PKN landelijk heeft op 20 september j.l. het advies “geef elkaar de ruimte” gepubliceerd. Zoals tot dusverre steeds volgen wij als PKN Stadskanaal deze adviezen. Formeel vervalt de basisregel verplicht 1,5 meter afstand houden. Hiervoor in de plaats komt het dringend advies om afstand te houden. Wat de kerkdiensten betreft zal de taakgroep kerkdiensten en wat betreft het gebruik van onze zalen zal het college van kerkrentmeesters hier concrete invulling aan geven.