Werelgebedsdag 2023

Vrijdag 3 maart worden wereldwijd vieringen en bijeenkomsten georganiseerd om uiting te geven aan het onderlinge gevoel van verbondenheid, samenbinden, samen vieren en samen delen.
Ieder jaar gaat op de eerste vrijdag van maart tijdens de Wereldgebedsdag het gebed opnieuw de wereld rond, In 173 landen houden mensen op deze dag de handen gevouwen en wordt er gezongen.

Waarom wereldgebedsdag
De wereldbiddag is bedoeld om het christelijke geloof een internationale, oecumenische dimense te geven en werd in 1927 in het leven geroepen in Amerika om met name vrouwen overal ter wereld door middel van het gebed te verenigen. De hele dag zullen er overal in de wereld gebedssamenkomsten plaatsvinden, waardoor er 24 uur lang wordt gebeden.
Wereldgebedsdag verenigt mensen over de hele wereld in een keten van gebed, laat hen voelen dat zij deel uitmaken van de wereldbevolking, deelt hoop en zorg, vreugde en verdriet, mogelijkheden en problemen. Wil iedereen inspireren om gaven en talenten in dienst van elkaar en de samenleving te stellen en kan door gebed en actie invloed hebben op mensen en hun omgeving. En geeft gelegenheid over ‘eigen grenzen’ heen te zien en zowel maatschappelijk als spiritueel, solidair te zijn met vrouwen over de hele wereld.

Thema: Zichtbaar geloven
De viering van Wereldgebedsdag wordt ieder jaar voorbereid door vrouwen uit een ander land. Dit jaar is dat Taiwan. Zij kozen voor de orde van dienst de Bijbeltekst ‘Ik heb gehoord van jullie geloof’. Efeziërs 1 : 15.

In Stadskanaal wordt vrijdag 3 maart de viering van de Wereldgebedsdag gehouden in de Semsstraatkerk, aanvang 19.00 uur.
De liturgie is in handen van de dames Gorter, Lantinga, Fokkens en Deens

 

Werelgebedsdag
vrijdag 3 maart
Semsstraatkerk
19.00 uur