Erediensten

door | 30 september 2021 | Kerkenraad | 0 Reacties

De kerkenraad heeft ook besloten voorlopig de zondagse Erediensten alleen in de Poststraatkerk te houden. Hierbij spelen twee afwegingen, te weten:

  • In verband met Corona moet er nog steeds afstand worden gehouden. Dit betekent dat de beschikbare capaciteit nog steeds beperkt blijft. Om toch zoveel mogelijk gemeenteleden de gelegenheid te geven de kerkdienst weer live bij te wonen hebben we vooralsnog gekozen voor de kerk met de meest beschikbare capaciteit, de Poststraatkerk dus.
  • Ook speelt mee dat we vacant zijn. Zoals bekend hebben we in de zomer van onze beide predikanten afscheid genomen en moeten we het preekrooster in zijn geheel vullen met gastpredikanten. Het heeft al erg veel moeite gekost om het preekrooster voor de komende periode rond te krijgen voor één dienst. De optie om ook regelmatig op een zondag in de andere twee kerken een Eredienst te houden was niet haalbaar omdat we niet voldoende gastpredikanten konden inplannen.

Als kerkenraad realiseren we ons ten volle dat dit als een gemis wordt gezien. We zien echter geen andere mogelijkheid en willen nogmaals benadrukken dat dit besluit alleen op praktische gronden zoals hiervoor verwoord is genomen. Zodra er weer mogelijkheden zijn om weer breder Erediensten te houden komen we hierop terug.