De digitale nieuwsbrief is een aanvulling op de bestaande communicatiekanalen zoals kerkblad Opweg en de website.
Het voordeel is dat er snel en op korte termijn berichtgeving kan plaatsvinden.
De lengte, inhoud en de frequentie van verschijnen van de nieuwsbrief kan per keer verschillen, afhankelijk van de door te zenden berichten.
U kunt zich op de digitale nieuwsbrief abonneren door te klikken op onderstaande link.

Link naar aanmelden voor de nieuwsbrief