De kerkenraad en de stuurgroep hadden graag op korte termijn gemeenteavonden willen organiseren. Ze stonden ook al gepland. De realiteit is echter dat de stuurgroep momenteel nog niet ver genoeg is om met een concrete voorstellen te komen.
Onder leiding van interim predikant Harmen Jansen wordt er wel hard aan gewerkt om met een plan te komen dat zorgvuldig is uitgewerkt. Daar kan de gemeente dan over gehoord worden alvorens dit omgezet wordt naar een beleidsplan voor onze gemeente.
Dus nog even geduld a.u.b.