Coronamaatregelen

met ingang van 26 januari 2022
Alle kerkdiensten worden ook digitaal uitgezonden

 

 

Naar aanleiding van het advies van het Interkerkelijk Overleg in Overheidszaken (CIO) van 18 januari jl hebben we als kerkenraad van de PKN kerk Stadskanaal het volgende besloten:

Vanaf zondag 30 januari weer mogelijk om fysiek een kerkdienst bij te wonen

Het wordt naar verwachting weer mogelijk om kerkdiensten fysiek bij te wonen. Daarbij wordt gedacht aan – en gehoopt op – het toelaten van zoveel kerkgangers als er met inachtneming van de 1,5 meter norm mogelijk is in een kerk. Met een reserveringssysteem en in ieder geval met vaste placering. Wel is het advies om een mondkapje te dragen bij binnenkomst en verplaatsingen. Tijdens het deelnemen aan de kerkdienst is een mondkapje niet verplicht. Daarnaast kan de gemeente ingetogen zingen en is goede ventilatie van groot belang. Om praktische redenen en in afwachting van de persconferentie op 25 januari starten we met deze versoepeling op zondag 30 januari.

Vanaf nu is het weer mogelijk het gemeentewerk op te starten

Ook willen wij het gemeentewerk zoveel mogelijk weer opstarten. Uiteraard met inachtneming van de huidige coronamaatregelen. Voor kerkenraden, gespreksgroepen etc. geldt dat deze – bijv. in een kerkgebouw – bij elkaar kunnen komen. Ook jeugdwerk is weer mogelijk. Voor catechese en georganiseerd jeugdwerk kan worden aangesloten bij de regelingen die gelden voor jeugdwerk en scholen.
Koren kunnen weer oefenen. Hiervoor geldt wel de wettelijke verplichting te werken met een coronatoegangsbewijs (CTB).

Mocht daar aanleiding voor zijn dan wordt aanvullende informatie op de website van onze kerk geplaatst.