heeft als aandachtsgebied de jeugd en de jonge gezinnen. Wij zoeken een invulling van de vacature per 1 augustus 2022 of zo spoedig mogelijk daarna.

De kerkelijk werker:

  • werkt vanuit een levende relatie met God en wil zich van harte inzetten voor het vormgeven van de missie
  • heeft er zin in om aan de slag te gaan in het bijzonder met kinderen, jonge gezinnen (0 – 50 jaar) en vrijwillige jeugdwerkers.
  • heeft ideeën om jongeren te prikkelen in het verlangen naar God en aanzet tot onderlinge verbinding door buiten de kaders te denken en te doen.
  • is bereid en in staat erediensten te leiden of bereid zich hierin te bekwamen.
  • heeft leiding over de catechisatie en heeft hierin ook een actieve rol.

Voor verdere informatie verwijzen we naar de profielschets die te vinden is op www.pknstadskanaal.nl

Arbeidsvoorwaarden:

  • Salaris en arbeidsvoorwaarden conform de Arbeidsvoorwaardenregeling van de Protestantse Kerk in Nederland.
  • Een dienstverband van +/- 0,7 FTE (+/-25 uur per week) voor de duur van 2 jaar met intentie tot verlenging.

Voor nadere informatie over de vacature  (eventueel telefonisch) kunt u contact opnemen met de beroepingscommissie via het emailadres: beroepingscommissie@pknstadskanaal.nl

Sollicitaties (gericht aan de voorzitter van de beroepingscommissie, dhr. J.S.Frankema) ontvangen wij graag voor 30 april 2022.

Onze visie gemeente zijn

Structuur Protestantse
Gemeente te Stadskanaal

 

 

 

Interesse of meer info?
beroepingscommissie@pknstadskanaal.nl