Veilig jeugdwerk Prot. Gemeente te Stadskanaal

 De Protestantse Gemeente te Stadskanaal heeft beleid opgesteld m.b.t. veilig jeugdwerk.

Wij willen veilig omgaan met minderjarigen. Middels een zorgvuldige aanstellingsprocedure voor jeugdmedewerkers (met aandacht voor bewustwording omtrent preventie  grensoverschrijdend gedrag en het bespreken van omgangsregels, het laten  tekenen van een gedragscode en het aanvragen en tonen van een VOG (gratis aan te vragen ten behoeve van werkzaamheden voor de PGS) willen we dit bereiken.

We vragen iedereen die met jeugd binnen PGS werkt (vrijwilligers/ambstdragers/predikanten/andere beroepskrachten)  de gedragscode te tekenen en een VOG aan te vragen.

Klik hier voor de volledige tekst beleidsplan Veilig Jeugdwerk