Geïnspireerd in de samenleving

Dit is wie wij zijn en wat wij willen bereiken.

Bijbelse boodschap

Wij streven naar een heldere Bijbelse boodschap en in alle delen van het gemeente-zijn willen wij de eer van God en de navolging van Jezus centraal stellen.

Gemeente zijn

Wij besteden bijzondere zorg aan het gezamenlijk optrekken zonder afbreuk te willen doen aan de eigen identiteit en kleur van elk gemeentelid. Wij willen als gemeente van Jezus Christus, bewogen door Gods liefde, bouwen aan Zijn Koninkrijk. We stellen de ontmoeting met God en de naaste centraal.

Herkenbaarheid

Wij willen als kerk herkenbaar zijn in de buurt en oog hebben voor knelpunten in de samenleving. Wij willen er aan werken dat mensen ons als kerkelijke gemeente weten te vinden.

Maatschappij

Graag leggen wij verbindingen tussen geloof, eigentijdse cultuur, en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Op deze wijze willen wij een maatschappelijk betrokken gemeente zijn waarin wij niet alleen omzien naar elkaar maar ook naar anderen.

Toegankelijkheid

We willen onze gemeente zo toegankelijk, gastvrij en dienstbaar mogelijk maken voor ouderen, jongeren en voor mensen met diverse achtergronden. Een laagdrempelige kerk naar elkaar en naar de samenleving.

Vernieuwing

Wij willen een gemeente zijn waar ruimte is voor vernieuwing maar nemen ook dankbaar aan wat ons aan waardevols vanuit het verleden wordt aangereikt in vele mooie tradities, vormen, en liederen.