Coronamaatregelen aangescherpt

door | 19 november 2021 | Kerkenraad | 0 Reacties

De kerkenraad heeft met ingang van 17 november 2021 besloten om een aantal maatregelen voor de kerkdiensten en kerkelijke activiteiten weer aan te scherpen i.v.m. het fors toegenomen aantal besmettingen.

In de eerste plaats is de regelgeving van de overheid leidend: rijksoverheid 
Daaruit voortvloeiende bepalingen voor onze kerk:

Kerkdiensten:
– Voorlopig wordt blijven de diensten in de Poststraatkerk gehouden worden, omdat daar de meeste mensen terecht kunnen. Maximaal 140 aanwezigen.
– Na de kerkdienst is er geen koffiedrinken omdat het moeilijk is om voldoende
afstand te houden.
– Bij verplaatsingen in de kerk dient een mondkapje gedragen te worden.
– Kerkgangers houden er rekening mee dat 1,5 meter afstand bewaard wordt. In de praktijk betekent dit dat er tussen mensen die niet uit hetzelfde huishouden komen minimaal twee zitplaatsen vrij worden gehouden.
– Voor de kerkdiensten hanteren we geen coronatoegangsbewijs.
– Kerkgangers dienen zich voor de kerkdienst aan te melden via de website www.pknstadskanaal.nl

Met betrekking tot de toegang tot de kerkgebouwen buiten de kerkdiensten om
geldt met ingang van 17 november het volgende:
– Alle kerkelijke activiteiten worden afgeschaald naar het niveau van noodzakelijkheid.
– Vergaderingen vinden in principe digitaal plaats.
– Kerkelijke activiteiten die noodzakelijkerwijs doorgang móeten vinden, worden alleen toegestaan als de organisator op alle aanwezigen een coronacheck doet met behulp van de app CoronaCheck van de overheid (te downloaden uit de AppStore of GooglePlay) of om een recent negatief testbewijs vraagt. Zonder coronatoegangsbewijs geen toegang!
– De coronacheck geldt, m.u.v. de kerkdiensten op zondag, op alle andere dagen en voor iedereen zowel kerkleden als externen.
– De coronacheck geldt dus ook voor externe gebruikers van de gebouwen.
– De verantwoordelijkheid ligt bij de organisator van de activiteit.

De kerkenraad heeft zich afgevraagd of door doordeweeks te vragen naar een QR-code niemand wordt uitgesloten. Dat is niet het geval. Iedereen die – net als op veel andere plaatsen – kan laten zien dat hij/zij gevaccineerd is dan wel recent negatief getest is van harte welkom. We realiseren ons dat een coronacheck wat gedoe geeft als dat betekent dat
mensen eerst een test moeten doen. Maar we zijn met elkaar verantwoordelijk door goed op elkaar te passen.

Nog even dit: de coronacheck wordt gedaan door de groepen zelf. Er staat dus geen
suppoost voor de deur. We vragen alle interne en externe gasten zelf
verantwoordelijkheid te nemen voor elkaars veiligheid.

Voor vragen kun je contact opnemen met scriba Jan Deuring,
scriba@pknstadskanaal.nl of 0599-619033