Data gemeenteavonden

door | 22 februari 2022 | Kerkenraad | 0 Reacties

De kerkenraad heeft een conceptvoorstel gereed over de toekomst van onze kerk.
In een drietal bijeenkomsten van de gemeente wordt een voorgenomen besluit voorgelegd.
De gemeentebijeenkomsten zijn gepland op:
– maandagavond 7 maart, Poststraatkerk, 19.30 uur,
– donderdagmiddag 10 maart, De Hoeksteen 14.30 uur,
– woensdagavond 16 maart, Semsstraatkerk, 19.30 uur (let op datum gewijzigd)
Van tevoren wordt het voorstel aan alle gemeenteleden toegezonden. Gemeenteleden kunnen op de bijeenkomsten meepraten over het voorgenomen besluit. De uitkomsten worden meegenomen door de kerkenraad en zo nodig en/of gewenst verwerkt in het voorstel. Om dit wederom in drie bijeenkomsten aan de gemeente voor te leggen. Daarna vindt definitieve besluitvorming plaats. De planning is om deze voor de zomervakantie af te ronden.